8_Organizace příštího týdne

V úterý 18. 12. končí vyučování po 5. vyučovací hodině, ve čtvrtek 20. 12. končíme ve 12.15.

V pondělí a úterý se učíme podle rozvrhu. Ve středu jedeme na TEP FAKTOR a ve čtvrtek máme společné posezení s občerstvením, které si přinesete a s zozdáváním dárků.

V pátek je ředitelské volno.

Společně se opět sejdeme ve čtvrtek 3. 1. 2019.

5 – 9 Kurz běžeckého lyžování

Kurz běžeckého lyžování - bližší informace

  • Zapůjčení běžeckého vybavení

Je možnost zapůjčit bezúplatně běžecké vybavení ze školního inventáře. Škola disponuje cca 30 páry běžek a běžecké obuvi; jedná se o starší vybavení (norma N75). I přesto je pro výcvik dostačující. Toto je možné zapůjčit po domluvě v kabinetu tělesné výchovy. Dále je v inventáři cca 15 párů běžek i obuvi novějšího data (SNS norma, běžky Rossignol) – taktéž možnost zapůjčení. Není však možné zaručit, že bude k dispozici odpovídající velikost pro všechny zájemce. Další možností je zapůjčení setu v některém ze specializovaných ski center: Happy Sport, Ski a Bike Centrum Radotín.

  • Místo a datum konání

Kurz proběhne v Přední Výtoni na Šumavě (došlo ke změně, avizována byla jiná lokalita), ubytování je zajištěno v penzionu Dobík. Využijeme místní tratě a zároveň budeme navštěvovat areál BöhmerWaldArena na Shönebenu (žáci s platným pasem či občanským průkazem). Po celou dobu konání kurzu budeme mít k dispozici autobus, který nás bude denně přepravovat na vybrané tratě.

Termín kurzu: 7. 1. 2019 až 11. 1. 2019.

  • Platba a přihlášky

Kapacita kurzu je již naplněna a není možné přijímat další přihlášky. Bližší informace společně s potvrzením o bezinfekčnosti a potvrzením od lékaře obdrží již přihlášení žáci během pátku a pondělí, zároveň tyto potřebné dokumenty budou vyvěšeny i zde na webových stránkách školy.

Platbu ve výši 3090,- provádějte na bankovní účet školy do 18. 12. 2018 pod přiděleným variabilním symbolem žáka.

Specifický symbol pro lyžařský kurz je 43.

BÚ: 168906332/0300

VS: viz již přidělený

SS: 43

8_TEP FAKTOR

Den třídy v Chotilsku

Ve středu 19. 12. vyrazíme na dlouho očekávanou akci do Chotilska. Žáci se rozdělí na 4-5 členné týmy a budou plnit zapeklité úkoly. Důležité jsou klid, rozvaha, spolupráce, podpora a snaha překonat sám sebe. Jak se nám dařilo či nedařilo vše důležité naplnit, rozebereme během třídnické hodiny.

Anotaci akce o její organizaci naleznete na přiloženém letáku, který vyplněný a podepsaný odevzdáte spolu s doplatkem 200 Kč nejpozději do úterý 18. 12.

Inforodiče_akce - TEP FAKTOR

8_VV

Ve středu 12. 12. začneme vyrábět masopustní masku metodou kašírování. Přineste si.

Nafukovací balonek, noviny, tekuté lepidlo na tapety (stačí do čtveřice) a misku na odložení a vyschnutí polepeného balonku. (viz obrázek)

8_TEST

Občanská výchova 14. 12. 2018

Stát ČR: stát, historie státu (viz významné dny), charakteristika ČR - z hlediska státní moci, způsobu vlády, hlavy státu, uspořádání území, ...; státní symboly ČR

příprava: vyplněný pracovní list

8_TEST

Přírodopis 6. 12. 2018

Svaly, tělní tekutiny: dělení svalů podle tkáně, příklady svalů, ovládání svalů, stavba svalu; mimobuněčné tělní tekutiny, mízní soustava, krev - funkce, složení, funkce krevních tělísek, jejich množství, krevní skupiny

8_vánoční vyrábění

Blíží se advent, blíží se VAKUUM. Abychom měli co nabídnout, sejdeme se ke společnému vyrábění - ve čtvrtek 29. 11. Organizace dne bude následující: odpolední vyučování - dějepis - je přesunut na úterý místo TV - supl, informatika bude přesunuta na čtvrtek 6. hodinu. Po společném obědě půjdeme vyrábět. Ve 14.55 propustím ty, kteří se vyrábění nechtějí nebo nemohou zúčastnit, ostatní mohou zůstat do 17.00.

Máme skvělý nápad, ale zatím více neprozradím, přijďte se sami přesvědčit.

8,9_Zájezd do Polska

Již tradičně je pro žáky 8. a 9. třídy organizován zájezd do Polska. Bližší informace o programu a organizaci zájezdu najdete v přiložených souborech. V případě zájmu o účast prosím vyplňte a co nejdříve odevzdejte zájmový lístek, až na základě potřebného počtu minimálně 40 žáků se zájezd začne naplno připravovat. (Lístky byly rozdány na třídních schůzkách nebo jsou u Mgr. Lenky Cabalové nebo Mgr. Jany Hawrylukové)

zájezd do Polska - plán cesty

zájezd do Polska - zájmový lístek

Vyzvedávání dětí během vyučování

Vážení rodiče,

v případě nutnosti neplánovaně vyzvednout dítě ze školy v době vyučování není možné komunikovat s vyučujícími, kteří se právě věnují přímé pedagogické práci s žáky. Můžete však kontaktovat provozní personál školy, který zákonným zástupcům žáka přivede a předá.

Telefonní číslo: 732 893 204.