Přehled zájmových činností 2018/2019

Florbal

(M. Mašek), 800 Kč za pololetí

Specifický symbol: 31

pondělí

7:00 – 7:45

7. + 8. třída, chlapci

   

úterý

7:00 – 7:45

7. třída, chlapci

Volejbal

(M. Mašek), 800 Kč za pololetí

Specifický symbol: 32

středa

7:00 – 7:45

8. + 9. třída, dívky

     

Kroužek keramiky I.

(P. Špínová)

1100 Kč za pololetí

Specifický symbol: 34

čtvrtek

13:00 – 14:00

1. – 5. třída

kapacita 10 míst

Kroužek keramiky II.

(PhDr. K. Obermajerová)

1100 Kč za pololetí

Specifický symbol: 33

úterý

13:00 – 14:00

1. – 5. třída

kapacita 10 míst

Badatelé

turisticko-přírodovědný kroužek

(E. Braumová)

pondělí

14:00 – 15:30

I. + II. stupeň

(financování z projektu OP VVV; účast zdarma)

kapacita 12 míst

Deskové hry

(H. Králíková ml.)

 

středa

13:30 – 15:00

pouze pro žáky docházející do školní družiny

(financování z projektu OP VVV; účast zdarma)

kapacita 10 míst

     

PODMÍNKY OTEVŘENÍ KROUŽKU

Jednotlivé kroužky mohou být otevřeny pouze v případě, že se přihlásí a poplatek předem uhradí nejméně 10 zájemců. Pokud by počet účastníků kroužku klesl během školního roku pod 10, činnost kroužku bude přerušena. (Tyto podmínky neplatí pro kroužky hrazené z projektů).

Přihláška do kroužku ke stažení zde: Přihláška do kroužku při ZŠ Štěchovice

Přehled kroužků nabízených jinými organizacemi a osobami najdete zde: Kroužky nabízené jinými organizacemi