KROUŽEK – FLORISTIKA

Zítra 17. 10. 2018 od 14:00 do 15:00 zahajuje v naší dílně svou činnost kroužek FLORISTIKA pod vedením A. Davidové. Sraz účastníků je před vchodem do šatny, družinové děti si slečna Davidová vyzvedne. Případní další zájemci  o účast v tomto kroužku se mohou stále přihlašovat. 

Volby do školské rady

Ředitelka Základní školy Štěchovice Mgr. Hana Králíková vyhlašuje na základě zákona 561/2004 Sb. doplňovací volby do školské rady na post zástupce rodičovské veřejnosti (zákonných zástupců žáků).

Volby se uskuteční ve spojení s třídními schůzkami ve středu 21. 11. 2018 v přízemí budovy školy.

Zájemci o členství v radě se představí voličům - rodičům prostřednictvím medailonku, který bude zveřejněn na webových stránkách školy od 1. 11. 2018. Pro bližší informace k náležitostem kandidatury kontaktujte, prosím, kancelář školy. Kandidátní listina bude uzavřena k 30.10.2018.

Informace ze semináře pro rodiče (3. 10. 2018)

Ve středu 3. října proběhl seminář pro rodiče žáků 1. třídy na téma "Matematika prof. Hejného". Děkujeme zúčastněným rodičům za vytvoření příjemné atmosféry a vciťování se do dětských duší při řešení úloh.

Přejeme vám hezké chvilky s matematikou.

RNDr. Ivana Koutská a Mgr. Jana Beránková

Slíbené odkazy:

www.h-mat.cz

http://www.bomerova.cz/pisemne-odcitani-0

http://www.matika.in

https://www.fraus.cz/ - Škola s nadhledem

 

 

Dětské krizové centrum

Na stránkách Dětského krizového centra (http://www.ditekrize.cz/) najdou děti i rodiče mnoho informací o jednotlivých typech rizikového chování. Nejedná se pouze o prevenci, ale také o rady, jak postupovat, pokud se nás již daný problém týká. Na dětské krizové centrum je možné obrátit se o pomoc (telefonicky i osobně). Můžete si zde stáhnout i informační brožurky např. o sebepoškozování (Sebepoškozování) či nebezpečí v kyberprostoru. Toto téma je zde zpracováno i ve formě komiksů.

Kontakty na služby odborníků z oblasti prevence rizikového chování či další zajímavé informace týkající se této problematiky najdete také na našich stránkách v záložce Poradenské pracoviště - Metodik prevence (https://zs-stechovice.cz/category/prevence/). 

Seminář pro rodiče prvňáčků

Ve středu 3. října 2018 se uskuteční od 17 hodin seminář pro rodiče prvňáčků na téma " Matematika prof. Hejného". 

Na setkání s vámi se těší RNDr. Ivana Koutská a Mgr. Jana Beránková

INFORMACE – OBJEDNÁVKA DĚTSKÝCH KNIH

Informujeme všechny zákonné zástupce žáků, že naše zaměstnankyně Ing. Andrea Vačkářová zajišťuje objednávání a distribuci dětských knih z různých nakladatelství. Vše probíhá na základě zprostředkovatelské smlouvy uzavřené mezi nakladateli a paní učitelkou - škola není smluvní stranou. Platby proto probíhají v hotovosti u paní učitelky a neprocházejí účetnictvím školy. 

Platby

Od školního roku 2018/2019 zavádíme nový systém provádění plateb. Každému žákovi je přidělen variabilní symbol platný po celou dobu docházky na naši základní školu. Dále je dle typu platby nutno uvádět specifický symbol. 

Přehled  specifických symbolů pro tento školní rok:

  • školní družina -  SS 11
  • pracovní pomůcky (sešity, výtvarné potřeby, diáře apod. dle domluvy s vyučujícími) - SS 22
  • kroužek florbal - SS 31
  • kroužek volejbal - SS 32
  • kroužek keramika (K. Obermajerová) - SS 33
  • kroužek keramika (P. Špínová) - SS 34
  • kroužek floristika - SS 35
  • adaptační kurz VI. třída - SS 41

Věnujte, prosím, pozornost správné výši poukazovaných částek.

Děkujeme Vám za spolupráci.