Třídnické hodiny

V rámci podpory bezpečného a přátelského klimatu v třídních kolektivech se budou od října pravidelně jednou měsíčně konat třídnické hodiny. Od 1. do 4. třídy v rámci výuky, od 5. třídy během předem naplánované a ohlášené mimořádné hodiny.

Tento společně strávený čas naplněný hrami a diskusemi patří mezi velmi efektivní preventivní metody. Nabízí možnost dlouhodobě a systematicky podporovat mezi žáky toleranci, odpovědnost, posilovat jejich sociální i morální rozvoj. Žáci mají prostor otevřeně sdělovat své názory a spolupodílet se tak na řízení třídy a vymezování jasných hranic. Pěstuje se zde vzájemné poznávání, dovednost řešit konflikty, umění kultivovaně obhajovat svá stanoviska i hodnotit průběh školního roku.

Aktivním průvodcem a moderátorem bývá třídní učitel, který se zároveň účastní většiny her a aktivit. Všichni pedagogičtí pracovníci se 1. září ve vedení třídnických hodin proškolili a těší se na přenesení mnoha nápadů do praxe.