Kontakty a personální obsazení

Adresa

Základní škola Štěchovice, okres Praha–západ, příspěvková organizace

Školní 122
252 07 Štěchovice
Emailová adresa: zsstechovice@email.cz
IČO: 708 447 47
IZO: 000 241 725

ID schránky: 2qamsy3

běžný účet školy u Poštovní spořitelny, a.s.: 168906332/0300

Vedení školy

   
KURASOVÁ Hana, Mgr. ředitelka školy
výchovná poradkyně
zsstechovice@email.cz
mobil.: 731 612 812

BUDILOVÁ Klára, Mgr.

statutární zástupkyně ředitelky

vedoucí školní družiny

metodik prevence rizikového chování

budilova@zs-stechovice.cz
mobil.: 604 508 416

Pedagogičtí pracovníci

BERÁNKOVÁ Jana, Mgr.

třídní učitelka 2. třída
zastupující třídní učitelka 1. třída

berankova@zs-stechovice.cz

CABALOVÁ Lenka, Mgr.

třídní učitelka 7. třída
koordinátor environmentální výchovy

cabalova@zs-stechovice.cz

CIHELKOVÁ Klára, Ing., Ph.D.

třídní učitelka 9. třída
zastupující třídní učitelka 8. třída

cihelkova@zs-stechovice.cz

HORNIAKOVA Lucie

asistentka pedagoga

horniakova@zs-stechovice.cz
HAWRYLUKOVÁ Jana, Mgr. učitelka, výchovná poradkyně
zastupující třídní učitelka 5. třída
hawrylukova@zs-stechovice.cz

KOPECKÁ Dana, Mgr.

učitelka 
zastupující třídní učitelka 6. třída

kopecka@zs-stechovice.cz

KODEDA Edita, Bc.

učitelka 

kodedae@zs-stechovice.cz

KOTOROVÁ Iva, Mgr. třídní učitelka 1. třída

kotorova@zs-stechovice.cz

KOUTSKÁ Ivana, RNDr. třídní učitelka 6. třída koutska@zs-stechovice.cz

KUČÍRKOVÁ Alice, Mgr.

třídní učitelka 5. třída
zastupující třídní učitelka 2. třída

kucirkova@zs-stechovice.cz

OBERMAJEROVÁ Kateřina, PhDr. třídní učitelka 3. třída
zastupující třídní učitelka 4. třída
obermajerova@zs-stechovice.cz
SUCHOMELOVÁ Anna, Mgr. třídní učitelka 4. třída
zastupující třídní učitelka 3. třída
suchomelova@zs-stechovice.cz

ŠAFRÁNEK Petr, Ing.

učitel safranek@zs-stechovice.cz

MAŠKOVÁ Jitka

SKALICKÁ Veronika

asistentka pedagoga

asistentka pedagoga

 

skalicka@zs-stechovice.cz

ŠPÍNOVÁ Pavla asistentka pedagoga spinova@zs-stechovice.cz
STEHLÍKOVÁ Jiřina, Ing. třídní učitelka 8. třída
zastupující třídní učitelka 9. třída
stehlikova@zs-stechovice.cz

STRNAD Milan, Mgr. učitel

strnad@zs-stechovice.cz

Vychovatelky ve školní družině

DUPLINSKÁ Hana

vychovatelka ve školní družině, III. oddělení

asistentka pedagoga

duplinska@zs-stechovice.cz 
tel.: 734 445 824

FRDLÍKOVÁ Michaela, Bc. vychovatelka ve školní družině, I. oddělení frdlikova@zs-stechovice.cz
tel.: 734 445 824
TROJÁNKOVÁ Pavla vychovatelka ve školní družině, II. oddělení trojankova@zs-stechovice.cz    
tel.: 734 445 824

Provozní zaměstnanci

ŠMÍDOVÁ Lucie

hospodářka, učitelka 

smidova@zs-stechovice.cz
tel.: 242 413 650

     
DAVID Martin školník  
ŠIMEČKOVÁ Jindřiška uklízečka tel.: 732 893 204 (vyzvedávání žáků)
MRÁZKOVÁ Lenka uklízečka tel.: 732 893 204 (vyzvedávání žáků)