8, 9_ Zájezd do Polska

Proběhne v termínu 19. - 21. 5. 2019.

Navštívíme město Krakov - Wawel, historické centrum a židovské město Kaziměř, solné doly ve Věličce a koncentrační tábory v Osvětimi. Během 3 dnů navštívíme 3 památky UNESCO.

Cena zájezdu je 3 433 Kč - doprava + přejezd do Osvětimi v pondělí (2x80 km), ubytování s polopenzí, vstupy Vělička (450 Kč) a Osvětim (190 Kč), služby průvodce a komplexní pojištění včetně pojištění storna.  Cena je kalkulována pro 40 platících účastníků.

Žáci obdrželi závazné přihlášky s údaji k platbě. Přihlášky prosím obratem odevzdat (do středy 13. 2.), platby dle pokynů poslat na účet CK. V případě nepřítomnosti nebo dotazů kontaktujte Mgr. Lenku Cabalovou. Případná volná místa budou následně nabídnuta žákům 7. třídy.

8_TEST

Zeměpis 15. 2. 2019

Půdy, vegetační stupně: pedologie, pedosféra; druhy půd, typy půd, půdní profily (horizonty), ohrožení půd; výškové vegetační stupně, práce s atlasem

8_TEST

Přírodopis 7. 2. 2019    

Dýchací soustava: funkce, stavba a řazení jednotlivých orgánů DS, vnitřní, vnější dýchání, princip dýchání, funkce bránice, dechová frekvence, poplicnice, pohrudnice, graf průběhu dýchání, ohrožení DS.

Pokud někdo přinese plíce, před testem bude pitva.

Proběhl další Anglický týden

V posledním týdnu prvního pololetí (28. 1. - 31. 1. 2019) proběhl v pořadí již 5. Anglický týden. Z 93 žáků II. stupně se zúčastnilo 78 žáků, 7 bylo nemocných a 8 bylo s rodiči na horách.

Pro šestihodinový konverzační kurz s rodilým mluvčím ( 6 vyučovacích hodin denně) se rozhodlo 40 žáků, pro tříhodinový 33 žáků. 36, resp. 30 žáků absolvovalo zvolený kurz v plném rozsahu. 

Konverzační kurzy vedli lektoři Anna (US), Anezka (NZ) a Jacob (US) z osvědčené agentury English Focus. Učitelé naší školy připravili program inspirovaný anglickými reáliemi. Tohoto programu se zúčastnili žáci, kteří právě nebyli v kurzu s rodilým mluvčím  

A jestli se anglický týden líbil?  O tom vypovídá malá anketa.

 

Mezinárodní den památky obětí holocaustu 27. 1. (1945)

Když režisér Steven Spielberg přebíral sošku Oskara za film Schindler´s list, vyzval pedagogy na celém světě, aby vyučovali
o holocaustu. V duchu tohoto poselství jsme se zapojili prostřednictvím několika různých programů i v projektech, jako je například "Krokus".
V naší škole se zaměřujeme na komplexní výuku soudobých dějin. Cílem výuky jakéhokoli předmětu je podnítit intelektuální zvídavost žáků a inspirovat je tak ke kritickému myšlení a osobnímu rozvoji. 
20. století můžeme pokládat  za „věk extrémů“ a je potřeba tyto události vysvětlovat     .
Takto zaměřená výuka  pomůže  zamyslet se nad užíváním a zneužíváním moci a nad rolí a odpovědností jednotlivce, organizací  národů při konfrontaci s porušováním lidských práv. 
Cílem výuky o totalitních a nedemokratických režimech 20. století, je pojmenování a pochopení příčin, které vedly k jejich nastolení a k jejich podpoře značnou částí obyvatel. 

Žáci by se měli seznámit i s všednodenními příběhy lidí, neboť jim mohou odhalit motivace, jež určovaly jednání postav v odlišných historických kontextech. V těchto souvislostech se doporučuje využívat příběhů a osudů lidí z regionu.

V tomto duchu mohou žáci v pondělí navštívit malou výstavku, která zahrnuje příběhy lidí postižených událostmi 2. světové války, ale i několik let před jejím začátkem (případ Formis 1933).

 

https://www.facebook.com/zidovskemuzeumvpraze/photos/a.10156704171614356/10156767128969356/?type=3&theater

 

Mezinárodní den památky obětí holokaustu připadá na 27. ledna. Byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů 1. listopadu 2005.

Připomínka vyhlášená Valným shromážděním OSN se váže k 27. lednu 1945, kdy rudá armáda osvobodila vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka.

Kdy se vzpomína v Izraeli:

Den památky obětí holocaustu a hrdinství (hebrejsky Jom ha-šoa ve ha-gvura) připadá v židovském kalendáři na 27. den měsíce nisanu, je to zhruba týden po Velikonocích. Odkazuje na povstání vězňů varšavského ghetta z 19. dubna 1943 a na jejich hrdinství.

Den se začal připomínat hned po válce v izraelských kibucech, které založili ti, kteří pobyt v ghettech a koncentračních táborech přežili. Lidé se scházeli vždy 19. dubna. Od 50. let se vzpomínková akce rozšířila po celé zemi, stát Izrael den uznal jako oficiální svátek.

PŘÍBĚHY PAMĚTI NÁRODA VHODNÉ DO VÝUKY různých dějin 20. století:

Pamětnice holocaustu, která díky souhře šťastných náhod přežila
https://www.pametnaroda.cz/cs/ruzickova-jitka-1930?clipId=59387#recording

Posledním působištěm v nuceném nasazení se pro paní Zvěřinovou stala Davle-Libřice u Prahy, kde nacisté k výrobě letadel využili tamní železniční tunely. Při útěku z nasazení zažila pražské povstání v květnu 1945. 

https://www.pametnaroda.cz/cs/zverinova-stanislava-1924

Arcibiskup Simeon, rodným jménem Radivoj Jakovljevič, se narodil v roce 1926 v Praze. Otec pocházel ze Srbska a maminka z Čech. Dětství strávil na samotě Záhoří (Slapy) u vltavských břehů. 

https://www.pametnaroda.cz/cs/jakovljevic-radivoj-arcibiskup-simeon-1926#biography

Vězeň uranového lágru - Utěk na Zbraslavi

https://www.pametnaroda.cz/cs/rys-jaromir-1927?clipId=46922#recording

 

 

 

8_Připomínka dne obětí holocaustu

V pátek jsme v rámci projektu "Holocaust, bolavé dějiny" navštívili velmi emotivní divadelní představení litvínovského Docela velkého divadla. Příběh Kláry s vytetovaným číslem 3847 na předloktí je zpracování autentického vyprávění babičky divadelní představitelky Kláry Lenky Lavičkové. V necelé hodině a půl jsme prožili příběh jedné velké židovské rodiny, ze které se na konci války měly možnost znovu se setkat jen dvě sestry. Ostatní se stali součástí čísla 6 milionů.

Po představení měla naše třída možnost setkat se s herci, kteří se s námi s radostí vyfotografovali.

 

 

 

8_Divadelní představení

V pátek 25. 1. 2019 pojedeme do pražského Divadla u Hasičů na představení Klára 3847 - Příliš mnoho hvězd. Informace o organizaci akce a anotaci najdete na přiloženém letáku (děti dostanou), který vyplněný a podepsaný + 110 Kč odevzdáte nejpozději 24. 1. 2019.

Inforodiče_Divadlo U Hasičů