Proběhl 6. Anglický týden

Ve dnech 6. - 10. 5. 2019 proběhl další, v pořadí už 6. Anglický týden. Konverzačních kurzů s rodilými mluvčími, lektory English Focus, se zúčastnilo 65 žáků 2. stupně a 32 žáků 5. třídy. Plná cena kurzu byla 480,- Kč nebo 960,- Kč ( 3 hodiny denně nebo 6 hodin denně). Rodiče platili jen 300,- Kč nebo 600,- Kč. Rozdíl v ceně uhradila škola z rezervního fondu a příspěvku městyse Štěchovice. Děkujeme! 

V době, kdy nebyli s anglicky mluvícími lektory, se  žáci  věnovali více či méně zábavnému procvičování a docvičovaní dosud probrané látky jednotlivých předmětů.  

Ačkoliv Anglický týden na naší škole není už horká novinka, byl opět až na výjimky přijat pozitivně. Máme v úmyslu, s malými úpravami, v tradici  pokračovat.   

 

Zasedání školské rady

Příští zasedání školské rady se koná ve středu 15. 5. 2019 od 17 hodin v budově školy. Máte-li nějaké připomínky, návrhy či stížnosti, obraťte se na členky rady. Všemi podněty se budeme zabývat a pokusíme se přispět k řešení případných problémů. 

Proběhl další Anglický týden

V posledním týdnu prvního pololetí (28. 1. - 31. 1. 2019) proběhl v pořadí již 5. Anglický týden. Z 93 žáků II. stupně se zúčastnilo 78 žáků, 7 bylo nemocných a 8 bylo s rodiči na horách.

Pro šestihodinový konverzační kurz s rodilým mluvčím ( 6 vyučovacích hodin denně) se rozhodlo 40 žáků, pro tříhodinový 33 žáků. 36, resp. 30 žáků absolvovalo zvolený kurz v plném rozsahu. 

Konverzační kurzy vedli lektoři Anna (US), Anezka (NZ) a Jacob (US) z osvědčené agentury English Focus. Učitelé naší školy připravili program inspirovaný anglickými reáliemi. Tohoto programu se zúčastnili žáci, kteří právě nebyli v kurzu s rodilým mluvčím  

A jestli se anglický týden líbil?  O tom vypovídá malá anketa.

 

Zasedání školské rady

Příští zasedání školské rady se koná ve středu 16. 1. 2019 od 17 hodin v budově školy. Máte-li nějaké připomínky, návrhy či stížnosti, obraťte se na členky rady. Všemi podněty se budeme zabývat a pokusíme se přispět k řešení případných problémů. 

6 – 9 Připravujeme další Anglický týden

Čtyřdenní  Anglický týden proběhne od pondělí 28. 1. do čtvrtka 31. 1. 2019

Na základě předběžných přihlášek byli žáci rozděleni do skupin  s rodilým mluvčím na 3 nebo 6 hodin denně.

Cena kurzu je 300,- nebo  600,- Kč podle počtu hodin.

Uvedenou částku  zaplaťte na účet školy 168906332/0300, VS Vašeho dítěte (je uvedený v ŽK), SS 44. Prosíme, platbu proveďte v období od 1. 1. do 20. 1. 2019.

Případné dotazy směrujte na  koordinátorku akce paní učitelku D. Kopeckou (kopecka@zs-stechovice.cz)

Plná cena  kurzu je 480,- nebo 960,- Kč  za žáka. Rozdíl v ceně hradí škola z rezervního fondu školy a příspěvku městyse Štěchovice.

Zasedání školské rady

Příští zasedání školské rady se koná ve středu 3. 10. 2018 od 17 hodin v budově školy. Máte-li nějaké připomínky, návrhy či stížnosti, obraťte se na členky rady. Všemi podněty se budeme zabývat a pokusíme se přispět k řešení případných problémů. 

6. třída: Začátek školního roku

Milí žáci,prázdniny končí, a proto se sejdeme v pondělí 3. září 2018 ve škole. V pondělí končíme po první vyučovací hodině, nemusíte si nosit nic.Od úterka 4. 9.  do pátku 7. 9. budeme končit v 12:20. Seznam pomůcek  a potřeb pro tento školní rok jste dostali už na konci minulého školního roku. Kdo všechno zapomněl, podívejte se SEM.Podle rozvrhu hodin, který se dozvíte ve škole, se začneme učit od pondělka 10. září 2018. Počítejte s tím, že budete končit každý den v 13:25, kromě pondělí, kdy máte jen 5 hodin a končí se ve 12:30. Někdy však v pondělí 6. hodinu budeme mít třídnickou hodinu, tak si, prosím, kroužky a mimoškolní činnost plánujte i s ohledem na tuto okolnost.  Odpolední vyučování v letošním školním roce nemáte.Hezky si užijte posledních dnů prázdnin.Na shledanou v pondělí!

6. třída: Třídní schůzka

Vážení rodiče,

jako nová třídní učitelka Vašich dětí  Vás srdečně zvu do školy ve středu  5. září 2018 v 17 hodin  na krátké seznamovací setkání.

Těším se na Vás :-)

1. třída: Třídní schůzka

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme do školy ve středu  5. září 2018 v 17 hodin  na setkání s  novou třídní učitelkou Vašich dětí - Mgr. Ivou Kotorovou.

Paní učitelka se již na Vás těší.