8_Organizace příštího týdne

V úterý 18. 12. končí vyučování po 5. vyučovací hodině, ve čtvrtek 20. 12. končíme ve 12.15.

V pondělí a úterý se učíme podle rozvrhu. Ve středu jedeme na TEP FAKTOR a ve čtvrtek máme společné posezení s občerstvením, které si přinesete a s zozdáváním dárků.

V pátek je ředitelské volno.

Společně se opět sejdeme ve čtvrtek 3. 1. 2019.

5 – 9 Kurz běžeckého lyžování

Kurz běžeckého lyžování - bližší informace

  • Zapůjčení běžeckého vybavení

Je možnost zapůjčit bezúplatně běžecké vybavení ze školního inventáře. Škola disponuje cca 30 páry běžek a běžecké obuvi; jedná se o starší vybavení (norma N75). I přesto je pro výcvik dostačující. Toto je možné zapůjčit po domluvě v kabinetu tělesné výchovy. Dále je v inventáři cca 15 párů běžek i obuvi novějšího data (SNS norma, běžky Rossignol) – taktéž možnost zapůjčení. Není však možné zaručit, že bude k dispozici odpovídající velikost pro všechny zájemce. Další možností je zapůjčení setu v některém ze specializovaných ski center: Happy Sport, Ski a Bike Centrum Radotín.

  • Místo a datum konání

Kurz proběhne v Přední Výtoni na Šumavě (došlo ke změně, avizována byla jiná lokalita), ubytování je zajištěno v penzionu Dobík. Využijeme místní tratě a zároveň budeme navštěvovat areál BöhmerWaldArena na Shönebenu (žáci s platným pasem či občanským průkazem). Po celou dobu konání kurzu budeme mít k dispozici autobus, který nás bude denně přepravovat na vybrané tratě.

Termín kurzu: 7. 1. 2019 až 11. 1. 2019.

  • Platba a přihlášky

Kapacita kurzu je již naplněna a není možné přijímat další přihlášky. Bližší informace společně s potvrzením o bezinfekčnosti a potvrzením od lékaře obdrží již přihlášení žáci během pátku a pondělí, zároveň tyto potřebné dokumenty budou vyvěšeny i zde na webových stránkách školy.

Platbu ve výši 3090,- provádějte na bankovní účet školy do 18. 12. 2018 pod přiděleným variabilním symbolem žáka.

Specifický symbol pro lyžařský kurz je 43.

BÚ: 168906332/0300

VS: viz již přidělený

SS: 43

8_TEP FAKTOR

Den třídy v Chotilsku

Ve středu 19. 12. vyrazíme na dlouho očekávanou akci do Chotilska. Žáci se rozdělí na 4-5 členné týmy a budou plnit zapeklité úkoly. Důležité jsou klid, rozvaha, spolupráce, podpora a snaha překonat sám sebe. Jak se nám dařilo či nedařilo vše důležité naplnit, rozebereme během třídnické hodiny.

Anotaci akce o její organizaci naleznete na přiloženém letáku, který vyplněný a podepsaný odevzdáte spolu s doplatkem 200 Kč nejpozději do úterý 18. 12.

Inforodiče_akce - TEP FAKTOR

8_VV

Ve středu 12. 12. začneme vyrábět masopustní masku metodou kašírování. Přineste si.

Nafukovací balonek, noviny, tekuté lepidlo na tapety (stačí do čtveřice) a misku na odložení a vyschnutí polepeného balonku. (viz obrázek)

8_TEST

Občanská výchova 14. 12. 2018

Stát ČR: stát, historie státu (viz významné dny), charakteristika ČR - z hlediska státní moci, způsobu vlády, hlavy státu, uspořádání území, ...; státní symboly ČR

příprava: vyplněný pracovní list

7_TEST

Zeměpis 17. 12. 2018

Amerika:

vědomostní část - reliéf, vodstvo, obyvatelstvo, hospodářství významných států - USA, Kanada, Mexiko, Brazílie, Panama; státy - poloha, rozloha

práce s atlasem - vyhledávání a orientace v atlase, hlavní města, vodstvo, poloostrovy, ostrovy, ..., základní zeměpisné pojmy, slepá mapa

projít: PS, učebnice - závěrečné opakování 57-59, školní atlas světa

9_TEST

Zeměpis 13. 12. 2018

Lidstvo na Zemi: základní pojmy - přirozený přírůstek, hustota zalidnění, průměrná (střední) délka života, migrace (emigrace, imigrace, migrační proudy - příklady), národ, národnost, lidské rasy a míšenci ras, náboženství (hlavní znaky, vznik, symboly, rozšíření - viz prezentace), věková struktura obyvatelstva (práce s grafem), dělení obyvatel podle věku

6_TEST

Přírodopis 10. 12. 2018

Strunatci: pláštěnci - obojživelníci - hlavní znaky a dělení strunatců, pláštěnci, bezlebeční, obratlovci - bezčelistnatci, paryby, ryby, obojživelníci; hlavní znaky, stavba těla, životní prostředí, zástupci, dýchání, tělesná teplota, pojmy proudový orgán, plynový měchýř, obrázky učebnice, pracovní sešit (doplnit str. 8, 9)

Zeměpis 12. 12. 2018

Glóbus, mapa: opakování - planety Sluneční soustavy; definice mapa, glóbus, barvy na mapách, měřítko mapy; poledníky, rovnoběžky - vlastnosti, zakreslit je, významné rovnoběžky - obratníky, polární kruhy, póly a jejich zeměpisná poloha; zeměpisná šířka, délka, vyznačení kvadrantů; výškopis; časová pásma; doporučuji: pracovní list - dostanete, pracovníé sešit, učebnice, bonusově výpočty času, práce s měřítkem a orientace v mapě

pro nepřítomné: PL6 glóbus,mapa

7- Organizace 4. 12.

Žákům 7. ročníku končí v úterý výuka ve 12:05 (nutno přinést podepsané odvolání v žákovské knížce). Dopoledne bude probíhat příprava na vánoční trhy.

9_TEST

Přírodopis 11. 12. 2018

Mineralogie, fyzikální vlastnosti nerostů: termíny minerál, krystal, struktura nerostu, prvky souměrnosti; krystalové soustavy, základní fyzikální vlastnosti nerostů, minerály stupnice tvrdosti, chemické složení zemské kůry