Proběhl čtvrtý Anglický týden

V pořadí už čtvrtý týden s angličtinou proběhl od pondělí  21. 5. do pátku 25. 5. 2018. Lektoři  English Focus  žákům hravou formou pomáhali zbavit se ostychu při používání angličtiny. Společně aktivizovali a rozšiřovali  slovní zásobu tematických okruhů Food, Body, Weather, Holidays, Music, NYC, Buildings,  Culture, Travelling   a procvičovali   použití  některých gramatických pravidel – Questions, Future, Adjectives, Phrasal Verbs.

Žáci pracovali ve dvou skupinách  po 6 hodinách denně (41 žáků) a dvou skupinách po 3 hodinách denně (32žáků).   Plná cena kurzu byla 1200,- Kč za týden  při 6 hodinách denně a  600,- Kč při 3 hodinách denně. Stejně jako vloni se kurzovné snížilo o příspěvek městyse Štěchovice a příspěvek z rezervního fondu školy a žáci tedy platili jen 800,- res. 400,- Kč za týdenní kurz. Děkujeme! 

Na rozdíl od minulých anglických týdnů  ostatní hodiny neprobíhaly jako projekty k poznávání anglicky mluvících oblastí. Jednotliví učitelé využili těchto hodin k procvičení učiva svých předmětů.  Žáci   pracovali v menších skupinkách, v klidu a s chutí. I na hry došlo.

Souhrnné vyhodnocení ankety spokojenosti žáků ze skupin s rodilými mluvčími najdete  ZDE.

Vyhodnocení ankety spokojenosti žáků. kteří se nezúčastnili kurzu s rodilými mluvčími,  najdete  ZDE.