ŠD – Dopravní výchova

S přicházejícím obdobím narůstá i hustota účastníků provozu. Této tématice jsme věnovali spolu s dětmi celý minulý týden. Děti byly moc šikovné.