Volné místo – asistent pedagoga

Naše škola hledá asistenta pedagoga s úvazkem 0,75 - pracovní poměr na dobu určitou od 1. 3. do 30. 6. 2019. Kvalifikační předpoklady podle ustanovení  § 20 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.   

Pro bližší informace nás kontaktujte písemně (zsstechovice@email.cz) či telefonicky (731 612 812).

 

7- Organizace 4. 12.

Žákům 7. ročníku končí v úterý výuka ve 12:05 (nutno přinést podepsané odvolání v žákovské knížce). Dopoledne bude probíhat příprava na vánoční trhy.

Volby do školské rady

Novou členkou školské rady byla v doplňovacích volbách zvolena Mgr. Jana Košatová. Děkujeme rodičům za účast a paní Košatové přejeme úspěšné působení v radě.

Vytápění školy – aktuální informace

Vážení rodiče, dle dnešních informací od pana starosty byla oprava vrtu dokončena. Začíná se s nahříváním topení a od pondělí bychom měli být schopni vyučovat ve všech prostorách školy kromě podkroví (tam budeme muset stále topit klimatizací). Tím bude vyřešen i problém se všemi kroužky, které by se měly od pondělí opět rozběhnout.

Vyzvedávání dětí během vyučování

Vážení rodiče,

v případě nutnosti neplánovaně vyzvednout dítě ze školy v době vyučování není možné komunikovat s vyučujícími, kteří se právě věnují přímé pedagogické práci s žáky. Můžete však kontaktovat provozní personál školy, který zákonným zástupcům žáka přivede a předá.

Telefonní číslo: 732 893 204.

Omezení dodávek tepla do budovy ZŠ

Kvůli omezení dodávek tepla bude vytápěna pouze hlavní budova školy (jak se v pondělí ukázalo – kromě tří tříd). Přilehlé prostory školy (dílna, tělocvična, jedna učebna Aj, kuchyňka) vytápěny nebudou. Zejména v tělocvičně je teplota tak nízká, že zde není možné provádět výuku ani v teplákových soupravách. Ve třídách s nižší teplotou se budeme snažit zvýšit ji použitím přímotopů. Omlouváme se za komplikace, jejichž řešení však zákonnými prostředky nemůžeme ovlivnit - vytápění nám zajišťuje obecní úřad.

Jen pro informaci: Nedosáhne-li ve třech po sobě jdoucích dnech teplota ve třídách alespoň 18°C, škola musí být uzavřena. V případě, že teplota klesne pod 16 °C, musí být uzavřena okamžitě. Doufejme, že k něčemu takovému nedojde.

Podle zpráv z obecního úřadu se dnes podařilo zajistit techniku na opravu vrtů. Zatím netušíme, jak dlouho zásah potrvá.

Děkujeme za pochopení.

Jak se u nás zakládala republika

Ve středu 14. listopadu proběhla v třídách 5. - 9. ročníku přednáška PhDr. Tomáše Zouzala (historika z Ústavu pro studium totalitních režimů) „Jak se u nás zakládala republika“. Během svého vystoupení načrtl žákům předválečnou realitu Rakouska-Uherska, průběh světové války a vznik republiky. Celé toto období také vztáhl k oblasti Štěchovic a Hradištka, což bylo pro žáky i učitele atraktivní. Na základě zápisů ze školní kroniky, kterou nafotil v dobřichovickém archivu, jsme si přiblížili místní dění před sto lety. Velmi zajímavá byla informace, že vznik Českosloveska fakticky jako první vyhlásil na Václavském náměstí v Praze poslanec Říšské rady, správce hradištského statku a pozdější ministr železnic - Dr. Isidor Zahradník. Nejpoutavější částí přednášky byly pro většinu účastníků autentické ukázky z deníkových záznamů vojáka z Hradištka, který byl během první světové války nasazený na italské frontě v blízkosti řeky Soči.