Placení kroužků

Platby za kroužky provozované naší školou provádějí rodiče prostřednictvím školní online pokladny.

Platby jsou splatné v následujících termínech:

na I. pololetí  do 25. 09. 2019                                   
na II. pololetí  do 25. 01. 2020.

Pokud platba nebude nejpozději v tento den připsána na účet školy, dítě se nebude moci aktivit v daném kroužku účastnit.