Sociálně aktivizační služby


AKTUÁLNÍ NABÍDKA pro rodiče:

  • diagnostika specifických poruch učení a chování pro volbu vhodné nápravy
    (speciálně pedagogické testy zaměřené na kvalitu percepčně motorických funkcí)
  • individuální náprava
    (stimulační program „šitý na míru“, autorizované programy – KUPOZ, Percepčně motorický nácvik, neuro-vývojová terapie,…)
  • skupinová náprava (pro děti s diagnózou SPU, ADHD, ADD)
  • výchovné poradenství
  • kontakty na jiné odborníky (psycholog, neurolog, fyzioterapeut, kl. logoped,…)
  • pomoc řešením komplikací souvisejících s rozvodem, s výchovnými problémy dětí (doma i ve škole), s rodinnými problémy (ztráta bydlení či práce, závislosti, traumata) – více zde: Nabídka služeb SAS_Reitmayerová