Proběhl 6. Anglický týden

Ve dnech 6. - 10. 5. 2019 proběhl další, v pořadí už 6. Anglický týden. Konverzačních kurzů s rodilými mluvčími, lektory English Focus, se zúčastnilo 65 žáků 2. stupně a 32 žáků 5. třídy. Plná cena kurzu byla 480,- Kč nebo 960,- Kč ( 3 hodiny denně nebo 6 hodin denně). Rodiče platili jen 300,- Kč nebo 600,- Kč. Rozdíl v ceně uhradila škola z rezervního fondu a příspěvku městyse Štěchovice. Děkujeme! 

V době, kdy nebyli s anglicky mluvícími lektory, se  žáci  věnovali více či méně zábavnému procvičování a docvičovaní dosud probrané látky jednotlivých předmětů.  

Ačkoliv Anglický týden na naší škole není už horká novinka, byl opět až na výjimky přijat pozitivně. Máme v úmyslu, s malými úpravami, v tradici  pokračovat.   

 

Zasedání školské rady

Příští zasedání školské rady se koná ve středu 15. 5. 2019 od 17 hodin v budově školy. Máte-li nějaké připomínky, návrhy či stížnosti, obraťte se na členky rady. Všemi podněty se budeme zabývat a pokusíme se přispět k řešení případných problémů. 

Sportovní disciplína na DOD – švihadlo

Děkujeme všem odvážlivcům z řad dětí i rodičů a prarodičů, kteří si poměřovali své síly při skákání na švihadle (počet přeskoků za půl minuty/ počet dvojskoků za půl minuty), za účast.

Nejlepší výsledky:

dívky:          Tereza 73/9

chlapci:        Michal 76/32

ženy:            Iva 77/27

muži:            dědeček Jiří 36

Doufáme, že v létě budou skákání na švihadle trénovat i další, aby zlepšili svoji fyzickou kondici. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ JIŽ 02. 05. 2019

Všechny Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří naší školy. Dopoledne bude probíhat v jednotlivých třídách otevřená výuka a odpoledne procházka EKOZAHRADOU S NAUČNOU STEZKOU.

Přijďte se podívat, co vše se u nás změnilo a na čem pracujeme. Během odpoledne si u nás můžete odpočinout, pobavit se, zkrátka si užít příjemné chvíle. Na všechny se těší zaměstnanci a žáci školy. 

  

Podrobný popis průběhu Dne naleznete zde: 

DOD_tabulka web1

1 – 9 Třídní schůzky

Vážení rodiče,

připomínáme zítřejší třídní schůzky. Začínáme v 17 hodin.

Třídní schůzky využijeme k dalšímu předání výpisů s pohledávkami ze strany školy. Někteří rodiče přes opakované upomínky stále nezaplatili nejen pracovní pomůcky pořízené na začátku školního roku, ale ani kroužky či účast svých dětí na různých akcích. V kanceláři školy bude k dispozici paní hospodářka, aby bylo možné dlužné částky uhradit i v hotovosti.

 

Nejen o křídlech motýlích

Se sedmou třídou jsme navštívili výstavu motýlů ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě v Troji a můžu s jistotou říct, že nás celý den provázelo štěstí. Nejdříve jsme krásně projeli Prahou a ke skleníku jsme dorazili s předstihem. Občerstvili jsme se, rozdělili do dvou skupin a s průvodcem jsme jako první vstoupili do tropického lesa. Během výkladu jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí nejen o motýlech, ale i o rostlinách, rybách, klimatických podmínkách a práci, které je ve skleníku pořád dost. Viděli jsme rozkvetlou vzácnou liánu smaragdovou,

líhnutí největšího motýla Attacuse Atlase a asi nejvzácnějšího motýla ve skleníku Gretu Oto,

díky Aničce, odbornici na všemožnou havěť, jsme si mohli vzít na ruku strašilku, kterou ve skleníku našla,

 

viděli jsme zajímavé ryby v akváriu,

dostali jsme se do záběru ČT (to byl opravdu silný zážitek),

a nakonec na sluníčku pod rozkvetlými stromy vypracovali zadané úkoly.

A taky jsme potkali pěkně ukřičeného páva.

Tady je na místě moc pochválit všechny zúčastněné děti. Krásně pracovaly, zajímaly se, ptaly se a dokonce vypadaly, že je to baví. Skvělý výlet!

Návštěva se stala finančně dostupnou díky podpoře školy - zakoupení permanentky a projektu OP VVV "Učíme a bádáme společně a zábavně" (číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009342) - podpora účasti odborníka z praxe a financování dopravy. Celý program jsme připravili s Ing. Jiřím Vedralem, nadšeným přírodovědcem a sběratelem a jeho dcerou Aničkou.