OPAKOVANÁ VÝZVA II – volné místo – asistent pedagoga

Naše škola hledá asistenta pedagoga s úvazkem 0,75 - pracovní poměr na dobu určitou od 1. 3. do 30. 6. 2019. Kvalifikační předpoklady podle ustanovení  § 20 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.   

Pro bližší informace nás kontaktujte písemně (zsstechovice@email.cz) či telefonicky (731 612 812).

 

Pf 2019

Milí žáci, vážení rodiče, zaměstnanci a příznivci školy,

přeji Vám, aby byl rok 2019 přesně takový, jaký byste ho chtěli mít. Život ať Vám přinese pevné zdraví, jen samé hezké zážitky, splněné sny a příjemná překvapení. 

 

 

 

FLORISTICKÝ KROUŽEK

Minulý týden jsme se věnovaly vánocům . Děvčata si vyrobila a ozdobila svoje věnce. Po té jsme se daly do vánoční výzdoby naší školy. Trvalo to pár dní, ale nakonec se vše stihlo. Škola byla připravena na první adventní neděli.

  Již se těšíme na další tvůrčí setkání. 

 A. Davidová

KANDIDÁTKA DO ŠKOLSKÉ RADY

Na uvolněné místo členky školské rady z řad zákonných zástupců se nám přihlásila jedna uchazečka - paní Mgr. Jana Košatová. 

Zde se Vám dovoluje  představit. 

 

Jmenuji  se Jana Košatová. Ke školství mám blízko. Mám doma 3 děti. Jejich vzdělání a výchova jsou mojí prioritou. Vystudovala jsem Pedf UK (obor historie – základy společenských věd)  a metodiku prevence.

Učím na ZŠ Vladislava Vančury na Zbraslavi. Základní školu ve Štěchovicích jsem před lety sama navštěvovala. Budu se snažit rodiče řádně reprezentovat.

LÍPA REPUBLIKY

Ve středu 31. 10. 2018 se v prostoru mezi základní a mateřskou školou uskutečnil slavnostní akt sázení jednoho ze symbolů naší státnosti – lípy republiky. Zúčastnili se ho všichni žáci a zaměstnanci školy, ale i místní pan farář Pawel Debek. Po projevech paní ředitelky Mgr. Králíkové a pana faráře došlo na samotné zasazení stromu, na kterém se podíleli pod vedením pana školníka i vybraní zástupci všech tříd. Všichni společně jsme pak zazpívali státní hymnu a pan farář prostor, a zejména čerstvě zasazenou lípu, vysvětil. Součástí objektu je i veliký kámen, na nějž pan školník připevnil keramickou vizitku stromu, kterou vyrobil pan Václav David. Celá akce proběhla  velmi důstojně a zařadila se tak po bok celé řady dalších akcí, které jsou ve Štěchovicích v tomto výročním roce pořádány.

Milan Strnad

  

 

 

Výstavka archivních dokumentů pro žáky školy k příležitosti 100. výročí vzniku republiky

Jednou z akcí naší školy k stému výročí samostatného státu byla v úterý 23. října 2018 komentovaná ukázka ze školních kronik uspořádaná ve spolupráci se Státním archivem Praha – západ, Dobřichovice. Dva jeho pracovníci poskytli žákům jednotlivých tříd, které se postupně vystřídaly u stolků s expozicí, k nahlédnutí několik kronik štěchovické školy. Žákům ochotně odpovídali na dotazy, kterých rozhodně nebylo málo, upozorňovali je na zajímavé zápisy. Největší pozornosti se dostávalo jedinečnému autentickému zápisu z porady, která se konala krátce po 28. říjnu 1918. Zápis je plný eufórie a nadšení z toho, co se u nás tehdy dělo. Pracovníkům ústavu, kteří žáky také tak trochu zkoušeli ze znalosti naší historie, se dostalo dokonce i odpovědi na otázku, na kterou podle průzkumu nedokázala odpovědět více než polovina dotázaných občanů, Kdo byl prvním předsedou vlády Československé republiky. Součástí ukázky byla i jedna z kronik, kterou vždy se svou třídou sestavuje v průběhu absolvování druhého stupně jedna ze zdejších třídních učitelek.