6. – 9. Omezení výuky

Od úterý 18. 6. do pátku 21. 6. bude vzhledem k vysokým teplotám panujícím ve třídách omezena výuka na 5 vyučovacích hodin. Žáci tedy odcházejí ve 12:30. Nezapomeňte tuto informaci svým dětem podepsat v žákovské knížce.

2. – 9. Omezení výuky

Vzhledem k vysokým teplotám panujícím v budově školy bude od středy 12. června omezena výuka na 1. - 4. vyučovací hodinu. Toto opatření trvá zatím do pátku 14. 6. Případně dojde k jeho prodloužení.

Dětem byla tato informace nahlášena - nezapomeňte ji, prosím, podepsat!

Pokud Vaše dítě dnes nebylo ve škole, zapište, že jste informováni o změně výuky.

9_TEST

ZEMĚPIS 13. 6. 2019

Vědomostní část: základní geografické pojmy - rovnoběžka, poledník, zeměpisná šířka, délka, významné rovnoběžky, poledníky vč. jejich zeměpisné polohy; světadíly, oceány; důležitá čísla spojená s planetou - povrch, poloměr, ...; vysvětlit důležité pojmy spojené s politickým zeměpisem - uspořádání států z hlediska moci, hlavy státu, ...; poznat významné světové státníky a zařadit je ke státu; významné státy světa zařadit ke kontinentu, kde leží.

Práce s atlasem, praktická část: čtení informací z klimadiagramu, slepá mapa s atlasem, vyhledávání pomocí atlasu

Test je povinný ke klasifikaci, úspěšné splnění testu je 50%.

9_Expedice za trilobity

Trilobit elipsáček, modrák, pigidium, prachovcová břidlice, kambrium, pozitiv, negativ. Jen pár slov, nových pojmů, za kterými se skrývá velké dobrodružství a nadšení z bádání, objevování a nálezů. Tak lze shrnout naši krátkou expedici do Jinců, jejímž cílem bylo, aby každý našel svého trilobita. Ťukání kladívek a občasný euforický výkřik se několik hodin rozléhal loukami (což si alergici celkem "užili") a ani velké vedro a pečící slunce nám nezabránilo dál a dál hledat. A nakonec každý skutečně našel.

Návštěva se stala finančně dostupnou díky projektu OP VVV „Učíme a bádáme společně a zábavně“ (číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009342) – podpora účasti odborníka z praxe a financování dopravy. Celý program jsme připravili s Ing. Jiřím Vedralem, nadšeným přírodovědcem a sběratelem, pro kterého jsou trilobiti celoživotní vášní.

 

 

 

9_TEST

Zeměpis 6. 6. 2019

Státy a jejich seskupení: znaky států, vymezení podle polohy, dělení států podle různých kritérií, uvést příklady; porozumět rozdílům mezi státy vzhledem k určitým kritériím, porozumět pojmům. Učebnice str. 18 – 22, opakování str. 32

Všeobecné geografické vědomosti, práce s atlasem

9_Výprava na trilobity

Ve středu 5.6. pojedeme do oblasti Jinců v CHKO Brdy, kde navštívíme jednu z nejvýznamnějších lokalit s výskytem prehistorických trilobitů. Ukážeme si, jak správně postupovat při hledání a sběru, jak nalezené exponáty ošetřit, zkusíme s pomocí Ing. Vedrala - přírodovědce a sběratele nalezené exponáty zařadit.

Co s sebou: pohodlné oblečení s ohledem na počasí (takže třeba i pláštěnku), doporučuji repelent, psací potřeby (propisku a obyčejnou tužku, gumu), podložku na psaní (budeme vyplňovat pracovní list), URČITĚ kladivo (geologické nebo zednické) a malé kladívko, doporučuji rukavice (třeba zahradnické), noviny na zabalení vzorků. Nezapomeňte na svačinu, pití a deku, na které bude občerstvení probíhat.

Informace o organizaci akce a anotaci najdete na přiloženém letáku, který vyplněný a podepsaný odevzdáte do pondělí 3.6.2019: Inforodiče_výlet Jince

 

Reportáž z Polska

Je časné nedělní ráno a my vyrážíme na dalekou cestu. Na rozdíl od lidí, po jejichž cestě se vydáváme, jedeme pohodlným autobusem, s pravidelnými zastávkami a velkými očekáváními, co vše zažijeme. (To jediné je možná stejné.) A jelikož k nám byla dálnice D1 milosrdná, kolem 15. hodiny už stoupáme na krakovský Královský hrad Wawel. Máme za sebou vyčerpávající přednášku z historie Polska, a tak už jen prohlížíme náhrobky knížat, králů a dalších významných osobností Polska. Projdeme (nebo přesněji proběhneme) na Hlavní náměstí, celé zastavěné stánky, takže jeho impozantnost není tak vidět a s prvním zahřměním a kapkami deště dáváme dětem vymodlený rozchod.

 

Protože bydlíme téměř v centru, hned po snídani jdeme pěšky do krakovské čtvrti Kaziměř, kde se po staletí prolínaly významné kultury křesťanů a Židů. Odpoledne nás čeká návštěva koncentračních táborů Auschwitz - Birkenau, známé jako Osvětim. Téměř čtyřhodinová prohlídka, během které všichni s pokorou procházíme tábory, posloucháme otevřená slova průvodce a zjevně si po špetkách uvědomujeme, čeho všeho může být člověk účasten, čeho všeho se může dopustit a co vše může přežít. Když jsme potom večer dětem rozdávali pamětní medaile a povídali si o tom, co jsme viděli, bylo zřejmé, že je to zasáhlo více, než očekávaly.

Poslední den nás čeká cesta do podzemí. V solných dolech z 13. století ve Věličce sestoupíme až do hloubky 130 metrů, abychom mohli obdivovat toto historické důlní dílo, ohromné sály s výzdobou ze soli. O tom, že je to skutečně sůl se mnozí přesvědčili na vlastní jazyk.

Co dodat na závěr? Tři dny, tři památky UNESCO, spousta poznání, a skvělé, SKVĚLÉ děti. Tady je na místě je pochválit za všechny momenty, které jsme společně prožívali. Za to, že se zajímaly, že se ptaly průvodců, když něčemu nerozuměly, že dodržely vše, co jsme si domluvili, byly slušné a pokorné tam, kde to bylo na místě. Děkuji za skvělý zážitek!

A na závěr malý kvíz. Jak je toto možné?