9_TEST

Přírodopis 24. 4. 2019

Petrologie: čím se zabývá, dělení hornin podle vzniku, horninotvorné minerály; vyvřelé horniny - dělení, charakteristika, příklady, magma, láva; sedimentární horniny - dělení, charakteristika, příklady, podmínky vzniku; přeměněné horniny - jak a z čeho vznikly, příklady hornin.

 

8 + 9 Přednášková beseda o životě v Protektorátu Čechy a Morava

Žáci 8. a 9. ročníku absolvovali v pátek dvouhodinovou přednáškovou besedu o období po roce 1939. Obě třídy prokázaly vysokou úroveň znalostí, chvílemi byl zaskočen i lektor - pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Tomáš Zouzal. Beseda byla zaměřena na život v letech 1939 - 1945 v naší lokalitě, byla tedy řeč o vystěhovávání na Benešovsku, o koncentračním táboře na Hradištku nebo o Augustinu Přeučilovi, místním informátorovi gestapa (narodil se v Třebsíně, na Hradištku absolvoval obecnou školu), který stihl za svůj život napáchat mnoho škod. O jeho působení byla napsána i kniha - Prototyp zrady.

Měli jsme možnost zhlédnout mnoho filmových i fotografických materiálů, což žáci velmi oceňovali. Mnozí jen litovali, že program netrvá ještě déle.

Projekt Krokus – další fáze – pietní akce

Dnes, třetí vyučovací hodinu, jsme vstoupili do další fáze Projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. 
V ideálních podmínkách mají cibulky žlutých krokusů vykvést na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Naše podmínky asi nebyly tak ideální, protože krokusy nám vykvetly tento týden.
Čas tu však nehraje žádnou významnou roli.
Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu.
My jsme toto téma mírně rozšířili a uctili jsme dnes památku nejenom dětských obětí, ale všech štěchovických Židů, kteří byli zavražděni v koncentračních táborech Osvětim, Treblinka a Malý Trostinec. Na pietní akci se sešli učitelé a žáci 4. a 8. třídy, vedení školy, personál školy i zástupce Úřadu městyse Štěchovice. 
Žáci přečetli jména všech obětí a za každou zapálili svíčku.
Byla také odhalena nová pamětní deska s aktualizovanými údaji, kterou nechala vyrobit  Mgr. Hana Králíková a Martin David.
Původní deska zůstane na svém místě, protože je součástí historie.
Naše škola bude i nadále v tomto projektu pokračovat a pracovat tak v souladu s multiperspektivním výkladem soudobých dějin.

f(1) f(2) f main.min

 

8, 9 Přednášková beseda o životě v protektorátu

Interaktivní přednášková beseda o období po 15. březnu 1939, o zničení Československa a životě v protektorátu (s přihlédnutím k naší konkrétní oblasti a její specifické historii) proběhne pro žáky 8. a 9. ročníku v pátek 5. dubna.

Délka: 90 minut.

Lektor: PhDr. Tomáš Zouzal (Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Ústav pro studium totalitních režimů).

Cena za žáka činí 50 Kč. Částku uhraďte pod specifickým symbolem 50 tak, aby byla do 1. 4. připsána na účet školy (168906332/0300). Žáci dostali informace i na lístečku.

9_TEST

Zeměpis 14. 3. 2019

Práce s atlasem: vyhledávání různých informací a jejich doplňování do textu. Jako přípravu použijte pracovní list a pracujte s atlasem.

8 – 9 Prevence HIV/AIDS

V pátek 15. března 2019 proběhne v 8. a 9. třídě beseda obsahující základní informace o HIV/AIDS (testování, prevence, kondomy, cesty přenosu, aktuální statistiky v ČR a ve světě a životní příběh 16 let HIV+ přednášejícího lektora).

Cena za žáka činí 45 Kč. Částku uhraďte pod specifickým symbolem 48 tak, aby byla do 10. 3. připsána na účet školy (168906332/0300).

1-9 Recitační soutěž

V pondělí 18. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se jí vybraní vítězové jednotlivých třídních kol. Soutěžilo se v pěti kategoriích, v každé z nich byl vyhlášen nejpovedenější výkon.

Vítězové kategorií:

0. kategorie (1. třída) - Josef P.

I. kategorie (2. - 3. třída) - Alice P.

II. kategorie (4. - 5. třída) - Linda M.

III. kategorie (6. - 7. třída) - Sára K.

IV. kategorie (8. - 9. třída) - Michal V.

Všem recitátorům děkujeme za velkou snahu a odvahu.

1-9 Beseda Výchova sourozenců

Vážení rodiče,

zveme Vás na další setkání s psycholožkou Pavlou Kouckou, tentokrát na téma Výchova sourozenců.

Program proběhne formou přednášky kombinované s diskusí a uskuteční se 12. března od 17:00 do 18:30 v přízemí naší školy. Vstup je zdarma. Těšíme se na Vás!

 

Anotace programu Výchova sourozenců

Sourozenci spolu mohou mít láskyplný vztah, ale mohou se i nenávidět. Mohou si být po celý život velmi blízcí, anebo se i přestat stýkat, jakmile opustí rodné hnízdo. Jsme to zejména my, rodiče, na kom záleží, jaký vztah mezi sebou budou naše děti mít. Co můžeme dělat pro to, aby spolu dobře vycházely?

8, 9_ Zájezd do Polska

Proběhne v termínu 19. - 21. 5. 2019.

Navštívíme město Krakov - Wawel, historické centrum a židovské město Kaziměř, solné doly ve Věličce a koncentrační tábory v Osvětimi. Během 3 dnů navštívíme 3 památky UNESCO.

Cena zájezdu je 3 433 Kč - doprava + přejezd do Osvětimi v pondělí (2x80 km), ubytování s polopenzí, vstupy Vělička (450 Kč) a Osvětim (190 Kč), služby průvodce a komplexní pojištění včetně pojištění storna.  Cena je kalkulována pro 40 platících účastníků.

Žáci obdrželi závazné přihlášky s údaji k platbě. Přihlášky prosím obratem odevzdat (do středy 13. 2.), platby dle pokynů poslat na účet CK. V případě nepřítomnosti nebo dotazů kontaktujte Mgr. Lenku Cabalovou. Případná volná místa budou následně nabídnuta žákům 7. třídy.