ŠD – Upozornění – Čtvrteční vycházka

Vážení rodiče, tento čtvrtek (24.10.2019) pojedeme autobusem do Masečína, kde budeme pouštět s dětmi draky. Poté se vracíme zpět do školy pěšky. Připomínáme, připravte dětem batůžek se svačinou, vhodné oblečení a draka. Cena autobusu je 6,- . Děkujeme za spolupráci.

ŠD – Čtvrteční odpoledne

Tento čtvrtek nás pořádně zaskočilo počasí, ale my se nedali. Když my nemohli do lesa, les přišel za námi do školy. Naučili jsme se několik náležitostí, které by měl mít každý les a nakonec si ho i vyrobili.

ŠD – Úplata za školní družinu

Vážení rodiče, po odevzdání přihlášky do ŠD můžete již uhradit úplatu za školní družinu. Úplata za ŠD se hradí bezhotovostně na účet školy, č. účtu je: 168906332/0300. Do zprávy pro příjemce uvede plátce text: ŠD + variabilní symbol ( číslo žáka ). Úplatu možno hradit září-prosinec, tj. 1.120,- Kč a leden-červen, tj. 1.680,- Kč nebo měsíčně. Při neuhrazení platby se postupuje dle vnitřního řádu školní družiny.

Též upozorňujeme, že do naplnění kapacity ŠD zbývá pouze 7 míst.

 

 

 

 

ŠD – Čtvrteční program v družině září – říjen

Vážení rodiče, od čtvrtka 26.9. budou probíhat naše oblíbené "Čtvrteční vycházky". Prosíme, nezapomeňte dětem připravit vhodné oblečení, obuv a batůžek se svačinou. Sledujte nástěnku u vchodu do budovy a web školy, kde bude vždy program dopředu vyvěšen. Připomínáme, že v době od 13:45 do 16:00 nelze děti vyzvedávat ani nelze děti pustit ze ŠD v jiný čas.

Otevřít čtvrteční program zde Vycházky9_10

Děkujeme za pochopení.

Školní družina – zahájení

Provoz školní družiny začíná od úterý 3. 9. 2019 ranní družinou od 6:45. Přihlášky pro zájemce 1. - 4. třídy budou rozdány třídními učitelkami v pondělí. Zájemce 5. ročníku si individuálně vyzvednou přihlášku u vychovatelek. Rodiče žáků první třídy si přihlášku vyplní v pondělí v budově školy po uvítání s paní učitelkou. Přihlášky nutno odevzdat do středy 4. 9. 2019

V případě dotazů kontaktujte vedoucí vychovatelku. 

Pro letošní rok platí: přednost u přijetí mají žáci mladší před staršími a přijímají se žáci do naplnění kapacity (85 účastníků). Dítě, které neodevzdá písemnou přihlášku, nemůže být přijato do ŠD (ani na ústní dohodu). Organizace viz. níže.

Organizace školní družiny 2019/2020

Organizace: 3 oddělení

Vedoucí vychovatelka: Eliška Braumová

Vychovatelka 1. oddělení: Pavla Trojánková ( 1. třída)
Vychovatelka 2.oddělení: Eliška Braumová ( 2. třída)

Vychovatelka 3. oddělení: Hana Králíková ( 3., 4., a 5. třída)


Maximální počet přijatých dětí: 85

ŠD – Čtvrteční vycházky

 

Čtvrteční vycházky v ŠD - Červen

6.6.  Vycházka k potůčku -  (cestou zastávka na zmrzlinu – přinést si kapesné)

13.6.  Projektový den v ŠD – Cestování + přednáška o Alžírsku (p. Pilík)

20.6.  Pěnové odpoledne – přinést náhradní oblečení, ručník

27.6.  Rozloučení v ŠD

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!