7_TEST

Zeměpis 25. 3. 2019

Kavkaz a Jižní Asie: poloha, reliéf, vodstvo, hospodářství (průmysl a plodiny), obyvatelstvo, náboženství, jednotlivé státy obou oblastí, hlavní města (vyhledat v atlase), práce s atlasem, slepá mapa; projít učebnici – str. 25 – 29, pracovní sešit

8_TEST: změna termínu

Zeměpis 22. 3. 2019

Obyvatelstvo, sídla: historický vývoj obyvatelstva, sídel; národ, národnosti, hustota zalidnění, věkové skupiny obyvatel; město, vesnice – znaky; velkoměsta; pojmy rasismus, urbanizace, …, práce s grafem – věková pyramida

8_ Žluté krokusy vykvetly

Po několikaměsíčním čekání jsme se dnes mohli sejít u "našich" krokusů, kvetoucích ve tvaru šesticípé Davidovy hvězdy. V rámci krátkého slavnostního setkání, při kterém jsme si čtením jmen vzpomněli na štěchovické židovské oběti holocaustu, byla odhalena nová pamětní deska se jmény sester Weigertových a s opraveným místem jejich úmrtí. U rozkvetlých krokusů, vysazených díky mezinárodnímu projektu KROKUSY, jsme vzpomněli i další statisíce dětí, které neměly štěstí dožít se konce války, ale i všem živým jsme popřáli lepší a šťastnou budoucnost.

 

8_co se dělo minulý týden

Ptáci na obzoru - úterý 12. 3.

Již třetí setkání s přednášejícími společnosti Ornita. Povídání bylo zaměřené na dravce naší přírody, ale dozvěděli jsme se i mnoho zajímavého a poučného o ohrožení ptáků v přírodě způsobené činností člověka a o možnostech, jak to napravit. Pan Viktor nám opět ukázal několik živých exemplářů, které vychoval téměř od vajíčka, a proto jsme si je mohli v klidu pohladit.

 

Život s HIV - pátek 15. 3.

Přednáška o tom, jak se člověku obrátí život naruby, když se od lékaře dozví: "Jste pozitivní na HIV". Povídání o rizikovém chování, možnosti nákazy, předsudcích společnosti a neustálém strachu. A neúprosná statistika, která jasně napovídá o tom, že je to téma, o kterém se stále mluví málo.

6_TEST

Zeměpis 20. 3. 2019

Atmosféra: zemské sféry, vrstvy a složení atmosféry, podnebí, počasí, důležité rovnoběžky a jejich zeměpisná šířka, slunovraty, rovnodennosti, vymezení podnebných pásů, proudění vzduchu v atmosféře, klimadiagramy,  vypracovaný pracovní list, učebnice - obrázky, PS

8_TEST

Přírodopis 19. 3. 2019

Trávicí soustava: funkce TS, jednotlivé orgány TS a jejich funkce, rozmělňování potravy, enzymy, sliny, popis zubu, postup trávicí soustavou, důležité živiny, obrázky učebnice, pracovní sešit

8_TEST

Zeměpis 18. 3. 2019

Obyvatelstvo, sídla: historický vývoj obyvatelstva, sídel; národ, národnosti, hustota zalidnění, věkové skupiny obyvatel; město, vesnice – znaky; velkoměsta; pojmy rasismus, urbanizace, …, práce s grafem – věková pyramida

9_TEST

Zeměpis 14. 3. 2019

Práce s atlasem: vyhledávání různých informací a jejich doplňování do textu. Jako přípravu použijte pracovní list a pracujte s atlasem.