Personální obsazení

Vedení školy

  
KRÁLÍKOVÁ Hana, Mgr.ředitelka školy
výchovná poradkyně
zsstechovice@email.cz
mobil.: 731 612 812
tel.: 242 413 650
STRNAD Milan, Mgr.statutární zástupce ředitelkystrnad@zs-stechovice.cz
mobil.: 731 612 813
tel.: 242 413 651
BUDILOVÁ Klára, Mgr.zástupkyně ředitelky
metodik prevence rizikového chování
budilova@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 654 (kabinet III. patro)
mobil.: 604 508 416

Pedagogičtí pracovníci

BERÁNKOVÁ Jana, Mgr.třídní učitelka 2. třídaberankova@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 653
(kabinet přírodních věd)
CABALOVÁ Lenka, Mgr.třídní učitelka 8. třída
koordinátor environmentální výchovy
cabalova@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 654 (kabinet III. patro)
CIHELKOVÁ Klára, Ing., Ph.D. cihelkova@zs-stechovice.cz
HAWRYLUKOVÁ Jana, Mgr.třídní učitelka 9. třída
výchovná poradkyně
hawrylukova@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 653
(kabinet přírodních věd)
KOPECKÁ Dana, Mgr.třídní učitelka 6. třídakopecka@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 655 (kabinet anglického jazyka)
KOTOROVÁ Iva, Mgr.třídní učitelka 1. třídakotorova@zs-stechovice.cz
KOUTSKÁ Ivana, RNDr.třídní učitel 7. třídakoutska@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 653
(kabinet přírodních věd)
   
OBERMAJEROVÁ Kateřina, PhDr.třídní učitelka 4. třídaobermajerova@zs-stechovice.cz
SUCHOMELOVÁ Anna, Mgr.třídní učitelka 5. třídasuchomelova@zs-stechovice.cz
ŠAFRÁNEK Petr, Ing.metodik ICTsafranek@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 654 (kabinet III. patro)
ŠPÍNOVÁ Pavlaasistentka pedagogaspinova@zs-stechovice.cz
VAČKÁŘOVÁ Andrea, Ing.třídní učitelka 3. třídavackarova@zs-stechovice.cz

Vychovatelky ve školní družině

BRAUMOVÁ Eliškavedoucí vychovatelka ve školní družině
asistentka pedagoga pro 1. stupeň
koordinátor environmentální výchovy
braumova@zs-stechovice.cz
KRÁLÍKOVÁ Hanavychovatelka ve školní družině, školní asistentkakralikova.ml@zs-stechovice.cz
TROJÁNKOVÁ Pavlavychovatelka ve školní družině
asistentka pedagoga
trojankova@zs-stechovice.cz

Provozní zaměstnanci

KRÁLÍKOVÁ Hana

hospodářka

kralikova.ml@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 657

DAVIDOVÁ Alenahospodářka
asistentka pedagoga

davidova@zs-stechovice.cz

tel.: 242 413 657

DAVID Martinškolník 
ŠIMEČKOVÁ Jindřiškauklízečkatel.: 732 893 204 (vyzvedávání žáků)
MRÁZKOVÁ Lenkauklízečkatel.: 732 893 204 (vyzvedávání žáků)