8_TEST

Zeměpis 26. 4. 2019

Hospodářství ČR - průmysl, zemědělství, služby, spoje: dělení průmyslu, průmyslová odvětví a jejich produkty, suroviny pro některá průmyslová odvětví, zemědělství - jeho význam, dělení; práce s atlasem

8_TEST

Přírodopis 16. 4. 2019

Vylučovací a kožní soustava: vylučovací - funkce, stavba, ledvina - nefron, ledvinové tělísko, ledvinový kanálek - funkce, moč, onemocnění; kožní - funkce, stavba, jednotlivé vrstvy, poranění, nemoci, 1. pomoc; projít si obrázky v učebnici

8 + 9 Přednášková beseda o životě v Protektorátu Čechy a Morava

Žáci 8. a 9. ročníku absolvovali v pátek dvouhodinovou přednáškovou besedu o období po roce 1939. Obě třídy prokázaly vysokou úroveň znalostí, chvílemi byl zaskočen i lektor - pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Tomáš Zouzal. Beseda byla zaměřena na život v letech 1939 - 1945 v naší lokalitě, byla tedy řeč o vystěhovávání na Benešovsku, o koncentračním táboře na Hradištku nebo o Augustinu Přeučilovi, místním informátorovi gestapa (narodil se v Třebsíně, na Hradištku absolvoval obecnou školu), který stihl za svůj život napáchat mnoho škod. O jeho působení byla napsána i kniha - Prototyp zrady.

Měli jsme možnost zhlédnout mnoho filmových i fotografických materiálů, což žáci velmi oceňovali. Mnozí jen litovali, že program netrvá ještě déle.

8_TEST: změna termínu

Zeměpis 22. 3. 2019

Obyvatelstvo, sídla: historický vývoj obyvatelstva, sídel; národ, národnosti, hustota zalidnění, věkové skupiny obyvatel; město, vesnice – znaky; velkoměsta; pojmy rasismus, urbanizace, …, práce s grafem – věková pyramida

Projekt Krokus – další fáze – pietní akce

Dnes, třetí vyučovací hodinu, jsme vstoupili do další fáze Projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. 
V ideálních podmínkách mají cibulky žlutých krokusů vykvést na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Naše podmínky asi nebyly tak ideální, protože krokusy nám vykvetly tento týden.
Čas tu však nehraje žádnou významnou roli.
Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu.
My jsme toto téma mírně rozšířili a uctili jsme dnes památku nejenom dětských obětí, ale všech štěchovických Židů, kteří byli zavražděni v koncentračních táborech Osvětim, Treblinka a Malý Trostinec. Na pietní akci se sešli učitelé a žáci 4. a 8. třídy, vedení školy, personál školy i zástupce Úřadu městyse Štěchovice. 
Žáci přečetli jména všech obětí a za každou zapálili svíčku.
Byla také odhalena nová pamětní deska s aktualizovanými údaji, kterou nechala vyrobit  Mgr. Hana Králíková a Martin David.
Původní deska zůstane na svém místě, protože je součástí historie.
Naše škola bude i nadále v tomto projektu pokračovat a pracovat tak v souladu s multiperspektivním výkladem soudobých dějin.

f(1) f(2) f main.min

 

8_ Žluté krokusy vykvetly

Po několikaměsíčním čekání jsme se dnes mohli sejít u "našich" krokusů, kvetoucích ve tvaru šesticípé Davidovy hvězdy. V rámci krátkého slavnostního setkání, při kterém jsme si čtením jmen vzpomněli na štěchovické židovské oběti holocaustu, byla odhalena nová pamětní deska se jmény sester Weigertových a s opraveným místem jejich úmrtí. U rozkvetlých krokusů, vysazených díky mezinárodnímu projektu KROKUSY, jsme vzpomněli i další statisíce dětí, které neměly štěstí dožít se konce války, ale i všem živým jsme popřáli lepší a šťastnou budoucnost.

 

8_co se dělo minulý týden

Ptáci na obzoru - úterý 12. 3.

Již třetí setkání s přednášejícími společnosti Ornita. Povídání bylo zaměřené na dravce naší přírody, ale dozvěděli jsme se i mnoho zajímavého a poučného o ohrožení ptáků v přírodě způsobené činností člověka a o možnostech, jak to napravit. Pan Viktor nám opět ukázal několik živých exemplářů, které vychoval téměř od vajíčka, a proto jsme si je mohli v klidu pohladit.

 

Život s HIV - pátek 15. 3.

Přednáška o tom, jak se člověku obrátí život naruby, když se od lékaře dozví: "Jste pozitivní na HIV". Povídání o rizikovém chování, možnosti nákazy, předsudcích společnosti a neustálém strachu. A neúprosná statistika, která jasně napovídá o tom, že je to téma, o kterém se stále mluví málo.

8_TEST

Přírodopis 19. 3. 2019

Trávicí soustava: funkce TS, jednotlivé orgány TS a jejich funkce, rozmělňování potravy, enzymy, sliny, popis zubu, postup trávicí soustavou, důležité živiny, obrázky učebnice, pracovní sešit