6_TEST

Přírodopis 4. 3. 2019

Plazi a ptáci: plazi - hlavní  znaky, stavba těla, dělení, zástupci, pohlavní dvojtvárnost; ptáci - hlavní znaky, druhy peří, krmivá, nekrmivá mláďata, jednotlivé řády ptáků, jejich znaky a zástupci.

8, 9_ Zájezd do Polska

Proběhne v termínu 19. - 21. 5. 2019.

Navštívíme město Krakov - Wawel, historické centrum a židovské město Kaziměř, solné doly ve Věličce a koncentrační tábory v Osvětimi. Během 3 dnů navštívíme 3 památky UNESCO.

Cena zájezdu je 3 433 Kč - doprava + přejezd do Osvětimi v pondělí (2x80 km), ubytování s polopenzí, vstupy Vělička (450 Kč) a Osvětim (190 Kč), služby průvodce a komplexní pojištění včetně pojištění storna.  Cena je kalkulována pro 40 platících účastníků.

Žáci obdrželi závazné přihlášky s údaji k platbě. Přihlášky prosím obratem odevzdat (do středy 13. 2.), platby dle pokynů poslat na účet CK. V případě nepřítomnosti nebo dotazů kontaktujte Mgr. Lenku Cabalovou. Případná volná místa budou následně nabídnuta žákům 7. třídy.

6_TEST

Zeměpis 13. 2. 2019

Litosféra: přírodní sféry Země - vysvětlit pojmy, vnitřní stavba Země -  jednotlivé vrstvy, zemětřesení, sopečná činnost, zlomy, vrásy - vrásová a kerná pohoří, zvětrávání, dělení toku řeky, dělení povrchu Země podle výškových rozdílů, podle nadmořské výšky. Projít obrázky v učebnici, PS.

8_TEST

Zeměpis 15. 2. 2019

Půdy, vegetační stupně: pedologie, pedosféra; druhy půd, typy půd, půdní profily (horizonty), ohrožení půd; výškové vegetační stupně, práce s atlasem

Upozornění a prosba našich dětí z 5.třídy

Vážení rodiče a přátelé školy,

i letos jsme se spolu  s dětmi z 5.třídy zapojili do celostátní soutěže Srdce s láskou darované. Prosíme, udělejte si chvilku, klikněte na odkaz a dejte nám svůj hlas. Každé zařízení  je jeden hlas. Konkurence je velká a my bychom moc rádi vyšplhali co nejvýše. Je to nejspíše poslední společný projekt dětí. Příští rok už třída ve stejném složení být nemusí. 

Odkaz http://srdce.age-management.cz/soutezni-prace-2018?search=%C5%A1t%C4%9Bchovice

Moc moc děkujeme za podporu.

8_TEST

Přírodopis 7. 2. 2019    

Dýchací soustava: funkce, stavba a řazení jednotlivých orgánů DS, vnitřní, vnější dýchání, princip dýchání, funkce bránice, dechová frekvence, poplicnice, pohrudnice, graf průběhu dýchání, ohrožení DS.

Pokud někdo přinese plíce, před testem bude pitva.