Proběhl třetí Anglický týden

Ve dnech 30. 10. až 3. 11. 2017 proběhl  v naší škole již třetí Anglický týden. Anglický se jmenoval proto, že významná část žáků 2. stupně si procvičovala anglickou konverzaci s rodilými mluvčími, a to po dobu 3 hodin denně (30 žáků ve dvou skupinách) nebo 6 hodin denně (37 žáků ve dvou skupinách). Výborné lektory stejně jako vloni poskytla agentura English Focus. Žáci se seznámili s Taylor, Matthewem a Christianem z USA a první den i s Liamem ze Skotska a užili si s nimi týden plný angličtiny, her a zábavy bez testů a zkoušení. Není divu, že se jim týden líbil a přejí si jeho opakování, jak je vidět i z výsledků ANKETY. Stejně jako vloni bylo  kurzovné, které platili rodiče přihlášených žáků, dotováno z příspěvku městyse Štěchovice a rezervního fondu školy – DĚKUJEME. 

Zároveň s Anglickým týdnem probíhal Australský týden. Projektů, které připravili učitelé 2. stupně naší školy, se zúčastnilo 21 žáků  nepřihlášených do konverzačních kurzů  a 30 žáků, kteří trávili s lektory pouze 3 hodiny denně. Názvy projektů  Austrálie- geografie a obyvatelstvo,  Jsou Australané skutečně protinožci? Z australské historie, Australská kultura, Alan Marshall,  Haka, Rugby a  Klokan trochu naznačují, čím se žáci v průběhu týdne zabývali. V každém případě si mnozí z nich rozšířili povědomí o další anglicky mluvící oblasti (po Británii a Americe, které poznávali v průběhu předchozích dvou Anglických týdnů).

Setkání s angličtinou jinak než v obvyklých hodinách a nutnost dorozumět se s rodilým mluvčím je zkušenost, kterou považujeme za velmi potřebnou a rádi ji žákům opět umožníme. Další Anglický týden plánujeme na květen 2018. Doufáme, že se opět vydaří!