Elektro technikem v šesté

Při práci s elektromateriálem se žáci učí orientovat v základních el. schematech. I když jsou zapojované sety jednoduché, je sestavování velice náročné na přesnost montování. Přesto tuto práci většina zvládá velice dobře.