Kontakt

Adresa

Základní škola Štěchovice
Školní 122
252 07 Štěchovice
Emailová adresa: zsstechovice@email.cz
IČO: 708 447 47
IZO: 000 241 725

ID schránky: 2qamsy3

běžný účet školy u Poštovní spořitelny, a.s.: 168906332/0300

Telefonní čísla

ředitelka školy
Mgr. Hana Králíková
731 612 812 (mobil)
242 413 650
(pevná linka)
statutární zástupce ředitelky
Mgr. Milan Strnad
zástupkyně ředitelky
Mgr. Klára Budilová
731 612 813 (mobil)
242 413 651
(pevná linka)
242 413 654 (pevná linka)
hospodářka
Hana Králíková
Václava Růžičková
Alena Davidová
242 413 657 (pevná linka)
606 865 432 (mobil)
školní družina734 445 824 (mobil)
kabinet přírodních věd
Ivana Koutská
Jana Beránková
Jana Hawryluková
242 413 653 (pevná linka)
kabinet anglického jazyka
Dana Kopecká
Klára Cihelková
242 413 655 (pevná linka)
kabinet III. patro
Klára Budilová
Lenka Cabalová
Petr Šafránek
242 413 654 (pevná linka)
kabinet tělesné výchovy
Martin Mašek
242 413 652 (pevná linka)