Žákovská konference 7. třídy

Ve středu proběhla v 7. třídě 1. žákovská konference, která shrnula bádání žáků ve dvou projektových dnech na téma „Za zvířaty kolem světa“. Pod vedením paní docentky Milady Švecové, vysokoškolské pedagožky, předsedkyně Klubu ekologické výchovy a chodící praktické encyklopedie jsme prožili tři skvělé dny plné poznání, práce, zábavy, a nakonec i nervů. První projektový den byl věnovaný bádání v literatuře. 7 týmů, 7 světadílů a různé biomy, které se brzy začaly plnit svými typickými obyvateli. Druhý projektový den proběhl v ZOO Praha. Stejný princip, jen zvířata naživo. Třetí den, spojený se zmíněnou nervozitou, jednotlivé týmy seznamovaly ostatní spolužáky, hosty a přítomné rodiče s výsledky svého pozorování. Měly připravené prezentace i názorné ukázky. 

Pro žáky jsou takovéto projekty nesmírně důležité. I tady se naučili získávat, třídit a zpracovávat informace z různých zdrojů, úzce spolupracovat, připravit výstup, za který se nemuseli stydět a v neposlední řadě předstoupit před kritické publikum a stres, nestres, tréma, netréma nás diváky s výsledky seznámit. A všem se to skvěle podařilo. Dokonce dva týmy, které to nejlépe zvládly dostaly od paní docentky pozvání na badatelskou žákovskou konferenci, která se bude konat v září na PřFUK na Albertově.