6_TEST

Přírodopis 15. 4. 2019

Savci (šelmy lasicovité - hlodavci): hlavní znaky savců, stavba těla, dělení (řády, čeledi a jejich hlavní znaky), zástupci, obrázky z učebnice, pracovní sešit

6_ zeměpis

Na čtvrtek si přineste sešit ze zeměpisu. Budeme mít náhradní hodinu za středu. (Místo VV 5. hodinu)

6_TEST

Přírodopis 28. 3. 2019

Savci - úvod, šelmy psovité, kočkovité: hlavní znaky savců, dělení na řády, znaky řádů, zástupci - ptakořitní, vačnatci, placentálové; šelmy psovité a kočkovité - znaky, zástupci, obrázky učebnice, pracovní sešit - přehled uprostřed str. 6, 7, str. 22 - 25,  28/28

Projekt Krokus – další fáze – pietní akce

Dnes, třetí vyučovací hodinu, jsme vstoupili do další fáze Projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. 
V ideálních podmínkách mají cibulky žlutých krokusů vykvést na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Naše podmínky asi nebyly tak ideální, protože krokusy nám vykvetly tento týden.
Čas tu však nehraje žádnou významnou roli.
Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu.
My jsme toto téma mírně rozšířili a uctili jsme dnes památku nejenom dětských obětí, ale všech štěchovických Židů, kteří byli zavražděni v koncentračních táborech Osvětim, Treblinka a Malý Trostinec. Na pietní akci se sešli učitelé a žáci 4. a 8. třídy, vedení školy, personál školy i zástupce Úřadu městyse Štěchovice. 
Žáci přečetli jména všech obětí a za každou zapálili svíčku.
Byla také odhalena nová pamětní deska s aktualizovanými údaji, kterou nechala vyrobit  Mgr. Hana Králíková a Martin David.
Původní deska zůstane na svém místě, protože je součástí historie.
Naše škola bude i nadále v tomto projektu pokračovat a pracovat tak v souladu s multiperspektivním výkladem soudobých dějin.

f(1) f(2) f main.min

 

6_TEST

Zeměpis 20. 3. 2019

Atmosféra: zemské sféry, vrstvy a složení atmosféry, podnebí, počasí, důležité rovnoběžky a jejich zeměpisná šířka, slunovraty, rovnodennosti, vymezení podnebných pásů, proudění vzduchu v atmosféře, klimadiagramy,  vypracovaný pracovní list, učebnice - obrázky, PS

1-9 Recitační soutěž

V pondělí 18. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se jí vybraní vítězové jednotlivých třídních kol. Soutěžilo se v pěti kategoriích, v každé z nich byl vyhlášen nejpovedenější výkon.

Vítězové kategorií:

0. kategorie (1. třída) - Josef P.

I. kategorie (2. - 3. třída) - Alice P.

II. kategorie (4. - 5. třída) - Linda M.

III. kategorie (6. - 7. třída) - Sára K.

IV. kategorie (8. - 9. třída) - Michal V.

Všem recitátorům děkujeme za velkou snahu a odvahu.

1-9 Beseda Výchova sourozenců

Vážení rodiče,

zveme Vás na další setkání s psycholožkou Pavlou Kouckou, tentokrát na téma Výchova sourozenců.

Program proběhne formou přednášky kombinované s diskusí a uskuteční se 12. března od 17:00 do 18:30 v přízemí naší školy. Vstup je zdarma. Těšíme se na Vás!

 

Anotace programu Výchova sourozenců

Sourozenci spolu mohou mít láskyplný vztah, ale mohou se i nenávidět. Mohou si být po celý život velmi blízcí, anebo se i přestat stýkat, jakmile opustí rodné hnízdo. Jsme to zejména my, rodiče, na kom záleží, jaký vztah mezi sebou budou naše děti mít. Co můžeme dělat pro to, aby spolu dobře vycházely?

6_TEST

Přírodopis 4. 3. 2019

Plazi a ptáci: plazi - hlavní  znaky, stavba těla, dělení, zástupci, pohlavní dvojtvárnost; ptáci - hlavní znaky, druhy peří, krmivá, nekrmivá mláďata, jednotlivé řády ptáků, jejich znaky a zástupci.

6_TEST

Zeměpis 13. 2. 2019

Litosféra: přírodní sféry Země - vysvětlit pojmy, vnitřní stavba Země -  jednotlivé vrstvy, zemětřesení, sopečná činnost, zlomy, vrásy - vrásová a kerná pohoří, zvětrávání, dělení toku řeky, dělení povrchu Země podle výškových rozdílů, podle nadmořské výšky. Projít obrázky v učebnici, PS.