Přednáška Pavly Koucké

Úterní přednáška paní Koucké vzbudila mezi účastníky velký ohlas. Již během samotného programu na téma "Rodič není sluha" jsme živě diskutovaly, což pokračovalo i po jeho skončení a následující den. Většina návštěvnic přispěla zážitky ze života, otevřeně jsme sdílely radosti i trápení ohledně výchovy dětí. Odnesly jsme si mnohé tipy, jak motivovat děti k osamostatňování se, zodpovědnosti a práci. Uvědomily jsme si, co všechno a proč máme tendenci dělat za své děti. Setkání bylo tedy povedené a těšíme se na jarní pokračování...

KANDIDÁTKA DO ŠKOLSKÉ RADY

Na uvolněné místo členky školské rady z řad zákonných zástupců se nám přihlásila jedna uchazečka - paní Mgr. Jana Košatová. 

Zde se Vám dovoluje  představit. 

 

Jmenuji  se Jana Košatová. Ke školství mám blízko. Mám doma 3 děti. Jejich vzdělání a výchova jsou mojí prioritou. Vystudovala jsem Pedf UK (obor historie – základy společenských věd)  a metodiku prevence.

Učím na ZŠ Vladislava Vančury na Zbraslavi. Základní školu ve Štěchovicích jsem před lety sama navštěvovala. Budu se snažit rodiče řádně reprezentovat.

Rodič není sluha – přednáška pro rodiče

Vážení rodiče,

v úterý 6. listopadu jste od 17 hodin srdečně zváni na přednášku Mgr. Pavly Koucké na téma Rodič není sluha. Setkání je vedeno formou přednášky-besedy, do níž mají rodiče možnost vstupovat se svými postřehy, dotazy či názory a diskutovat s paní psycholožkou i s ostatními účastníky. Program trvá 90 minut a je zdarma; probíhá v přízemí budovy školy (vstup hlavním vchodem).

Anotace: Malým dětem děláme často osobní asistenty. Když vyrostou, změníme se v osobní řidiče, hlavní sponzory, skalní fanoušky a zprostředkovatele komerčních služeb. Jenže to nesvědčí ani nám, ani našim dětem. Povíme si, jaká jsou rizika, co je pravdy na tvrzení, že práce šlechtí člověka, a zamyslíme se nad řešením optimálním pro všechny.

Více informací na webových stránkách https://www.skupinyprorodice.cz/

8_Projekt KROKUSY

Dnes se naše třída zasazením cibulek žlutých krokusů zapojila do mezinárodního projektu Krokus. Projekt je připomínkou jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dětí nežidovských, které zemřely v 2. světové válce, zejména během Holocaustu. Dvě hvězdy (jednu vytvořili žáci 4. třídy) mohou být připomínkou dvou dětských obětí Holocaustu z naší základní školy. V projektu se dále budeme bavit o dalších genocidách 20. století a budeme hledat paralely v současném světě.

Děkujeme městysu Štěchovice za zakoupení 100 cibulek žlutých krokusů.

Další informace o projektu: http://hetireland.org/wp-content/uploads/2015/02/Crocus_CZECH_HdBk_2018-1.pdf

LÍPA REPUBLIKY

Ve středu 31. 10. 2018 se v prostoru mezi základní a mateřskou školou uskutečnil slavnostní akt sázení jednoho ze symbolů naší státnosti – lípy republiky. Zúčastnili se ho všichni žáci a zaměstnanci školy, ale i místní pan farář Pawel Debek. Po projevech paní ředitelky Mgr. Králíkové a pana faráře došlo na samotné zasazení stromu, na kterém se podíleli pod vedením pana školníka i vybraní zástupci všech tříd. Všichni společně jsme pak zazpívali státní hymnu a pan farář prostor, a zejména čerstvě zasazenou lípu, vysvětil. Součástí objektu je i veliký kámen, na nějž pan školník připevnil keramickou vizitku stromu, kterou vyrobil pan Václav David. Celá akce proběhla  velmi důstojně a zařadila se tak po bok celé řady dalších akcí, které jsou ve Štěchovicích v tomto výročním roce pořádány.

Milan Strnad

  

 

 

Výstavka archivních dokumentů pro žáky školy k příležitosti 100. výročí vzniku republiky

Jednou z akcí naší školy k stému výročí samostatného státu byla v úterý 23. října 2018 komentovaná ukázka ze školních kronik uspořádaná ve spolupráci se Státním archivem Praha – západ, Dobřichovice. Dva jeho pracovníci poskytli žákům jednotlivých tříd, které se postupně vystřídaly u stolků s expozicí, k nahlédnutí několik kronik štěchovické školy. Žákům ochotně odpovídali na dotazy, kterých rozhodně nebylo málo, upozorňovali je na zajímavé zápisy. Největší pozornosti se dostávalo jedinečnému autentickému zápisu z porady, která se konala krátce po 28. říjnu 1918. Zápis je plný eufórie a nadšení z toho, co se u nás tehdy dělo. Pracovníkům ústavu, kteří žáky také tak trochu zkoušeli ze znalosti naší historie, se dostalo dokonce i odpovědi na otázku, na kterou podle průzkumu nedokázala odpovědět více než polovina dotázaných občanů, Kdo byl prvním předsedou vlády Československé republiky. Součástí ukázky byla i jedna z kronik, kterou vždy se svou třídou sestavuje v průběhu absolvování druhého stupně jedna ze zdejších třídních učitelek.

Kandidáti do školské rady

K 31. říjnu se nepřihlásil žádný kandidát na uvolněnou pozici zástupce rodičů do školské rady. Pokud byste měli zájem podílet se na spolupráci se školou, kontaktujte nás.