1 – 9 Nabídka služeb nízkoprahového klubu v MFC

Centrum sociálních služeb Hvozdy,o.p.s., nabízí dětem do 15 let bezplatnou službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (nízkoprahové = přístupné všem). Když se budete doma nudit, nebudete vědět kam jít, běžte do klubu! Můžete jen tak posedět a popovídat s kamarády, poslouchat hudbu, zahrát si nějakou společenskou hru, něco si vyrobit,... Není třeba se objednávat či jinak "hlásit" dopředu, že do klubu přijdete. V klubu můžete strávit libovolně dlouhou dobu. Více informací v letáčku: Nízkoprahový klub v MFC  

1 – 9 Spuštění webové aplikace Bakaláři

   Základní škola Štěchovice přechází od školního roku 2019/2020 na plně elektronické vedení veškeré školní agendy (včetně třídních a žákovských knih). Do programu budou mít přístup i zákonní zástupci žáků a žáci školy. Prostřednictvím webové aplikace bude probíhat i komunikace mezi školou a zákonnými zástupci žáků včetně hlášení a omlouvání absence. Cílem je zefektivnění vedení dokumentace školy, zlepšení přehledu o dění ve škole pro zákonné zástupce žáků a zpřístupnění všech informací na jednom místě. 

   Zavádění systému do praxe bude postupné. Prvním krokem je registrace zákonných zástupců do systému. Proveďte ji, prosím, na základě zaslaných přístupových údajů na webové adrese: www.zsstechovice.bakalari.cz. Po přihlášení nejdříve zkontrolujte (případně upravte) evidovaná osobní data a v záložce Nástroje si změňte heslo. Pak již můžete přes záložku Komens komunikovat s učiteli svého dítěte a hlásit i omlouvat absence. 

   Zprovoznění všech možností online programu bude postupné, jistě narazíme i na obtíže. Prosíme proto všechny zúčastněné o trpělivost. Pokud byste s používáním systému měli komplikace, můžete se 25. září zúčastnit konzultace k programu Bakaláři, kde si společně jednotlivé funkce programu projdeme, vysvětlíme a názorně ukážeme. Setkání začíná v 16 hodin. Důležité informace k zavádění systému naleznete i na našich webových stránkách.

 

                                                                                              Děkujeme za spolupráci! 

                                                                                              Tým Základní školy Štěchovice

 

VII. třída: První školní týden

Pondělí 2. 9. : 8 - 8:45 - Nepotřebujete nic, ani přezutí :-)

Úterý 3. 9. :  8:00 - 11:45  - Přezutí, psací potřeby. 

Středa 4. 9. : 8:00 - 11:45 - Začít nosit pomůcky podle seznamu.

Čtvrtek 5. 9.: 8:00 - 12:30 - Sešity a učebnice podle rozvrhu. 

Pátek 6. 9. : Dívky  8:00 - 12:30 - Sešity a učebnice podle rozvrhu, cvičební úbor.

Pátek 6. 9. : Chlapci: 9:00 - 12:30 - Sešity a učebnice podle rozvrhu. 

1-9 Pomoc v hmotné nouzi (MPSV)

Vážení rodiče,

se začátkem školního roku nastává období zvýšené finanční zátěže spojené s pořizováním nutné školní výbavy, platby zájmových činností atd. Rádi bychom Vás upozornili na možnost čerpání mimořádné okamžité pomoci v případě nedostatku prostředků k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima jednotlivce, tj. až do částky 34 100 Kč.

Více informací naleznete zde: Pomoc v hmotné nouzi

2-9 Doplnění kreditu ve školní online pokladně

Vážení rodiče,

prosíme o kontrolu stavu Vašich kont ve školní online pokladně a o navýšení kreditu na částku 500 Kč. Mnohá konta jsou vyčerpaná. Přehled jednotlivých zaúčtovaných položek se Vám zobrazí po přihlášení do programu.

Děkujeme za spolupráci.

Pozdrav z prázdnin – sešity pro VII. třídu

Milí bývalí  šesťáci,

doufám, že se vám o prázdninách daří dobře a po škole se vám nestýská. Ale až se v obchodech začnou objevovat nabídky pro školáky, možná se vám hodí následující seznam:

Požadavky na pomůcky – 7. ročník

  • Př 7– 1x sešit nelinkovaný A4 (440)
  • PřS – tenký pořadač + 15 euroobalů
  • Z 7– 1x sešit nelinkovaný A4 (440), lze pokračovat ve starém sešitě
  • AJ7 – 2x sešit linkovaný (524 nebo 544) – lze pokračovat z minulého ročníku, DÚ NELZE psát do školního sešitu!; PS k učebnici Project 3 - kupuje škola, platí rodiče, bude se používat až do pololetí 8. třídy
  • HV – 1x 544 – lze pokračovat z minulého roku, pokud není poškozený
  • F – lze pokračovat nebo nový 545 nebo 565
  • Vv – základní pomůcky stejné jako VI 6. třídě (štětce ploché, kulaté různých velikostí, obyčejné tužky č. 6 a 8 + guma, vodovky, pastelky, nůžky, uhel, rudka, kelímek, ubrus na lavici, ochranný oděv), ostatní objednám centrálně a zaplatím z online pokladny (tempery, lepidlo, čtvrtky), ostatní budeme řešit v průběhu školního roku
  • V ostatních předmětech budete potřebovat stejné sešity / pomůcky, jako vloni

Těším se na vás! 

Vaše třídní učitelka.

 

 

Pomůcky VKZ

Žákům budoucí 7. třídy  postačí sešit z tohoto roku.
Žáci budoucí 6. třídy budou potřebovat nelinkovaný velký sešit (A4). 

1-9 Poslední školní den – organizace

V pátek 28. 6. 2019 bude žákům během 1. vyučovací hodiny předáno vysvědčení (nezapomeňte na pevné desky). Pak následuje poslední zvonění deváťáků a společné rozloučení a vyznamenání nejúspěšnějších žáků naší školy zástupci obecního úřadu, ke kterému dojde v přízemí školy nebo před budovou (dle počasí...).

Po ukončení ceremoniálu již žáci odcházejí domů. Družinové děti, které jsou k účasti na tento den přihlášené, přecházejí do družiny, jejíž provoz v pátek končí ve 13 hodin.

6. – 9. Omezení výuky

Od úterý 18. 6. do pátku 21. 6. bude vzhledem k vysokým teplotám panujícím ve třídách omezena výuka na 5 vyučovacích hodin. Žáci tedy odcházejí ve 12:30. Nezapomeňte tuto informaci svým dětem podepsat v žákovské knížce.