8, 9_ Zájezd do Polska

Proběhne v termínu 19. - 21. 5. 2019.

Navštívíme město Krakov - Wawel, historické centrum a židovské město Kaziměř, solné doly ve Věličce a koncentrační tábory v Osvětimi. Během 3 dnů navštívíme 3 památky UNESCO.

Cena zájezdu je 3 433 Kč - doprava + přejezd do Osvětimi v pondělí (2x80 km), ubytování s polopenzí, vstupy Vělička (450 Kč) a Osvětim (190 Kč), služby průvodce a komplexní pojištění včetně pojištění storna.  Cena je kalkulována pro 40 platících účastníků.

Žáci obdrželi závazné přihlášky s údaji k platbě. Přihlášky prosím obratem odevzdat (do středy 13. 2.), platby dle pokynů poslat na účet CK. V případě nepřítomnosti nebo dotazů kontaktujte Mgr. Lenku Cabalovou. Případná volná místa budou následně nabídnuta žákům 7. třídy.

Proběhl další Anglický týden

V posledním týdnu prvního pololetí (28. 1. - 31. 1. 2019) proběhl v pořadí již 5. Anglický týden. Z 93 žáků II. stupně se zúčastnilo 78 žáků, 7 bylo nemocných a 8 bylo s rodiči na horách.

Pro šestihodinový konverzační kurz s rodilým mluvčím ( 6 vyučovacích hodin denně) se rozhodlo 40 žáků, pro tříhodinový 33 žáků. 36, resp. 30 žáků absolvovalo zvolený kurz v plném rozsahu. 

Konverzační kurzy vedli lektoři Anna (US), Anezka (NZ) a Jacob (US) z osvědčené agentury English Focus. Učitelé naší školy připravili program inspirovaný anglickými reáliemi. Tohoto programu se zúčastnili žáci, kteří právě nebyli v kurzu s rodilým mluvčím  

A jestli se anglický týden líbil?  O tom vypovídá malá anketa.

 

9_TEST

Přírodopis 5. 2. 2019

Mineralogie: dělení minerálů do systému, příklady minerálů v rámci systému, rudy kovů, vlastnosti minerálů, specifické příklady minerálů, které jsme si uváděli v rámci tabulky (magnetismus, radioaktivita, drahokamové odrůdy,...)

6 – 9 Připravujeme další Anglický týden

Čtyřdenní  Anglický týden proběhne od pondělí 28. 1. do čtvrtka 31. 1. 2019

Na základě předběžných přihlášek byli žáci rozděleni do skupin  s rodilým mluvčím na 3 nebo 6 hodin denně.

Cena kurzu je 300,- nebo  600,- Kč podle počtu hodin.

Uvedenou částku  zaplaťte na účet školy 168906332/0300, VS Vašeho dítěte (je uvedený v ŽK), SS 44. Prosíme, platbu proveďte v období od 1. 1. do 20. 1. 2019.

Případné dotazy směrujte na  koordinátorku akce paní učitelku D. Kopeckou (kopecka@zs-stechovice.cz)

Plná cena  kurzu je 480,- nebo 960,- Kč  za žáka. Rozdíl v ceně hradí škola z rezervního fondu školy a příspěvku městyse Štěchovice.

5 – 9 Kurz běžeckého lyžování

Kurz běžeckého lyžování - bližší informace

  • Zapůjčení běžeckého vybavení

Je možnost zapůjčit bezúplatně běžecké vybavení ze školního inventáře. Škola disponuje cca 30 páry běžek a běžecké obuvi; jedná se o starší vybavení (norma N75). I přesto je pro výcvik dostačující. Toto je možné zapůjčit po domluvě v kabinetu tělesné výchovy. Dále je v inventáři cca 15 párů běžek i obuvi novějšího data (SNS norma, běžky Rossignol) – taktéž možnost zapůjčení. Není však možné zaručit, že bude k dispozici odpovídající velikost pro všechny zájemce. Další možností je zapůjčení setu v některém ze specializovaných ski center: Happy Sport, Ski a Bike Centrum Radotín.

  • Místo a datum konání

Kurz proběhne v Přední Výtoni na Šumavě (došlo ke změně, avizována byla jiná lokalita), ubytování je zajištěno v penzionu Dobík. Využijeme místní tratě a zároveň budeme navštěvovat areál BöhmerWaldArena na Shönebenu (žáci s platným pasem či občanským průkazem). Po celou dobu konání kurzu budeme mít k dispozici autobus, který nás bude denně přepravovat na vybrané tratě.

Termín kurzu: 7. 1. 2019 až 11. 1. 2019.

  • Platba a přihlášky

Kapacita kurzu je již naplněna a není možné přijímat další přihlášky. Bližší informace společně s potvrzením o bezinfekčnosti a potvrzením od lékaře obdrží již přihlášení žáci během pátku a pondělí, zároveň tyto potřebné dokumenty budou vyvěšeny i zde na webových stránkách školy.

Platbu ve výši 3090,- provádějte na bankovní účet školy do 18. 12. 2018 pod přiděleným variabilním symbolem žáka.

Specifický symbol pro lyžařský kurz je 43.

BÚ: 168906332/0300

VS: viz již přidělený

SS: 43

9_TEST

Zeměpis 13. 12. 2018

Lidstvo na Zemi: základní pojmy - přirozený přírůstek, hustota zalidnění, průměrná (střední) délka života, migrace (emigrace, imigrace, migrační proudy - příklady), národ, národnost, lidské rasy a míšenci ras, náboženství (hlavní znaky, vznik, symboly, rozšíření - viz prezentace), věková struktura obyvatelstva (práce s grafem), dělení obyvatel podle věku

9_TEST

Přírodopis 11. 12. 2018

Mineralogie, fyzikální vlastnosti nerostů: termíny minerál, krystal, struktura nerostu, prvky souměrnosti; krystalové soustavy, základní fyzikální vlastnosti nerostů, minerály stupnice tvrdosti, chemické složení zemské kůry

8,9_Zájezd do Polska

Již tradičně je pro žáky 8. a 9. třídy organizován zájezd do Polska. Bližší informace o programu a organizaci zájezdu najdete v přiložených souborech. V případě zájmu o účast prosím vyplňte a co nejdříve odevzdejte zájmový lístek, až na základě potřebného počtu minimálně 40 žáků se zájezd začne naplno připravovat. (Lístky byly rozdány na třídních schůzkách nebo jsou u Mgr. Lenky Cabalové nebo Mgr. Jany Hawrylukové)

zájezd do Polska - plán cesty

zájezd do Polska - zájmový lístek