9_TEST

Přírodopis 24. 4. 2019

Petrologie: čím se zabývá, dělení hornin podle vzniku, horninotvorné minerály; vyvřelé horniny - dělení, charakteristika, příklady, magma, láva; sedimentární horniny - dělení, charakteristika, příklady, podmínky vzniku; přeměněné horniny - jak a z čeho vznikly, příklady hornin.

 

Nejen o křídlech motýlích

Se sedmou třídou jsme navštívili výstavu motýlů ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě v Troji a můžu s jistotou říct, že nás celý den provázelo štěstí. Nejdříve jsme krásně projeli Prahou a ke skleníku jsme dorazili s předstihem. Občerstvili jsme se, rozdělili do dvou skupin a s průvodcem jsme jako první vstoupili do tropického lesa. Během výkladu jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí nejen o motýlech, ale i o rostlinách, rybách, klimatických podmínkách a práci, které je ve skleníku pořád dost. Viděli jsme rozkvetlou vzácnou liánu smaragdovou,

líhnutí největšího motýla Attacuse Atlase a asi nejvzácnějšího motýla ve skleníku Gretu Oto,

díky Aničce, odbornici na všemožnou havěť, jsme si mohli vzít na ruku strašilku, kterou ve skleníku našla,

 

viděli jsme zajímavé ryby v akváriu,

dostali jsme se do záběru ČT (to byl opravdu silný zážitek),

a nakonec na sluníčku pod rozkvetlými stromy vypracovali zadané úkoly.

A taky jsme potkali pěkně ukřičeného páva.

Tady je na místě moc pochválit všechny zúčastněné děti. Krásně pracovaly, zajímaly se, ptaly se a dokonce vypadaly, že je to baví. Skvělý výlet!

Návštěva se stala finančně dostupnou díky podpoře školy - zakoupení permanentky a projektu OP VVV "Učíme a bádáme společně a zábavně" (číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009342) - podpora účasti odborníka z praxe a financování dopravy. Celý program jsme připravili s Ing. Jiřím Vedralem, nadšeným přírodovědcem a sběratelem a jeho dcerou Aničkou.

8_TEST

Zeměpis 26. 4. 2019

Hospodářství ČR - průmysl, zemědělství, služby, spoje: dělení průmyslu, průmyslová odvětví a jejich produkty, suroviny pro některá průmyslová odvětví, zemědělství - jeho význam, dělení; práce s atlasem

8_TEST

Přírodopis 16. 4. 2019

Vylučovací a kožní soustava: vylučovací - funkce, stavba, ledvina - nefron, ledvinové tělísko, ledvinový kanálek - funkce, moč, onemocnění; kožní - funkce, stavba, jednotlivé vrstvy, poranění, nemoci, 1. pomoc; projít si obrázky v učebnici

6_TEST

Přírodopis 15. 4. 2019

Savci (šelmy lasicovité - hlodavci): hlavní znaky savců, stavba těla, dělení (řády, čeledi a jejich hlavní znaky), zástupci, obrázky z učebnice, pracovní sešit

8 + 9 Přednášková beseda o životě v Protektorátu Čechy a Morava

Žáci 8. a 9. ročníku absolvovali v pátek dvouhodinovou přednáškovou besedu o období po roce 1939. Obě třídy prokázaly vysokou úroveň znalostí, chvílemi byl zaskočen i lektor - pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Tomáš Zouzal. Beseda byla zaměřena na život v letech 1939 - 1945 v naší lokalitě, byla tedy řeč o vystěhovávání na Benešovsku, o koncentračním táboře na Hradištku nebo o Augustinu Přeučilovi, místním informátorovi gestapa (narodil se v Třebsíně, na Hradištku absolvoval obecnou školu), který stihl za svůj život napáchat mnoho škod. O jeho působení byla napsána i kniha - Prototyp zrady.

Měli jsme možnost zhlédnout mnoho filmových i fotografických materiálů, což žáci velmi oceňovali. Mnozí jen litovali, že program netrvá ještě déle.

7_Výstava motýlů

Ve středu 17. 4. pojedeme na výstavu motýlů do skleníku Fata Morgana v botanické zahradě. Exkurze proběhne v rámci PřS a projektu "Projektový den mimo školu". Vstup je hrazen permanentkou, doprava najatým autobusem z projektu. Anotaci exkurze a  informace o organizaci akce najdete na přiloženém letáku (děti dostaly), který vyplněný a podepsaný spolu s 15 Kč na doplacení průvodce na výstavě odevzdáte do pátku 12. 4.

Inforodiče_Fata Morgana (motýli)