Placení kroužků

Platby za kroužky provozované naší školou provádějí rodiče převodním příkazem na běžný účet školy číslo 168906332/0300 spolu s variabilním symbolem (přidělený žákovi pro celou dobu návštěvy naší školy) a specifickým symbolem (dle kroužku).

Platby jsou splatné v následujících termínech:

na I. pololetí  do 25. 09. 2018                                   
na II. pololetí  do 25. 01. 2019.

Pokud platba nebude nejpozději v tento den připsána na účet školy, dítě se nebude moci aktivit v daném kroužku účastnit.