8_Grilování na Masečíně

Výšlap do kopce, pot na čele, nákup dobrot, rozpálení grilu, hraní her, snědení dobrot, předprázdninové povídání, narozeninový přípitek, společné těšení se na prázdniny, cesta autobusem. Tak to byl náš poslední společný den v osmičce.

Tak krásné léto, spoustu zážitků a fajn lidí okolo!

8_TEST

Zeměpis 14. 6. 2019

Evropa: regiony Evropy, hlavní města významných evropských států; přinést všechny vyplněné pracovní listy.

7_TEST

Přírodopis 12. 6. 2019

Hmyz: vnitřní a vnější stavba těla hmyzu, vývin, hmyz s proměnou dokonalou, nedokonalou - zástupci (řády); řád brouci, motýli

8_TEST

Občanská výchova 14. 6. 2019

Ústava ČR: co je ústava; dělění státní moci, moc výkonná, zákonodárná, soudní - jednotlivé skožky (prezident, vláda, senát, parlament, soud) a jejich povinnosti, schvalování zákonů; vyplněné PL, významy zadaných pojmů

9_TEST

ZEMĚPIS 13. 6. 2019

Vědomostní část: základní geografické pojmy - rovnoběžka, poledník, zeměpisná šířka, délka, významné rovnoběžky, poledníky vč. jejich zeměpisné polohy; světadíly, oceány; důležitá čísla spojená s planetou - povrch, poloměr, ...; vysvětlit důležité pojmy spojené s politickým zeměpisem - uspořádání států z hlediska moci, hlavy státu, ...; poznat významné světové státníky a zařadit je ke státu; významné státy světa zařadit ke kontinentu, kde leží.

Práce s atlasem, praktická část: čtení informací z klimadiagramu, slepá mapa s atlasem, vyhledávání pomocí atlasu

Test je povinný ke klasifikaci, úspěšné splnění testu je 50%.

6_TEST

Zeměpis 12. 6. 2019

Biosféra: pojem biosféra, vymezení vegetačních pásů, život v oceánech, výškové vegetační stupně; doplnit tabulku vegetačních pásem. K testu je možné použít svou vyplněnou tabulku na samostatném listě.

9_Expedice za trilobity

Trilobit elipsáček, modrák, pigidium, prachovcová břidlice, kambrium, pozitiv, negativ. Jen pár slov, nových pojmů, za kterými se skrývá velké dobrodružství a nadšení z bádání, objevování a nálezů. Tak lze shrnout naši krátkou expedici do Jinců, jejímž cílem bylo, aby každý našel svého trilobita. Ťukání kladívek a občasný euforický výkřik se několik hodin rozléhal loukami (což si alergici celkem "užili") a ani velké vedro a pečící slunce nám nezabránilo dál a dál hledat. A nakonec každý skutečně našel.

Návštěva se stala finančně dostupnou díky projektu OP VVV „Učíme a bádáme společně a zábavně“ (číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009342) – podpora účasti odborníka z praxe a financování dopravy. Celý program jsme připravili s Ing. Jiřím Vedralem, nadšeným přírodovědcem a sběratelem, pro kterého jsou trilobiti celoživotní vášní.