Pozdrav z prázdnin – sešity pro VII. třídu

Milí bývalí  šesťáci,

doufám, že se vám o prázdninách daří dobře a po škole se vám nestýská. Ale až se v obchodech začnou objevovat nabídky pro školáky, možná se vám hodí následující seznam:

Požadavky na pomůcky – 7. ročník

  • Př 7– 1x sešit nelinkovaný A4 (440)
  • PřS – tenký pořadač + 15 euroobalů
  • Z 7– 1x sešit nelinkovaný A4 (440), lze pokračovat ve starém sešitě
  • AJ7 – 2x sešit linkovaný (524 nebo 544) – lze pokračovat z minulého ročníku, DÚ NELZE psát do školního sešitu!; PS k učebnici Project 3 - kupuje škola, platí rodiče, bude se používat až do pololetí 8. třídy
  • HV – 1x 544 – lze pokračovat z minulého roku, pokud není poškozený
  • F – lze pokračovat nebo nový 545 nebo 565
  • Vv – základní pomůcky stejné jako VI 6. třídě (štětce ploché, kulaté různých velikostí, obyčejné tužky č. 6 a 8 + guma, vodovky, pastelky, nůžky, uhel, rudka, kelímek, ubrus na lavici, ochranný oděv), ostatní objednám centrálně a zaplatím z online pokladny (tempery, lepidlo, čtvrtky), ostatní budeme řešit v průběhu školního roku
  • V ostatních předmětech budete potřebovat stejné sešity / pomůcky, jako vloni

Těším se na vás! 

Vaše třídní učitelka.

 

 

8_Grilování na Masečíně

Výšlap do kopce, pot na čele, nákup dobrot, rozpálení grilu, hraní her, snědení dobrot, předprázdninové povídání, narozeninový přípitek, společné těšení se na prázdniny, cesta autobusem. Tak to byl náš poslední společný den v osmičce.

Tak krásné léto, spoustu zážitků a fajn lidí okolo!

Pomůcky VKZ

Žákům budoucí 7. třídy  postačí sešit z tohoto roku.
Žáci budoucí 6. třídy budou potřebovat nelinkovaný velký sešit (A4). 

Výsledky přijímacího řízení na SŠ

Naši žáci mají za sebou přijímací řízení na střední školy. Potěšilo nás úspěšné složení přijímacích zkoušek žáky 9. třídy i jejich spolužáky z nižších ročníků, kteří se hlásili na osmiletá a šestiletá gymnázia.

Z celkového počtu 22 žáků 9. třídy bylo přijato:

5 žáků na gymnázia, 2 žáci na ekonomická lycea, 12 žáků na střední průmyslové a zdravotnické školy (všichni po 1. termínu přijímacích zkoušek), 3 žáci na střední odborné školy s ukončením bez maturity (s možností doplnit si studium maturitní zkouškou).

Na osmiletá gymnázia byli přijati 2 žáci a na šestileté gymnázium 1 žákyně.

Tyto výsledky přijímacího řízení svědčí o vysoké kvalitě výuky na naší základní škole i o svědomitém přístupu žáků k individuální přípravě.

Všem gratulujeme a přejeme úspěchy v dalším studiu!

Mgr. Jana Hawryluková - výchovná poradkyně ZŠ Štěchovice

1-9 Poslední školní den – organizace

V pátek 28. 6. 2019 bude žákům během 1. vyučovací hodiny předáno vysvědčení (nezapomeňte na pevné desky). Pak následuje poslední zvonění deváťáků a společné rozloučení a vyznamenání nejúspěšnějších žáků naší školy zástupci obecního úřadu, ke kterému dojde v přízemí školy nebo před budovou (dle počasí...).

Po ukončení ceremoniálu již žáci odcházejí domů. Družinové děti, které jsou k účasti na tento den přihlášené, přecházejí do družiny, jejíž provoz v pátek končí ve 13 hodin.