Velký úspěch našich zdravotníků v krajské soutěži

V pátek 25.5. se vítězné okresní družstvo mladých zdravotníků zúčastnilo krajského kola v Mladé Boleslavi.
Na celkem pěti obtížných soutěžních stanovištích předvedl tým svoje znalosti v poskytování první pomoci, a to buď za pomoci zdravotnického materiálu, nebo bez něj, improvizovaně v terénu. Bylo potřeba ošetřit několik zranění najednou a figuranti hráli svoje úlohy velmi přesvědčivě.
Mladí ošetřovatelé ukázali nejen týmovou spolupráci, ale také to, jak bravurně ovládají trasportní techniky a obvazové techniky všeho druhu.
Soutěž byla náročná, ale výborně připravená nadšenci z Českého červeného kříže.
Probíhala v krásném prostředí Lesoparku Štěpánka.

Druhé místo je pro nás vítězstvím a velmi si ho ceníme!

Za svoje mladé zdravotníky Bc. Michaela Frdlíková