Pozdrav z prázdnin – sešity pro VII. třídu

Milí bývalí  šesťáci,

doufám, že se vám o prázdninách daří dobře a po škole se vám nestýská. Ale až se v obchodech začnou objevovat nabídky pro školáky, možná se vám hodí následující seznam:

Požadavky na pomůcky – 7. ročník

  • Př 7– 1x sešit nelinkovaný A4 (440)
  • PřS – tenký pořadač + 15 euroobalů
  • Z 7– 1x sešit nelinkovaný A4 (440), lze pokračovat ve starém sešitě
  • AJ7 – 2x sešit linkovaný (524 nebo 544) – lze pokračovat z minulého ročníku, DÚ NELZE psát do školního sešitu!; PS k učebnici Project 3 - kupuje škola, platí rodiče, bude se používat až do pololetí 8. třídy
  • HV – 1x 544 – lze pokračovat z minulého roku, pokud není poškozený
  • F – lze pokračovat nebo nový 545 nebo 565
  • Vv – základní pomůcky stejné jako VI 6. třídě (štětce ploché, kulaté různých velikostí, obyčejné tužky č. 6 a 8 + guma, vodovky, pastelky, nůžky, uhel, rudka, kelímek, ubrus na lavici, ochranný oděv), ostatní objednám centrálně a zaplatím z online pokladny (tempery, lepidlo, čtvrtky), ostatní budeme řešit v průběhu školního roku
  • V ostatních předmětech budete potřebovat stejné sešity / pomůcky, jako vloni

Těším se na vás! 

Vaše třídní učitelka.

 

 

Pomůcky VKZ

Žákům budoucí 7. třídy  postačí sešit z tohoto roku.
Žáci budoucí 6. třídy budou potřebovat nelinkovaný velký sešit (A4). 

1-9 Poslední školní den – organizace

V pátek 28. 6. 2019 bude žákům během 1. vyučovací hodiny předáno vysvědčení (nezapomeňte na pevné desky). Pak následuje poslední zvonění deváťáků a společné rozloučení a vyznamenání nejúspěšnějších žáků naší školy zástupci obecního úřadu, ke kterému dojde v přízemí školy nebo před budovou (dle počasí...).

Po ukončení ceremoniálu již žáci odcházejí domů. Družinové děti, které jsou k účasti na tento den přihlášené, přecházejí do družiny, jejíž provoz v pátek končí ve 13 hodin.

6. – 9. Omezení výuky

Od úterý 18. 6. do pátku 21. 6. bude vzhledem k vysokým teplotám panujícím ve třídách omezena výuka na 5 vyučovacích hodin. Žáci tedy odcházejí ve 12:30. Nezapomeňte tuto informaci svým dětem podepsat v žákovské knížce.

2. – 9. Omezení výuky

Vzhledem k vysokým teplotám panujícím v budově školy bude od středy 12. června omezena výuka na 1. - 4. vyučovací hodinu. Toto opatření trvá zatím do pátku 14. 6. Případně dojde k jeho prodloužení.

Dětem byla tato informace nahlášena - nezapomeňte ji, prosím, podepsat!

Pokud Vaše dítě dnes nebylo ve škole, zapište, že jste informováni o změně výuky.

6_TEST

Zeměpis 12. 6. 2019

Biosféra: pojem biosféra, vymezení vegetačních pásů, život v oceánech, výškové vegetační stupně; doplnit tabulku vegetačních pásem. K testu je možné použít svou vyplněnou tabulku na samostatném listě.

6_TEST

Přírodopis 13. 6. 2019

Savci 2 - sudokopytníci, lichokopytníci, chobotnatci, kytovci, letouni, primáti; hlavní znaky, zástupci, pojmenování samců, samic a mláďat, složený žaludek, projít si obrázky v učebnici, pracovním sešitu