Kontakt

Adresa

Základní škola Štěchovice, okres Praha – západ

Školní 122
252 07 Štěchovice
Emailová adresa: zsstechovice@email.cz
IČO: 708 447 47
IZO: 000 241 725

ID schránky: 2qamsy3

běžný účet školy u Poštovní spořitelny, a.s.: 168906332/0300

Telefonní čísla

(e-mailové adresy zde)

ředitelka školy
Mgr. Hana Kurasová
731 612 812 (mobil)
242 413 650
(pevná linka)
statutární zástupce ředitelky
Mgr. Milan Strnad

zástupkyně ředitelky
Mgr. Klára Budilová

731 612 813 (mobil)
242 413 651
(pevná linka)
242 413 654
(pevná linka)
604 508 416 (mobil)

hospodářka
Hana Králíková
Alena Davidová
242 413 657
(pevná linka)
606 865 432 (mobil)
školní družina 734 445 824 (mobil)
kabinet přírodních věd
Ivana Koutská
Jana Beránková
Jana Hawryluková
242 413 653
(pevná linka)
kabinet anglického jazyka
Dana Kopecká
Klára Cihelková
242 413 655
(pevná linka)
kabinet III. patro
Klára Budilová
Lenka Cabalová
Petr Šafránek
242 413 654
(pevná linka)
kabinet tělesné výchovy
242 413 652
(pevná linka)