Dopravní výchova na 1. stupni

1.10. 2018 v naší škole proběhl výukový program „Mobilní dopravní hřiště“, který byl určený žákům 1. – 5. ročníku. Děti si zábavnou formou procvičily základní pravidla silničního provozu, prakticky si vyzkoušely roli chodce, řidiče a policisty. Z fotografií je patrné, že se na akci nikdo nenudil.

Organizace prvního týdne školního roku 2018/19

Pondělí 3. 9. : výuka 8:00 - 8:45 Úterý - pátek : výuka 8:00 - 11:15 Děti si přinesou během tohoto týdne krabici s výtvarnými pomůckami, cvičební úbor. Každý den budou nosit penál a učebnice podle rozvrhu, které postupně dostanou. Od 10. 9. se učíme přesně podle rozvrhu.