Den památky obětí komunistického režimu 2019

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz Josef Toufar, který působil v obci Číhošť).
Příběh Josefa Toufar je podrobně popsán v knize Čihošťský zázrak.

V souvislosti s tímto výročím bych ráda zmínila jednu osobu, kterou mnozí z nás poznali, protože zde, na naší škole nějakou dobu působil. Byl to pan Zdeněk Adamec. Zdeněk Adamec byl politický vězeň, vyšetřovanec StB a nepřítel socialistického lidu, jak ho označoval tehdejší státní režim.

Problémový učitel

Zdeněk Adamec se narodil 9. února 1934 v Praze. Do jeho života velmi krutě zasáhla padesátá léta minulého století. Už na Drtinově gymnáziu v Praze zažil, jak komunistický režim dokáže zacházet se svými odpůrci. Jeho spolužačkou a dobrou kamarádkou totiž byla Jana Horáková, dcera popravené Milady Horákové. O sedm let později se sám dostal do spárů komunistické justice. Po maďarských událostech se podílel na sepsání dokumentu odsuzujícího zásah v Maďarsku a podporujícího budoucnost našeho státu bez vedoucí úlohy komunistické strany. Ten měl být doručen do Rádia Svobodná Evropa. V červenci 1957 ho za to Krajský soud v Ústí nad Labem poslal pro velezradu na osm let do vězení. Po odvolání mu trest snížili na čtyři roky. Více než dva a půl roku pak strávil v nápravně pracovním táboře u uranových dolů v Bytízu. V roce 1960 ho propustili na rozsáhlou amnestii prezidenta republiky. Čtyři roky pak pracoval jako kulisák v Národním divadle, než se mu podařilo vrátit do školství. Na základní škole ve Štěchovicích učil více než dvacet let. Kvůli příteli Vilému Hejlovi ho v roce 1977 předvolali na stanici StB v pražské Bartolomějské ulici. Chtěli po něm spolupráci, což rezolutně odmítl. Školský úřad mu pak zakázal vyučovat občanskou výchovu a dějepis. Po pádu komunismu se stal na rok ředitelem štěchovické školy. V druhé polovině života žil v malé vesnici Hamry na Prostějovsku, kde se ve svém ateliéru věnoval malování obrazů navazujících na kubistické a futuristické pojetí figurální kompozice. Zdeněk Adamec zemřel 2. září roku 2017.

Ještě předtím s námi stihl oslavit významné výročí naší školy.

Autorem černobílé fotografie je bývalý žák naší školy pan Mgr.Jiří Soukup,DiS.

Autor fotografie:

Mgr.Jiří Soukup,DiS.

Pomůcky VKZ

Žákům budoucí 7. třídy  postačí sešit z tohoto roku.
Žáci budoucí 6. třídy budou potřebovat nelinkovaný velký sešit (A4). 

ETUR

ETUR - náš projekt:

EKOSYSTÉM MOŘE, VODA, ZÁCHRANA VELRYB, OCHRANA VELRYB, PLEJTVÁKŮ, DELFÍNŮ, ŽELV

PLAST Y

Kroužek keramiky odpadá

Vážení rodiče, zítřejší kroužek keramiky odpadá.

Náhrada (2 hod.) bude uskutečněna po dohodě s žáky. Informace upřesním. Děkuji za pochopení. Kateřina Obermajerová 

Projekt Krokus – další fáze – pietní akce

Dnes, třetí vyučovací hodinu, jsme vstoupili do další fáze Projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. 
V ideálních podmínkách mají cibulky žlutých krokusů vykvést na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Naše podmínky asi nebyly tak ideální, protože krokusy nám vykvetly tento týden.
Čas tu však nehraje žádnou významnou roli.
Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu.
My jsme toto téma mírně rozšířili a uctili jsme dnes památku nejenom dětských obětí, ale všech štěchovických Židů, kteří byli zavražděni v koncentračních táborech Osvětim, Treblinka a Malý Trostinec. Na pietní akci se sešli učitelé a žáci 4. a 8. třídy, vedení školy, personál školy i zástupce Úřadu městyse Štěchovice. 
Žáci přečetli jména všech obětí a za každou zapálili svíčku.
Byla také odhalena nová pamětní deska s aktualizovanými údaji, kterou nechala vyrobit  Mgr. Hana Králíková a Martin David.
Původní deska zůstane na svém místě, protože je součástí historie.
Naše škola bude i nadále v tomto projektu pokračovat a pracovat tak v souladu s multiperspektivním výkladem soudobých dějin.

f(1) f(2) f main.min