Dětská univerzita 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí žákům 5. – 9. tříd základních škol v letním semestru akademického roku 2019 - 2020 přednášky v rámci projektu Dětská univerzita. Účast v projektu je bezplatná. Přihlášení bude probíhat pouze elektronicky na adrese http://detskauniverzita.lf3.cuni.cz a bude spuštěno dne 22. 1. 2020 ve 14:00 hodin. Přijato bude prvních 28 zájemců. 

Podrobnější informace najdete na webu fakulty: https://www.lf3.cuni.cz/

 

INFORMACE K 6. 11. 2019

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

do stávky vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství dne 06. 11. 2019 se zapojí celkem pět zaměstnanců naší školy.

Provoz školy bude omezen jen minimálně (suplování, či odvolání posledních hodin v některých ročnících). Konkrétní informace v aplikaci BAKALÁŘI.

Ve školní družině bude běžný provoz.

1 – 9 Dodatek školního řádu č. 4

V souvislosti se zaváděním programu Bakaláři dochází k 14. říjnu ke změně školního řádu. Jedná se o dodatek č. 4, který upravuje formy omlouvání a komunikace se školou.
Prosíme všechny zákonné zástupce žáků, aby se s tímto dodatkem a zároveň s celým školním řádem seznámili (Školní řád vč. dodatku č. 4). Během příštího týdne budou zákonní zástupci žáků prostřednictvím programu Bakaláři vyzváni k potvrzení, že seznámení se školním řádem i dodatkem (viz příloha) proběhlo.
Děkujeme všem za spolupráci.
Příloha ŠŘ_4

1 – 9 Nabídka služeb nízkoprahového klubu v MFC

Centrum sociálních služeb Hvozdy,o.p.s., nabízí dětem do 15 let bezplatnou službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (nízkoprahové = přístupné všem). Když se budete doma nudit, nebudete vědět kam jít, běžte do klubu! Můžete jen tak posedět a popovídat s kamarády, poslouchat hudbu, zahrát si nějakou společenskou hru, něco si vyrobit,... Není třeba se objednávat či jinak "hlásit" dopředu, že do klubu přijdete. V klubu můžete strávit libovolně dlouhou dobu. Více informací v letáčku: Nízkoprahový klub v MFC  

1 – 9 Spuštění webové aplikace Bakaláři

   Základní škola Štěchovice přechází od školního roku 2019/2020 na plně elektronické vedení veškeré školní agendy (včetně třídních a žákovských knih). Do programu budou mít přístup i zákonní zástupci žáků a žáci školy. Prostřednictvím webové aplikace bude probíhat i komunikace mezi školou a zákonnými zástupci žáků včetně hlášení a omlouvání absence. Cílem je zefektivnění vedení dokumentace školy, zlepšení přehledu o dění ve škole pro zákonné zástupce žáků a zpřístupnění všech informací na jednom místě. 

   Zavádění systému do praxe bude postupné. Prvním krokem je registrace zákonných zástupců do systému. Proveďte ji, prosím, na základě zaslaných přístupových údajů na webové adrese: www.zsstechovice.bakalari.cz. Po přihlášení nejdříve zkontrolujte (případně upravte) evidovaná osobní data a v záložce Nástroje si změňte heslo. Pak již můžete přes záložku Komens komunikovat s učiteli svého dítěte a hlásit i omlouvat absence. 

   Zprovoznění všech možností online programu bude postupné, jistě narazíme i na obtíže. Prosíme proto všechny zúčastněné o trpělivost. Pokud byste s používáním systému měli komplikace, můžete se 25. září zúčastnit konzultace k programu Bakaláři, kde si společně jednotlivé funkce programu projdeme, vysvětlíme a názorně ukážeme. Setkání začíná v 16 hodin. Důležité informace k zavádění systému naleznete i na našich webových stránkách.

 

                                                                                              Děkujeme za spolupráci! 

                                                                                              Tým Základní školy Štěchovice

 

VII. třída: První školní týden

Pondělí 2. 9. : 8 - 8:45 - Nepotřebujete nic, ani přezutí :-)

Úterý 3. 9. :  8:00 - 11:45  - Přezutí, psací potřeby. 

Středa 4. 9. : 8:00 - 11:45 - Začít nosit pomůcky podle seznamu.

Čtvrtek 5. 9.: 8:00 - 12:30 - Sešity a učebnice podle rozvrhu. 

Pátek 6. 9. : Dívky  8:00 - 12:30 - Sešity a učebnice podle rozvrhu, cvičební úbor.

Pátek 6. 9. : Chlapci: 9:00 - 12:30 - Sešity a učebnice podle rozvrhu. 

1-9 Pomoc v hmotné nouzi (MPSV)

Vážení rodiče,

se začátkem školního roku nastává období zvýšené finanční zátěže spojené s pořizováním nutné školní výbavy, platby zájmových činností atd. Rádi bychom Vás upozornili na možnost čerpání mimořádné okamžité pomoci v případě nedostatku prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 34 100 Kč.

Více informací naleznete zde: Pomoc v hmotné nouzi

2-9 Doplnění kreditu ve školní online pokladně

Vážení rodiče,

prosíme o kontrolu stavu Vašich kont ve školní online pokladně a o navýšení kreditu na částku 500 Kč. Mnohá konta jsou vyčerpaná. Přehled jednotlivých zaúčtovaných položek se Vám zobrazí po přihlášení do programu.

Děkujeme za spolupráci.

Pozdrav z prázdnin – sešity pro VII. třídu

Milí bývalí  šesťáci,

doufám, že se vám o prázdninách daří dobře a po škole se vám nestýská. Ale až se v obchodech začnou objevovat nabídky pro školáky, možná se vám hodí následující seznam:

Požadavky na pomůcky – 7. ročník

  • Př 7– 1x sešit nelinkovaný A4 (440)
  • PřS – tenký pořadač + 15 euroobalů
  • Z 7– 1x sešit nelinkovaný A4 (440), lze pokračovat ve starém sešitě
  • AJ7 – 2x sešit linkovaný (524 nebo 544) – lze pokračovat z minulého ročníku, DÚ NELZE psát do školního sešitu!; PS k učebnici Project 3 - kupuje škola, platí rodiče, bude se používat až do pololetí 8. třídy
  • HV – 1x 544 – lze pokračovat z minulého roku, pokud není poškozený
  • F – lze pokračovat nebo nový 545 nebo 565
  • Vv – základní pomůcky stejné jako VI 6. třídě (štětce ploché, kulaté různých velikostí, obyčejné tužky č. 6 a 8 + guma, vodovky, pastelky, nůžky, uhel, rudka, kelímek, ubrus na lavici, ochranný oděv), ostatní objednám centrálně a zaplatím z online pokladny (tempery, lepidlo, čtvrtky), ostatní budeme řešit v průběhu školního roku
  • V ostatních předmětech budete potřebovat stejné sešity / pomůcky, jako vloni

Těším se na vás! 

Vaše třídní učitelka.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!