KROUŽEK – FLORISTIKA

Zítra 17. 10. 2018 od 14:00 do 15:00 zahajuje v naší dílně svou činnost kroužek FLORISTIKA pod vedením A. Davidové. Sraz účastníků je před vchodem do šatny, družinové děti si slečna Davidová vyzvedne. Případní další zájemci  o účast v tomto kroužku se mohou stále přihlašovat. 

Volby do školské rady

Ředitelka Základní školy Štěchovice Mgr. Hana Králíková vyhlašuje na základě zákona 561/2004 Sb. doplňovací volby do školské rady na post zástupce rodičovské veřejnosti (zákonných zástupců žáků).

Volby se uskuteční ve spojení s třídními schůzkami ve středu 21. 11. 2018 v přízemí budovy školy.

Zájemci o členství v radě se představí voličům - rodičům prostřednictvím medailonku, který bude zveřejněn na webových stránkách školy od 1. 11. 2018. Pro bližší informace k náležitostem kandidatury kontaktujte, prosím, kancelář školy. Kandidátní listina bude uzavřena k 30.10.2018.

7_Přírodovědný seminář

Organizace další hodiny PřS:

Jelikož laboratorní práce zabere více než jednu vyučovací hodinu, bude výuka probíhat v dvouhodinových blocích.

1. skupina: 9. 10. konec výuky v 13.25, 16.10. konec výuky v 11.35

2. skupina: 9. 10. konec výuky v 11.35, 16.10. konec výuky v 13.25

Popmůcky: kostka droždí, hrst cukru krystal (moučka), zavařovačka od okurek, chirurgická rukavice.

Dětské krizové centrum

Na stránkách Dětského krizového centra (http://www.ditekrize.cz/) najdou děti i rodiče mnoho informací o jednotlivých typech rizikového chování. Nejedná se pouze o prevenci, ale také o rady, jak postupovat, pokud se nás již daný problém týká. Na dětské krizové centrum je možné obrátit se o pomoc (telefonicky i osobně). Můžete si zde stáhnout i informační brožurky např. o sebepoškozování (Sebepoškozování) či nebezpečí v kyberprostoru. Toto téma je zde zpracováno i ve formě komiksů.

Kontakty na služby odborníků z oblasti prevence rizikového chování či další zajímavé informace týkající se této problematiky najdete také na našich stránkách v záložce Poradenské pracoviště - Metodik prevence (https://zs-stechovice.cz/category/prevence/). 

7_TEST

Přírodopis 3. 10. 2018

Úvod, nebuněčné organismy, prvobuněčné organismy (s nepravým jádrem): úvod - stavba R + Ž buňky, funkce organel, fotosyntéza, dýchání; viry, bakterie, sinice - stavba těla, výskyt, rozmnožování, choroby a ochrana proti nim

Zeměpis 8. 10. 2018

Obyvatelstvo a sídla: světadíly, oceány; počet, rozmístění obyvatel na Zemi, lidské rasy, náboženství; národ, stát, státní zřízení, sídla – typy sídel, hospodářské sektory

INFORMACE – OBJEDNÁVKA DĚTSKÝCH KNIH

Informujeme všechny zákonné zástupce žáků, že naše zaměstnankyně Ing. Andrea Vačkářová zajišťuje objednávání a distribuci dětských knih z různých nakladatelství. Vše probíhá na základě zprostředkovatelské smlouvy uzavřené mezi nakladateli a paní učitelkou - škola není smluvní stranou. Platby proto probíhají v hotovosti u paní učitelky a neprocházejí účetnictvím školy.