Výpadek systému Bakaláři

Vážení zákonní zástupci,

dnes ráno došlo k výpadku systému Bakaláři. Jedná se o centrální problém, na jehož odstranění pracuje provozovatel systému.

Nevíme, jak dlouho bude trvat. V případě nezbytné komunikace se školou (po dobu trvání výpadku) pište na e-mailovou adresu vyučujícího nebo na budilova@zs-stechovice.cz

Děkujeme za spolupráci!

Klára Budilová

Žákovská konference 7. třídy

Ve středu proběhla v 7. třídě 1. žákovská konference, která shrnula bádání žáků ve dvou projektových dnech na téma "Za zvířaty kolem světa". Pod vedením paní docentky Milady Švecové, vysokoškolské pedagožky, předsedkyně Klubu ekologické výchovy a chodící praktické encyklopedie jsme prožili tři skvělé dny plné poznání, práce, zábavy, a nakonec i nervů. První projektový den byl věnovaný bádání v literatuře. 7 týmů, 7 světadílů a různé biomy, které se brzy začaly plnit svými typickými obyvateli. Druhý projektový den proběhl v ZOO Praha. Stejný princip, jen zvířata naživo. Třetí den, spojený se zmíněnou nervozitou, jednotlivé týmy seznamovaly ostatní spolužáky, hosty a přítomné rodiče s výsledky svého pozorování. Měly připravené prezentace i názorné ukázky. 

Pro žáky jsou takovéto projekty nesmírně důležité. I tady se naučili získávat, třídit a zpracovávat informace z různých zdrojů, úzce spolupracovat, připravit výstup, za který se nemuseli stydět a v neposlední řadě předstoupit před kritické publikum a stres, nestres, tréma, netréma nás diváky s výsledky seznámit. A všem se to skvěle podařilo. Dokonce dva týmy, které to nejlépe zvládly dostaly od paní docentky pozvání na badatelskou žákovskou konferenci, která se bude konat v září na PřFUK na Albertově.

 

Expedice ZOO

Ani deštivé počasí nás neodradilo od naší výpravy do ZOO. Krátce po deváté hodině jsme jako cca 350 vstoupili do bran našeho poznání. Zatím co panda červená dělala, že neexistuje, lemuři nadšeně skotačili kolem nás. Malý vačnatý vombat pronásledoval svého chovatele a nechal se drbat, vzácní velemloci a gaviálové líně leželi ve svých bazéncích a surikaty trénovaly hloubení nor. Viděli jsme nejmenšího hlodavce i největší plazy, líného Richarda i sloní lásku. A díky nám se na chvíli počet medvědů ledních rozrostl na tři. A tak bych mohla ještě dlouho pokračovat. Myslím, že se dnešní výlet moc vydařil a že jsme si ho moc užili.

Další fotografie

LC

Ukliďme Česko 2022

V týdnu 4.-8. 4 2022 se škola zapojí do celostátní úklidové akce "Ukliďme Česko". Jednotlivé třídy vyrazí vyzbrojené rukavicemi, pytli a doufám, že i nadšením a vyčistí naši obec od odpadků, které tam spoluobčané nezodpovědně zanechali. Připojit se samozřejmě může každý.

Tak co nejméně naplněných pytlů!

Lenka Cabalová

EVVO: Duben-měsíc očisty přírody

Vážení žáci a přátelé školy,

přestože v poslední době trávíme většinu času doma a s počítačem, není třeba zanedbávat další náplně vzdělávání spojené spíše s pobytem venku. I v letošním roce se naše škola zapojí do akce "Ukliďme Česko", ale protože není možné se společně sejít, naplánovala jsem akci na celý následující měsíc. Vyzbrojte se pytli na odpadky, rukavicemi a vyrazte do přírody. Jistě tam objevíte soustu věcí, které tam nemají co dělat. V rámci svých možností odpad vysbírejte a zlikvidujte nejlépe v kontejnerech na tříděný odpad. Své úsilí zdokumentujte a fotografii zašlete do Bakalářů Mgr. Lence Cabalové. Na konci měsíce bude každý odměněn.

 

odkazy:

mapa: https://www.uklidmecesko.cz/map/

o akci: https://www.uklidmecesko.cz/

pozvánka: https://www.youtube.com/watch?v=kuOwJr_lR4w&t=6s

 

Těším se na vaše zprávy,

Mgr. Lenka Cabalová

Ukliďme Česko 2020

I přes kovidovou situaci, která posunula celostátní akci Ukliďme Česko 2020 až na podzimní měsíce se žáci družiny zúčastnili úklidu odpadků v naší obci. V rukavicích a s pytli s logem akce vyrazili do blízkého lesa, kde se jim rychle podařilo pytle naplnit. Tato rychlost by nás měla vést k zamyšlení, jestli je skutečně nutné odpadky házet do lesa, když v obci skvěle funguje sběrný dvůr. Doufejme, že zúčastnění žáci si rozmyslí odpadky házet jinam, než kam patří.

Přihlášení do programu Bakaláři

V posledních dnech nás mnozí uživatelé informovali o obtížích spojených s přihlašováním do systému Bakaláři. Pravděpodobně tento stav souvisí s aktualizací, která v programu Bakaláři probíhala koncem srpna. 
Abychom situaci zjednodušili, vygenerovali jsme dnes žákům 2. stupně nové přihlašovací údaje i hesla. Buď je od třídních učitelek již obdrželi, nebo je dostanou zítra. Doporučujeme, aby si žáci neměnili heslo (vždy si tak mohou vyžádat své údaje od paní učitelky​, která bude mít u sebe uloženou kopii).
V následujících dnech přinesou nové přístupové údaje i žáci 2. - 5. ročníku. 
Pokud s přihlášením bojují rodiče, mohou se obrátit na e-mail: budilova@zs-stechovice.cz.

Děkujeme za spolupráci!​

Klára Budilová

1 – 9 Dodatek školního řádu č. 4

V souvislosti se zaváděním programu Bakaláři dochází k 14. říjnu ke změně školního řádu. Jedná se o dodatek č. 4, který upravuje formy omlouvání a komunikace se školou.
Prosíme všechny zákonné zástupce žáků, aby se s tímto dodatkem a zároveň s celým školním řádem seznámili (Školní řád vč. dodatku č. 4). Během příštího týdne budou zákonní zástupci žáků prostřednictvím programu Bakaláři vyzváni k potvrzení, že seznámení se školním řádem i dodatkem (viz příloha) proběhlo.
Děkujeme všem za spolupráci.
Příloha ŠŘ_4

Základní škola Štěchovice, okres Praha-západ, příspěvková organizace