Vyzvedávání dětí během vyučování

Vážení rodiče,

v případě nutnosti neplánovaně vyzvednout dítě ze školy v době vyučování není možné komunikovat s vyučujícími, kteří se právě věnují přímé pedagogické práci s žáky. Můžete však kontaktovat provozní personál školy, který zákonným zástupcům žáka přivede a předá.

Telefonní číslo: 732 893 204.

KANDIDÁTKA DO ŠKOLSKÉ RADY

Na uvolněné místo členky školské rady z řad zákonných zástupců se nám přihlásila jedna uchazečka - paní Mgr. Jana Košatová. 

Zde se Vám dovoluje  představit. 

 

Jmenuji  se Jana Košatová. Ke školství mám blízko. Mám doma 3 děti. Jejich vzdělání a výchova jsou mojí prioritou. Vystudovala jsem Pedf UK (obor historie – základy společenských věd)  a metodiku prevence.

Učím na ZŠ Vladislava Vančury na Zbraslavi. Základní školu ve Štěchovicích jsem před lety sama navštěvovala. Budu se snažit rodiče řádně reprezentovat.

LÍPA REPUBLIKY

Ve středu 31. 10. 2018 se v prostoru mezi základní a mateřskou školou uskutečnil slavnostní akt sázení jednoho ze symbolů naší státnosti – lípy republiky. Zúčastnili se ho všichni žáci a zaměstnanci školy, ale i místní pan farář Pawel Debek. Po projevech paní ředitelky Mgr. Králíkové a pana faráře došlo na samotné zasazení stromu, na kterém se podíleli pod vedením pana školníka i vybraní zástupci všech tříd. Všichni společně jsme pak zazpívali státní hymnu a pan farář prostor, a zejména čerstvě zasazenou lípu, vysvětil. Součástí objektu je i veliký kámen, na nějž pan školník připevnil keramickou vizitku stromu, kterou vyrobil pan Václav David. Celá akce proběhla  velmi důstojně a zařadila se tak po bok celé řady dalších akcí, které jsou ve Štěchovicích v tomto výročním roce pořádány.

Milan Strnad

  

 

 

Výstavka archivních dokumentů pro žáky školy k příležitosti 100. výročí vzniku republiky

Jednou z akcí naší školy k stému výročí samostatného státu byla v úterý 23. října 2018 komentovaná ukázka ze školních kronik uspořádaná ve spolupráci se Státním archivem Praha – západ, Dobřichovice. Dva jeho pracovníci poskytli žákům jednotlivých tříd, které se postupně vystřídaly u stolků s expozicí, k nahlédnutí několik kronik štěchovické školy. Žákům ochotně odpovídali na dotazy, kterých rozhodně nebylo málo, upozorňovali je na zajímavé zápisy. Největší pozornosti se dostávalo jedinečnému autentickému zápisu z porady, která se konala krátce po 28. říjnu 1918. Zápis je plný eufórie a nadšení z toho, co se u nás tehdy dělo. Pracovníkům ústavu, kteří žáky také tak trochu zkoušeli ze znalosti naší historie, se dostalo dokonce i odpovědi na otázku, na kterou podle průzkumu nedokázala odpovědět více než polovina dotázaných občanů, Kdo byl prvním předsedou vlády Československé republiky. Součástí ukázky byla i jedna z kronik, kterou vždy se svou třídou sestavuje v průběhu absolvování druhého stupně jedna ze zdejších třídních učitelek.

Volby do školské rady – opakovaná výzva

Ředitelka Základní školy Štěchovice Mgr. Hana Králíková vyhlašuje na základě zákona 561/2004 Sb. doplňovací volby do školské rady na post zástupce rodičovské veřejnosti (zákonných zástupců žáků).

Volby se uskuteční ve spojení s třídními schůzkami ve středu 21. 11. 2018 v přízemí budovy školy.

Zájemci o členství v radě se představí voličům - rodičům prostřednictvím medailonku, který bude zveřejněn na webových stránkách školy od 1. 11. 2018. Pro bližší informace k náležitostem kandidatury kontaktujte, prosím, kancelář školy. Kandidátní listina bude uzavřena k 30.10.2018.

Pro rodiče – Přednáška „Rodič není sluha“

Vážení rodiče,

v úterý 6. listopadu jste od 17 hodin srdečně zváni na přednášku Mgr. Pavly Koucké na téma Rodič není sluha. Setkání je vedeno formou přednášky-besedy, do níž mají rodiče možnost vstupovat se svými postřehy, dotazy či názory a diskutovat s paní psycholožkou i s ostatními účastníky. Program trvá 90 minut a je zdarma; probíhá v přízemí budovy školy (vstup hlavním vchodem).

Anotace: Malým dětem děláme často osobní asistenty. Když vyrostou, změníme se v osobní řidiče, hlavní sponzory, skalní fanoušky a zprostředkovatele komerčních služeb. Jenže to nesvědčí ani nám, ani našim dětem. Povíme si, jaká jsou rizika, co je pravdy na tvrzení, že práce šlechtí člověka, a zamyslíme se nad řešením optimálním pro všechny.

Více informací na webových stránkách https://www.skupinyprorodice.cz/