ŠD – upozornění – organizace ŠD na vysvědčení

Vážení rodiče, v pátek 29.6. bude družina v omezeném provozu. Ranní družina bude od 6:45 do 7:40 a provoz ŠD bude ukončen v 13:00. Kdo bude mít zájem o školní družinu, musí se nahlásit telefonicky, emailem nebo osobně vychovatelkám ŠD. Kdo bude mít zájem o oběd, musí si předem oběd v jídelně objednat. Po slavnostním ukončení školního  roku v tělocvičně si nahlášené děti převezme paní vychovatelka a okolo 11:30 s nimi půjde na oběd. Odchod dětí se řídí formulářem „na odchod“ od rodičů. Pokud si rodiče dítě nevyzvednou do 13:00, bude paní vychovatelka postupovat dle Vnitřního řádu školní družiny.

Děkujeme za pochopení.