Vyučování – Vlastivěda – lovci mamutů

V úterý si naše třída udělala malou vycházku do okolí školy. Hráli jsme hru na pravěké lovce mamutů. Na motivy úryvků z knihy Eduarda Štorcha, jsme v trávě hledali skutečné pazourkové kameny, naplavené řekou, které jsme i opracovali a vsadili jsme je pomocí motouzu do topůrek. 
Pak jsme se všichni sešli u ohniště a muži odešli (za příšerného ryku a skřeků) ulovit srstnatého nosorožce. Ženy dostaly za úkol maso a kůži opracovat a připravit maso na oheň.

Všichni žáci zhodnotili, že život v pravěku není žádná legrace:))))


Poznámka: Při této aktivitě nebylo zabito žádné zvíře. Pazourkové kameny se ve Štěchovicích běžně nenacházejí, rozházela je tam paní učitelka a pocházejí z Baltského moře.

připravit k jídlu. 

Pedagogický seminář III. stupně – Jak vyučovat o holocaustu

Ve dnech 4. 10. - 7. 10. 2018 se dvě zástupkyně školy -  PhDr. Kateřina Obermajerová a Mgr. Lenka Cabalová zúčastnily výběrového zahraničního semináře v Německu V Berlíně - v domě konference ve Wansee a v KT Ravensbrück. 
Seminář je plně dotován Památníkem Terezín, německým památníkem Ravensbrück,  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a mezinárodní organizací INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE.

Stejně jako v minulých seminářích se pedagogové seznamovali s metodami práce, které se používají při výuce holokaustu v zahraničí, a to jak v renomovaných muzeích či památnících, tak ve školách. Odbornou část semináře již po několik let zajišťují lektoři z Polska, Německa, Slovenska, Izraele, Nizozemí, USA, České republiky a dalších zemí.


Poznatky, znalosti, metody i materiály, které pedagožky získaly na tomto semináři jsou a budou využívány při školních projektech, zaměřených na témata jako jsou rasismus, antisemitismus, xenofobie a šikana. 

 

Památník Ravensbrück a Dům konference ve Wannsee - Berlín

 

  • Exkurze  a seminář je plánována vždy pro cca 40 pedagogů, kteří v minulosti absolvovali předchozí dva stupně vzdělávacích seminářů („Jak vyučovat o holokaustu“ a „Holokaust ve vzdělávání“). Účastníci III. stupně semináře prohloubí své znalosti nejen v tématu rasového, ale i politického pronásledování československých občanů nacistickým režimem během druhé světové války.
  • Program sestává mj. z prohlídek areálů bývalých KT v místě konání semináře, setkání s tamními pamětníky, ukázek workshopů a činnosti pedagogických center památníku Osvětim či památníku příslušného německého KT, historických přednášek, představení archivních dokumentů s ohledem na protektorátní vězně atd. Část programu je vyčleněna také prezentacím vlastních výukových metod a projektů, na nichž účastníci semináře se svými žáky ve školách pracují. Vzniká tak prostor pro diskuzi, výměnu zkušeností a předání mnoha podnětů a inspirace pro ostatní.

 

 

 

 

 

Kroužek keramiky II.

První lekce keramického kroužku proběhne dne 2. 10. 2018. 

Žáci si budou nosit převlečení (volné triko, zástěru, košili), vlastní pomůcky, které však nejsou povinné.
Doporučuji připravit malý zavírací nožík, krajky, děrovátka, raznice, štětce apod...

Pokud by nám někdo z rodičů mohl věnovat vyřazené příborové nožíky, vidličky, hřebeny, krajky, reliéfy, plastové misky, např. od pomaz. másla, Ramy, dále ozdobné malířské válečky, lisy na česnek, cidliny, pletací jehlice, vykrajovátka a malé lahvičky od přesnídávek s víčky, budeme velmi rádi. Děkuji K.O