Nejen o křídlech motýlích

Se sedmou třídou jsme navštívili výstavu motýlů ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě v Troji a můžu s jistotou říct, že nás celý den provázelo štěstí. Nejdříve jsme krásně projeli Prahou a ke skleníku jsme dorazili s předstihem. Občerstvili jsme se, rozdělili do dvou skupin a s průvodcem jsme jako první vstoupili do tropického lesa. Během výkladu jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí nejen o motýlech, ale i o rostlinách, rybách, klimatických podmínkách a práci, které je ve skleníku pořád dost. Viděli jsme rozkvetlou vzácnou liánu smaragdovou,

líhnutí největšího motýla Attacuse Atlase a asi nejvzácnějšího motýla ve skleníku Gretu Oto,

díky Aničce, odbornici na všemožnou havěť, jsme si mohli vzít na ruku strašilku, kterou ve skleníku našla,

 

viděli jsme zajímavé ryby v akváriu,

dostali jsme se do záběru ČT (to byl opravdu silný zážitek),

a nakonec na sluníčku pod rozkvetlými stromy vypracovali zadané úkoly.

A taky jsme potkali pěkně ukřičeného páva.

Tady je na místě moc pochválit všechny zúčastněné děti. Krásně pracovaly, zajímaly se, ptaly se a dokonce vypadaly, že je to baví. Skvělý výlet!

Návštěva se stala finančně dostupnou díky podpoře školy - zakoupení permanentky a projektu OP VVV "Učíme a bádáme společně a zábavně" (číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009342) - podpora účasti odborníka z praxe a financování dopravy. Celý program jsme připravili s Ing. Jiřím Vedralem, nadšeným přírodovědcem a sběratelem a jeho dcerou Aničkou.

7_Výstava motýlů

Ve středu 17. 4. pojedeme na výstavu motýlů do skleníku Fata Morgana v botanické zahradě. Exkurze proběhne v rámci PřS a projektu "Projektový den mimo školu". Vstup je hrazen permanentkou, doprava najatým autobusem z projektu. Anotaci exkurze a  informace o organizaci akce najdete na přiloženém letáku (děti dostaly), který vyplněný a podepsaný spolu s 15 Kč na doplacení průvodce na výstavě odevzdáte do pátku 12. 4.

Inforodiče_Fata Morgana (motýli)

7_TEST: změna termínu!

Přírodopis 15. 4. 2019

Vzdušnicovci, hmyz s proměnou nedokonalou: jednotlivé třídy a jejich charakteristické znaky a zástupci, stavba těla, dýchací soustava, ústní ústrojí, proměna hmyzu, řády hmyzu s proměnou nedokonalou, charakteristické znaky a zástupci. Projít obrázky v učebnici + pracovní sešit

7_TEST

Zeměpis 25. 3. 2019

Kavkaz a Jižní Asie: poloha, reliéf, vodstvo, hospodářství (průmysl a plodiny), obyvatelstvo, náboženství, jednotlivé státy obou oblastí, hlavní města (vyhledat v atlase), práce s atlasem, slepá mapa; projít učebnici – str. 25 – 29, pracovní sešit

Projekt Krokus – další fáze – pietní akce

Dnes, třetí vyučovací hodinu, jsme vstoupili do další fáze Projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. 
V ideálních podmínkách mají cibulky žlutých krokusů vykvést na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Naše podmínky asi nebyly tak ideální, protože krokusy nám vykvetly tento týden.
Čas tu však nehraje žádnou významnou roli.
Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu.
My jsme toto téma mírně rozšířili a uctili jsme dnes památku nejenom dětských obětí, ale všech štěchovických Židů, kteří byli zavražděni v koncentračních táborech Osvětim, Treblinka a Malý Trostinec. Na pietní akci se sešli učitelé a žáci 4. a 8. třídy, vedení školy, personál školy i zástupce Úřadu městyse Štěchovice. 
Žáci přečetli jména všech obětí a za každou zapálili svíčku.
Byla také odhalena nová pamětní deska s aktualizovanými údaji, kterou nechala vyrobit  Mgr. Hana Králíková a Martin David.
Původní deska zůstane na svém místě, protože je součástí historie.
Naše škola bude i nadále v tomto projektu pokračovat a pracovat tak v souladu s multiperspektivním výkladem soudobých dějin.

f(1) f(2) f main.min

 

7_TEST

Zeměpis 14. 3. 2019

Jihozápadní Asie: poloha, hospodářství, náboženství, státy a základní informace o nich, vyhledávání v atlase, slepá mapa, příprava: pracujte s atlasem světa, pracovním sešitem

7_TEST

Přírodopis 11. 3. 2019

Členovci úvod (pavoukovci, korýši): znaky a dělení členovců, vnější a vnitřní stavba těla, funkce specifických orgánů (např. makadla, tykadla, snovací bradavky), způsob příjmu potravy, životní prostředí, dělení - třídy, řády, zástupci, projít si obrázky v učebnici.

1-9 Recitační soutěž

V pondělí 18. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se jí vybraní vítězové jednotlivých třídních kol. Soutěžilo se v pěti kategoriích, v každé z nich byl vyhlášen nejpovedenější výkon.

Vítězové kategorií:

0. kategorie (1. třída) - Josef P.

I. kategorie (2. - 3. třída) - Alice P.

II. kategorie (4. - 5. třída) - Linda M.

III. kategorie (6. - 7. třída) - Sára K.

IV. kategorie (8. - 9. třída) - Michal V.

Všem recitátorům děkujeme za velkou snahu a odvahu.

1-9 Beseda Výchova sourozenců

Vážení rodiče,

zveme Vás na další setkání s psycholožkou Pavlou Kouckou, tentokrát na téma Výchova sourozenců.

Program proběhne formou přednášky kombinované s diskusí a uskuteční se 12. března od 17:00 do 18:30 v přízemí naší školy. Vstup je zdarma. Těšíme se na Vás!

 

Anotace programu Výchova sourozenců

Sourozenci spolu mohou mít láskyplný vztah, ale mohou se i nenávidět. Mohou si být po celý život velmi blízcí, anebo se i přestat stýkat, jakmile opustí rodné hnízdo. Jsme to zejména my, rodiče, na kom záleží, jaký vztah mezi sebou budou naše děti mít. Co můžeme dělat pro to, aby spolu dobře vycházely?