KROUŽEK – FLORISTIKA

Zítra 17. 10. 2018 od 14:00 do 15:00 zahajuje v naší dílně svou činnost kroužek FLORISTIKA pod vedením A. Davidové. Sraz účastníků je před vchodem do šatny, družinové děti si slečna Davidová vyzvedne. Případní další zájemci  o účast v tomto kroužku se mohou stále přihlašovat. 

INFORMACE – OBJEDNÁVKA DĚTSKÝCH KNIH

Informujeme všechny zákonné zástupce žáků, že naše zaměstnankyně Ing. Andrea Vačkářová zajišťuje objednávání a distribuci dětských knih z různých nakladatelství. Vše probíhá na základě zprostředkovatelské smlouvy uzavřené mezi nakladateli a paní učitelkou - škola není smluvní stranou. Platby proto probíhají v hotovosti u paní učitelky a neprocházejí účetnictvím školy. 

Platby

Od školního roku 2018/2019 zavádíme nový systém provádění plateb. Každému žákovi je přidělen variabilní symbol platný po celou dobu docházky na naši základní školu. Dále je dle typu platby nutno uvádět specifický symbol. 

Přehled  specifických symbolů pro tento školní rok:

 • školní družina -  SS 11
 • pracovní pomůcky (sešity, výtvarné potřeby, diáře apod. dle domluvy s vyučujícími) - SS 22
 • kroužek florbal - SS 31
 • kroužek volejbal - SS 32
 • kroužek keramika (K. Obermajerová) - SS 33
 • kroužek keramika (P. Špínová) - SS 34
 • kroužek floristika - SS 35
 • adaptační kurz VI. třída - SS 41

Věnujte, prosím, pozornost správné výši poukazovaných částek.

Děkujeme Vám za spolupráci.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Milí žáci, kolegové, vážení rodiče,

je tu nový školní rok a my jsme opět plně připraveny Vám poskytnout co nejlepší podporu a pomoc při řešení nejrůznějších problémů či záludností, které může přinést každodenní život.  Pro Vaši lepší orientaci připomínáme důležité kontakty:

 

 • Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

- odloučené pracoviště Jílové u Prahy

Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy

tel.: 720 954 275

 

PhDr. Soňa Třísková

psycholog, vedoucí pracoviště PPPSK Jílové u Prahy

e-mail: triskova@pppsk.cz

 

 • Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.

Masečín 119, 252 07 Štěchovice

Tel.: 728 122 342      E-mail: info@css-hvozdy.cz

 

Centrum poskytuje na pobočce v MFC Štěchovice služby Odborného sociálního poradenství, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi včetně služeb speciálního pedagoga, arteterapie, prvky psychoterapie a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Kontakty na zástupce společnosti zde: https://www.css-hvozdy.cz/kontakt/

 

 • Hana Otevřelová – speciálně-pedagogické poradenství a rodinná terapie

Věnuje se výchově a vzdělávání dětí, jejich prospívání v rodině, ve škole, mezi vrstevníky. Jako speciální pedagožka pomáhá převážně při prevenci a nápravách specifických poruch učení a chování. Kontakt zde: https://www.hanaotevrelova.cz/kontakt

 

 • Světlana Drábová – speciální pedagog – zaměřuje se na péči o děti s nejrůznějšími poruchami a oslabeními.

Okružní 520

257 01 Týnec nad Sázavou

http://www.prodys.cz/

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Králíková

Mgr. Jana Hawryluková

výchovné poradkyně