Školská rada

V souladu s §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. funguje na naší škole školská rada. Aktuálně pracuje v tomto složení.

Na základě doplňkových voleb ze dne 31. 01. 2021 byla zvolena z řad rodičů paní Regína Ouhledová novou členkou školské rady (viz zápis níže).

Kontakt na školského ombudsmana na stránkách MŠMT.

Složení školské rady

Mgr. Hana Králíková
(za zřizovatele)
předsedkyně školské radyh.anicka@centrum.cz
Renáta Ondroušková
(za zřizovatele)
členka školské radyondrouskovar@ou-stechovice.cz
Mgr. Regína Ouhledová
(za rodiče)
členka školské radyrouhledova@gmail.com
Petra Wrlíková
(za rodiče)
členka školské radypetra.wrlikova@seznam.cz
Mgr. Klára Budilová
(za pedagogy)
členka školské radybudilova@zs-stechovice.cz
Mgr. Jana Hawryluková
(za pedagogy)
členka školské radyhawrylukova@zs-stechovice.cz
 
 
 

Zápisy ze zasedání

Zápis – Zasedání školské rady 21. 4. 2017
Zápis – Zasedání školské rady 23. 3. 2017
Zápis – Zasedání školské rady 15_2_ 2018 
Zápis_Zasedání školské rady 7_6_2018
Zápis_Zasedání_školské_rady_10_10_2018
Zápis_Zasedání_školské_rady_10_01_2019
Zápis_Zasedání školské rady_15_5_2019
Zápis_Zasedání školské rady 2_10_2019
Zápis_Zasedání školské rady_10_06_2020
Zápis_Zasedání školské rady_17_02_2021

Dokumenty

Zápis o doplňovací volbě 01_2021

volebni_rad_2016
Jednací řád školské rady