UKAŽ, CO DOKÁŽEŠ – PŘEHLÍDKA PROJEKTŮ

Dnes na naší škole proběhla přehlídka nejúspěšnějších projektů z jednotlivých tříd prvního stupně. Žáci se spolu se svými třídními učitelkami věnovali různým tématům - prvňáci zvířatům Afriky, druháci lidskému tělu, třeťáci pluli za dobrodružstvím z ostrova na ostrov, čtvrťáci historií a páťáci kraji České republiky. Ze získaných informací vytvořili výtvarné prezentace a někteří je i doprovodili dramatizací. Nejobtížnější ale bylo předstoupit před všechny žáky a učitelky I. stupně a svou práci prezentovat. Najednou se ukázalo, že není vůbec jednoduché mluvit dostatečně nahlas, srozumitelně a navíc zajímavě. Všichni se moc snažili, většina překonala sama sebe. Zítra nás čeká vyhlášení těch nejlepších.

Žákům a učitelům patří velké poděkování. 

Zde malá ukázka:

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ JIŽ 02. 05. 2019

Všechny Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří naší školy. Dopoledne bude probíhat v jednotlivých třídách otevřená výuka a odpoledne procházka EKOZAHRADOU S NAUČNOU STEZKOU.

Přijďte se podívat, co vše se u nás změnilo a na čem pracujeme. Během odpoledne si u nás můžete odpočinout, pobavit se, zkrátka si užít příjemné chvíle. Na všechny se těší zaměstnanci a žáci školy. 

  

Podrobný popis průběhu Dne naleznete zde: 

DOD_tabulka web1

ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Naší škole byl propůjčen titul "ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 1. STUPNĚ", a to na období 2019 - 2021.

Školy jsou kategorizovány do třech stupňů: 1. stupeň (nejvyšší)

Škola s dlouhodobými zkušenostmi s komplexní realizací EV, kdy jsou zapojeni téměř všichni pedagogové. Na škole působí koordinátor EV (nejlépe absolvent specializačního studia), který se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie a ŽP. Je zpracován dlouhodobý i krátkodobý (na jeden školní rok) školní program EV. Škole realizuje programy k EV v průběhu školního roku a zapojuje do svých aktivit i veřejnost. Postupně se stává centrem vzdělávání pro UR v rámci regionu, kdy spolupracuje se školami v okolí a podílí se na dalším vzdělávání pedagogů z okolních škol. 

2. stupeň (střední)

Škola s dlouhodobějšími zkušenostmi s EV, zapojeno alespoň 50% pedagogů do aktivit EV, je ustanovený koordinátor, který však nemusí být absolventem specializačního studia. Občas se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie a ŽP. Je vypracován krátkodobý školní program EV, realizace EV probíhá pouze v rámci některých vyučovacích předmětů. Jsou realizovány programy k EV v průběhu školního roku, škola spolupracuje s okolními školami. 

3. stupeň (začínající školy)

Škola s krátkodobými zkušenostmi s EV, zapojeno alespoň 20 % pedagogů nebo i jednotlivec (ve výjimečných případech), ustanovený koordinátor, který nemusí být absolventem specializačního studia, vypracován přehled aktivit k EV, realizace EV pouze v rámci několika málo vyučovacích předmětů, realizace dílčích programů k EV v průběhu školního roku, škola doposud nemá navázanou spolupráci s okolními školami či jinými institucemi v oblasti EVVO. 
 

Oceněno bylo celkem 46 mateřských, základních a středních škol Středočeského kraje. Prvního stupně dosáhlo celkem 7 základních škol.

Velké poděkování patři Elišce Braumové, Lence Cabalové, Martinu Davidovi a všem rodičům i pedagogům, kteří naše žáky vedou v tomto duchu.

 

SUR_19_21

 

JARNÍ PRÁZDNINY VE ZNAMENÍ ZMĚN

V týdnu, kdy si naši žáci užívali zaslouženého volna, se v budově školy pilně pracovalo. V učebně osmého ročníku byla opravena podlaha, vyměněna podlahová krytina a sestaveny nové žákovské lavice a židle.

 

 

V učebně devátého ročníku bylo vyměněno osvětlení a sestaven nový žákovský nábytek.

 

Učebna třetího ročníku, chodba ve druhém patře, sborovna a kancelář zástupce ředitelky byly taktéž opatřeny novým osvětlením.

Na vše dohlížel pan školník, který intenzivně spolupracoval s externími firmami.

Paní uklízečky jarním úklidem celou školu provoněly čistotou. Všem velice děkuji.