INFORMACE – OBJEDNÁVKA DĚTSKÝCH KNIH

Informujeme všechny zákonné zástupce žáků, že naše zaměstnankyně Ing. Andrea Vačkářová zajišťuje objednávání a distribuci dětských knih z různých nakladatelství. Vše probíhá na základě zprostředkovatelské smlouvy uzavřené mezi nakladateli a paní učitelkou - škola není smluvní stranou. Platby proto probíhají v hotovosti u paní učitelky a neprocházejí účetnictvím školy. 

Platby

Od školního roku 2018/2019 zavádíme nový systém provádění plateb. Každému žákovi je přidělen variabilní symbol platný po celou dobu docházky na naši základní školu. Dále je dle typu platby nutno uvádět specifický symbol. 

Přehled  specifických symbolů pro tento školní rok:

  • školní družina -  SS 11
  • pracovní pomůcky (sešity, výtvarné potřeby, diáře apod. dle domluvy s vyučujícími) - SS 22
  • kroužek florbal - SS 31
  • kroužek volejbal - SS 32
  • kroužek keramika (K. Obermajerová) - SS 33
  • kroužek keramika (P. Špínová) - SS 34
  • kroužek floristika - SS 35
  • adaptační kurz VI. třída - SS 41

Věnujte, prosím, pozornost správné výši poukazovaných částek.

Děkujeme Vám za spolupráci.

1 – 5 Kroužky Badatelé a Deskové hry

Do kroužků Badatelé (pro všechny žáky ZŠ) a Deskové hry (pro žáky navštěvující školní družinu) můžete své děti hlásit již nyní. Oba jsou hrazeny z projektu - účast na nich je zdarma.

Badatelé - kroužek bude probíhat vždy v pondělí od 14:00 - 15:30 a začíná již 10. 9. 2018. Max. 12 účastníků. Vede Eliška Braumová.

Deskové hry - vždy ve středu od 13:30 - 15:00; zahájení 19. 9. 2018. Max. počet přihlášených je 10. Vede Hana Králíková ml.

Přihláška do kroužku při ZŠ Štěchovice

Přihlášky mohou děti odevzdat svým třídním učitelkám či přímo lektorkám kroužků.

8_Organizace prvního týdne

V pondělí se sejdeme na jednu vyučovací hodinu. Úterý až pátek končí vyučování ve 12.50. Budeme se zabývat úřadem, seznámíme se se školním řádem, rozdáme učebnice a jistě se najde spousta dalších povinností, které je třeba absolvovat.