Dětská univerzita 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí žákům 5. – 9. tříd základních škol v letním semestru akademického roku 2019 - 2020 přednášky v rámci projektu Dětská univerzita. Účast v projektu je bezplatná. Přihlášení bude probíhat pouze elektronicky na adrese http://detskauniverzita.lf3.cuni.cz a bude spuštěno dne 22. 1. 2020 ve 14:00 hodin. Přijato bude prvních 28 zájemců. 

Podrobnější informace najdete na webu fakulty: https://www.lf3.cuni.cz/

 

9_Exkurze do Terezína

Téměř na den přesně po 101 letech od konce 1. světové války jsme navštívili celu, kde byl vězněn a kde také zemřel muž, jehož čin v Sarajevu rozpoutal peklo na počátku minulého století. Ostatní část naší exkurze se týkala pekla, které zažívaly různé skupiny obyvatel Evropy a Protektorátu během 2. světové války. Navštívili jsme Terezín, kde nás přivítalo sychravé počasí, mlha a chlad.

Během dvoudenní exkurze ve městě, které jakoby vypadlo z éry 80. let, jsme prošli historií dávnou i nedávnou a současností, která je připomínkou všech událostí spojených s tímto městem. S odborným výkladem jsme prošli Hlavní i Malou pevností, jejichž význam se za války výrazně lišil, během workshopu jsme si osvětlili role, ve kterých se můžeme nacházet, jsme-li účastníkem nějakého konfliktu - zdali jsme pachatel, oběť, přihlížející či zachránce. Po setmění jsme se doslova vnořili do historie pevnosti, kdy jsme dostali kahan se svíčkou a se zapáleným průvodcem jsme se vydali do útrob opevnění. V bludišti úzkých chodeb jsme se dozvěděli mnoho o dokonalé konstrukci opevnění, které bylo tak velkým strašákem, že nebylo nikdy dobýváno. Pár odvážlivců si mohlo vyzkoušet projít chodbami v úplné tmě, jiní si mohli projít doslova bludištěm chodbiček a najít správnou cestu. Téměř zázrakem jsme se všichni zase sešli na povrchu a mohli se vydat vstříc narozeninovým oslavám s bábovkou a šampaňským - samozřejmě dětským. Vše nejlepší Májo, Vojto, Davide!

Zlatým hřebem exkurze bylo setkání s pamětnicí terezínského ghetta paní Havránkovou.  Když do místnosti vešla drobná šedovlasá paní, rázně a s úsměvem přišla ke svému místu a pevným hlasem začala vyprávět svůj příběh, nikdo by ani náhodou neřekl, že oslavila 93. narozeniny. Všichni jsme se zájmem a tichou pokorou poslouchali a často se i smáli humoru, který do svých vzpomínek s radostí vkládala. Měli jsme velké štěstí, že jsme toto setkání ještě mohli zažít.

Návštěva se stala finančně dostupnou díky projektu OP VVV „Učíme a bádáme společně a zábavně“ (číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009342) – podpora účasti odborníka z praxe a financování dopravy. Celý program jsme připravili s panem Jiřím Stanislavem, nadšeným historikem.

INFORMACE K 6. 11. 2019

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

do stávky vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství dne 06. 11. 2019 se zapojí celkem pět zaměstnanců naší školy.

Provoz školy bude omezen jen minimálně (suplování, či odvolání posledních hodin v některých ročnících). Konkrétní informace v aplikaci BAKALÁŘI.

Ve školní družině bude běžný provoz.

1 – 9 Dodatek školního řádu č. 4

V souvislosti se zaváděním programu Bakaláři dochází k 14. říjnu ke změně školního řádu. Jedná se o dodatek č. 4, který upravuje formy omlouvání a komunikace se školou.
Prosíme všechny zákonné zástupce žáků, aby se s tímto dodatkem a zároveň s celým školním řádem seznámili (Školní řád vč. dodatku č. 4). Během příštího týdne budou zákonní zástupci žáků prostřednictvím programu Bakaláři vyzváni k potvrzení, že seznámení se školním řádem i dodatkem (viz příloha) proběhlo.
Děkujeme všem za spolupráci.
Příloha ŠŘ_4

9_ Pat a Mat by mohli závidět!

Pracovní činnosti v dílnách:

K velké radosti pana učitele Šafránka se žáci aktivně vrhli do spojení dvou fošen do pravého úhlu. Nelehký úkol všichni zdárně zvládli a byli na sebe právem pyšní.

1 – 9 Nabídka služeb nízkoprahového klubu v MFC

Centrum sociálních služeb Hvozdy,o.p.s., nabízí dětem do 15 let bezplatnou službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (nízkoprahové = přístupné všem). Když se budete doma nudit, nebudete vědět kam jít, běžte do klubu! Můžete jen tak posedět a popovídat s kamarády, poslouchat hudbu, zahrát si nějakou společenskou hru, něco si vyrobit,... Není třeba se objednávat či jinak "hlásit" dopředu, že do klubu přijdete. V klubu můžete strávit libovolně dlouhou dobu. Více informací v letáčku: Nízkoprahový klub v MFC  

1 – 9 Spuštění webové aplikace Bakaláři

   Základní škola Štěchovice přechází od školního roku 2019/2020 na plně elektronické vedení veškeré školní agendy (včetně třídních a žákovských knih). Do programu budou mít přístup i zákonní zástupci žáků a žáci školy. Prostřednictvím webové aplikace bude probíhat i komunikace mezi školou a zákonnými zástupci žáků včetně hlášení a omlouvání absence. Cílem je zefektivnění vedení dokumentace školy, zlepšení přehledu o dění ve škole pro zákonné zástupce žáků a zpřístupnění všech informací na jednom místě. 

   Zavádění systému do praxe bude postupné. Prvním krokem je registrace zákonných zástupců do systému. Proveďte ji, prosím, na základě zaslaných přístupových údajů na webové adrese: www.zsstechovice.bakalari.cz. Po přihlášení nejdříve zkontrolujte (případně upravte) evidovaná osobní data a v záložce Nástroje si změňte heslo. Pak již můžete přes záložku Komens komunikovat s učiteli svého dítěte a hlásit i omlouvat absence. 

   Zprovoznění všech možností online programu bude postupné, jistě narazíme i na obtíže. Prosíme proto všechny zúčastněné o trpělivost. Pokud byste s používáním systému měli komplikace, můžete se 25. září zúčastnit konzultace k programu Bakaláři, kde si společně jednotlivé funkce programu projdeme, vysvětlíme a názorně ukážeme. Setkání začíná v 16 hodin. Důležité informace k zavádění systému naleznete i na našich webových stránkách.

 

                                                                                              Děkujeme za spolupráci! 

                                                                                              Tým Základní školy Štěchovice

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!