Badatelé již bádají

Na třetím setkání jsme začali prozkoumávat na naší Ekozahradě stále ještě rozkvetlou louku. Děti se seznámily s bylinami, kterých je na školní zahradě nemálo. Sledovali jsme život kompostu a na závěr jsme si připravili lisování květin, které nás budou těšit v zimě.

ŠD – Vycházky září – říjen

Vážení rodiče, od čtvrtka 20.9. budou probíhat naše oblíbené "Čtvrteční vycházky". Prosíme, nezapomeňte dětem připravit vhodné oblečení, obuv a batůžek se svačinou. Sledujte nástěnku u vchodu do budovy, kde bude vždy program dopředu vyvěšen.

Program níže.

Čtvrteční vycházky

září - říjen

20.9. Vycházka do okolí školy – sběr podzimních plodů

27.9. Vycházka na Homol - lesní radovánky

4.10. Vycházka k potůčku – loučení s létem

11.10. Vycházka na Homol – po stopách zvěře

18.10. Vycházka do okolí školy – sběr podzimních plodů 

25.10. Autobusový výlet do Masečína – za lesními zvířátky (12,- na autobus)