Školská rada

V souladu s §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. funguje na naší škole školská rada. Aktuálně pracuje v tomto složení.

Na základě doplňkových voleb ze dne 31. 01. 2021 byla zvolena z řad rodičů paní Regína Ouhledová novou členkou školské rady (viz zápis níže).

Kontakt na školského ombudsmana na stránkách MŠMT.

Složení školské rady

Mgr. Hana Králíková
(za zřizovatele)
předsedkyně školské rady h.anicka@centrum.cz
Renáta Ondroušková
(za zřizovatele)
členka školské rady ondrouskovar@ou-stechovice.cz
Mgr. Regína Ouhledová
(za rodiče)
členka školské rady rouhledova@gmail.com
Petra Wrlíková
(za rodiče)
členka školské rady petra.wrlikova@seznam.cz
Mgr. Jana Beránková
(za pedagogy)
členka školské rady berankova@zs-stechovice.cz
Mgr. Iva Kotorová
(za pedagogy)
členka školské rady kotorova@zs-stechovice.cz
 
 
 

Zápisy ze zasedání

Zápis – Zasedání školské rady 21. 4. 2017
Zápis – Zasedání školské rady 23. 3. 2017
Zápis – Zasedání školské rady 15_2_ 2018 
Zápis_Zasedání školské rady 7_6_2018
Zápis_Zasedání_školské_rady_10_10_2018
Zápis_Zasedání_školské_rady_10_01_2019
Zápis_Zasedání školské rady_15_5_2019
Zápis_Zasedání školské rady 2_10_2019
Zápis_Zasedání školské rady_10_06_2020
Zápis_Zasedání školské rady_17_02_2021 
Zápis_Zasedání_školské_rady_08_06_2021
Zápis_Zasedání školské rady 14_03_2022
Zápis_Zasedání školské rady_19_10_2022
Zápis_Zasedání školské rady_22_03_2023
Zápis_Jednání školské rady_31_5_2023
Zápis_Zasedání školské rady_15_11_23

Dokumenty

Zápis o doplňovací volbě 01_2021

volebni_rad_2016
Jednací řád školské rady