Personální obsazení

Vedení školy

   
KURASOVÁ Hana, Mgr. ředitelka školy
výchovná poradkyně
zsstechovice@email.cz
mobil.: 731 612 812
tel.: 242 413 650
STRNAD Milan, Mgr. statutární zástupce ředitelky strnad@zs-stechovice.cz
mobil.: 731 612 813
tel.: 242 413 651
BUDILOVÁ Klára, Mgr. zástupkyně ředitelky
metodik prevence rizikového chování
budilova@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 654 (kabinet III. patro)
mobil.: 604 508 416

Pedagogičtí pracovníci

BERÁNKOVÁ Jana, Mgr.

třídní učitelka 3. třída
zastupující třídní učitelka 2. třída

berankova@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 653
(kabinet přírodních věd)
CABALOVÁ Lenka, Mgr.

třídní učitelka 9. třída
zastupující třídní učitelka 7. třída
koordinátor environmentální výchovy

cabalova@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 654 (kabinet III. patro)
CIHELKOVÁ Klára, Ing., Ph.D.

třídní učitelka 6. třída
zastupující učitelka 5. třída

cihelkova@zs-stechovice.cz
HAWRYLUKOVÁ Jana, Mgr. výchovná poradkyně
zastupující třídní učitelka 8. třída
hawrylukova@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 653
(kabinet přírodních věd)
KOPECKÁ Dana, Mgr. třídní učitelka 7. třída
zastupující třídní učitelka 9. třída
kopecka@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 655 (kabinet anglického jazyka)
KOTOROVÁ Iva, Mgr. třídní učitelka 2. třída
zastupující třídní učitelka 1. třída
kotorova@zs-stechovice.cz
KOUTSKÁ Ivana, RNDr. třídní učitel 8. třída koutska@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 653
(kabinet přírodních věd)
STEHLÍKOVÁ Jiřina, Ing. zastupující třídní učitelka 6. třída  
OBERMAJEROVÁ Kateřina, PhDr. třídní učitelka 5. třída
zastupující třídní učitelka 4. třída
obermajerova@zs-stechovice.cz
SUCHOMELOVÁ Anna, Mgr. třídní učitelka 1. třída
zastupující třídní učitelka 3. třída
suchomelova@zs-stechovice.cz
ŠAFRÁNEK Petr, Ing. metodik ICT safranek@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 654 (kabinet III. patro)
ŠPÍNOVÁ Pavla asistentka pedagoga spinova@zs-stechovice.cz
KOŠATOVÁ Jana, Mgr.

třídní učitelka 4. třída

kosatova@zs-stechovice.cz

Vychovatelky ve školní družině

PETLANOVÁ Eliška vedoucí vychovatelka ve školní družině
asistentka pedagoga pro 1. stupeň
koordinátor environmentální výchovy
braumova@zs-stechovice.cz
KRÁLÍKOVÁ Hana vychovatelka ve školní družině, školní asistentka kralikova.ml@zs-stechovice.cz
TROJÁNKOVÁ Pavla vychovatelka ve školní družině
asistentka pedagoga
trojankova@zs-stechovice.cz

Provozní zaměstnanci

KRÁLÍKOVÁ Hana

hospodářka

kralikova.ml@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 657

DAVIDOVÁ Alena hospodářka
asistentka pedagoga

davidova@zs-stechovice.cz

tel.: 242 413 657

DAVID Martin školník  
ŠIMEČKOVÁ Jindřiška uklízečka tel.: 732 893 204 (vyzvedávání žáků)
MRÁZKOVÁ Lenka uklízečka tel.: 732 893 204 (vyzvedávání žáků)