Organizace prvního týdne školního roku 2018/19

Pondělí 3. 9. : výuka 8:00 - 8:45 Úterý - pátek : výuka 8:00 - 11:15 Děti si přinesou během tohoto týdne krabici s výtvarnými pomůckami, cvičební úbor. Každý den budou nosit penál a učebnice podle rozvrhu, které postupně dostanou. Od 10. 9. se učíme přesně podle rozvrhu.