7_TEST

Zeměpis 23.5.2019

Střední, severní Asie, : poloha, podnebí, hospodářství, zemědělství, náboženství, státy a základní informace o nich, vyhledávání v atlase, slepá mapa, pracovní sešit

6_TEST

Zeměpis 22.5.2019

Hydrosféra, pedosféra: definice pojmu, výskyt vody na Zemi, vysvětli pojmy spjaté s tématem (povodí, úmoří, průtok, průliv, průplav, ....., viz. učebnice), pohyby mořské vody, ledovce, sněžná čára, vznik a složení půdy, typy půd podle úrodnosti, činitelé ovlivňující půdu, ohrožení půdy. Projít si učebnici a pracovní list

8_TEST

Občanská výchova 17. 5. 2019

- principy demokracie, volby, ústava ČR - co to je, hlavy, články; preambule, moc výkonná - čerpat ze sešitu a vypracovaných pracovních listů

8_TEST

Přírodopis 30.4.2019

Řídící soustavy, hormonální soustava: funkce, stavba, způsoby řízení, žlázy s vnitřním vyměšováním, jejich funkce, některé důležité hormony; projít si obrázky v učebnici a PS