Výsledky přijímacího řízení na SŠ

Naši žáci mají za sebou přijímací řízení na střední školy. Potěšilo nás úspěšné složení přijímacích zkoušek žáky 9. třídy i jejich spolužáky z nižších ročníků, kteří se hlásili na osmiletá a šestiletá gymnázia.

Z celkového počtu 22 žáků 9. třídy bylo přijato:

5 žáků na gymnázia, 2 žáci na ekonomická lycea, 12 žáků na střední průmyslové a zdravotnické školy (všichni po 1. termínu přijímacích zkoušek), 3 žáci na střední odborné školy s ukončením bez maturity (s možností doplnit si studium maturitní zkouškou).

Na osmiletá gymnázia byli přijati 2 žáci a na šestileté gymnázium 1 žákyně.

Tyto výsledky přijímacího řízení svědčí o vysoké kvalitě výuky na naší základní škole i o svědomitém přístupu žáků k individuální přípravě.

Všem gratulujeme a přejeme úspěchy v dalším studiu!

Mgr. Jana Hawryluková - výchovná poradkyně ZŠ Štěchovice

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Milí žáci, kolegové, vážení rodiče,

je tu nový školní rok a my jsme opět plně připraveny Vám poskytnout co nejlepší podporu a pomoc při řešení nejrůznějších problémů či záludností, které může přinést každodenní život.  Pro Vaši lepší orientaci připomínáme důležité kontakty:

 

  • Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

- odloučené pracoviště Jílové u Prahy

Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy

tel.: 720 954 275

 

PhDr. Soňa Třísková

psycholog, vedoucí pracoviště PPPSK Jílové u Prahy

e-mail:  jilove@pppsk.cz

 

  • Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.

Masečín 119, 252 07 Štěchovice

Tel.: 728 122 342      E-mail: info@css-hvozdy.cz

 

Centrum poskytuje na pobočce v MFC Štěchovice služby Odborného sociálního poradenství, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi včetně služeb speciálního pedagoga, arteterapie, prvky psychoterapie a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Kontakty na zástupce společnosti zde: https://www.css-hvozdy.cz/kontakt/

 

  • Hana Otevřelová – speciálně-pedagogické poradenství a rodinná terapie - soukromý subjekt

Věnuje se výchově a vzdělávání dětí, jejich prospívání v rodině, ve škole, mezi vrstevníky. Jako speciální pedagožka pomáhá převážně při prevenci a nápravách specifických poruch učení a chování. Kontakt zde: https://www.hanaotevrelova.cz/kontakt

 

  • Světlana Drábová – speciální pedagog – soukromý subjekt - zaměřuje se na péči o děti s nejrůznějšími poruchami a oslabeními.

Okružní 520

257 01 Týnec nad Sázavou

http://www.prodys.cz/

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Králíková

Mgr. Jana Hawryluková

výchovné poradkyně

Základní škola Štěchovice, okres Praha-západ, příspěvková organizace