Upozornění a prosba našich dětí z 5.třídy

Vážení rodiče a přátelé školy,

i letos jsme se spolu  s dětmi z 5.třídy zapojili do celostátní soutěže Srdce s láskou darované. Prosíme, udělejte si chvilku, klikněte na odkaz a dejte nám svůj hlas. Každé zařízení  je jeden hlas. Konkurence je velká a my bychom moc rádi vyšplhali co nejvýše. Je to nejspíše poslední společný projekt dětí. Příští rok už třída ve stejném složení být nemusí. 

Odkaz http://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2018?search=%C5%A1t%C4%9Bchovice

Moc moc děkujeme za podporu.

ŠD – Plán čtvrtečních vycházek

Vycházky – únor - březen

7.2. Vycházka po stopách zvěře – na Homoli

14.2. Vycházka se z provozních důvodů nekoná

21.2. Vycházka přes Hradištko po stezce

7.3. Odpoledne s Ponožkovým psem – Šití ve škole (přinést ponožky a šicí potřeby)

14.3. Vycházka do okolí Štěchovic – pozorování změn v přírodě

21.3. Vycházka k potůčku u přehrady – přivítání jara

28.3. Vycházka do lesa – stromy na jaře

ŠD – Upozornění

Tento čtvrtek se pravidelná vycházka nekoná. Školní družina zůstává v areálu školy. Děti lze vyzvedávat v průběhu celého odpoledne.

ŠD – Pospolu u stolu – Zdravé odpoledne v družině – 24.1.

Ve čtvrtek jsme si s dětmi udělali zdravé odpoledne. Pověděli jsme si něco o výživě, o tom, co potřebuje naše tělo nebo jak se co dá nahradit a čím. Některé děti  připravily švédské stoly plné dobrot. Jiné děti se učily tlouct máslo ze smetany a ty ostatní nám připravily vařené luštěniny ve školní kuchyňce.

 

ŠD – Čtvrteční program odpoledne

Vážení rodiče, na tento čtvrtek máme v plánu "Zdravé odpoledne". Opět se vrátíme do kapitol z projektu Pospolu u stolu. Budeme moc rádi, když děti přinesou zdravé dobrůtky, které poslouží k vaření a k následné ochutnávce. Pro představu děti mohou přinést zeleninu, ovoce, rýžové a kukuřičné chlebíčky, různé ovesné směsi, sušené dobroty atd. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na odpoledne.

 

ŠD – platby na druhé pololetí

Vážení rodiče, platby na druhé pololetí se hradí již od ledna na období leden - červen ( 6 x 280,- = 1680,-). Úplata za ŠD se hradí bezhotovostně na účet školy, č. účtu je: 168906332/0300. Do zprávy pro příjemce uvede plátce text: ŠD + variabilní symbol ( číslo žáka ) +  SS ŠD 11 . Pokud máte zřízen trvalý měsíční příkaz, je možné takto při platbách pokračovat. Při neuhrazení platby se postupuje dle vnitřního řádu školní družiny. Děkujeme za pochopení.