Zápis 2018 – Upozornění

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K povinné školní docházce je nutno znovu hlásit i děti, které měly odklad povinné školní docházky.
V obou případech žádost podává zákonný zástupce dítěte – přítomnost dítěte u zápisu není povinná.