Techmania Plzeň

Šesťáci a sedmáci se vyrazili vzdělávat do Plzně. Techmania Science Center je ideálním místem, kde se každý podle libosti může dozvědět mnoho o zákonitostech přírody, optiky, fyziky, chemie, mechaniky, ...  a to jak ve formě jednoduchých pokusů, tak i textů, které objasní mnohé. Tedy pokud jste ochotní si je přečíst, což jsem moc často neviděla. Ale i navzdory tomu děti často přiběhly s tím, co právě objevily, zažily nebo vyzkoušely. Fotografie hovoří za vše.

A ještě pár vědeckých vtípků:

 

Další foto

Žákovská konference 7. třídy

Ve středu proběhla v 7. třídě 1. žákovská konference, která shrnula bádání žáků ve dvou projektových dnech na téma "Za zvířaty kolem světa". Pod vedením paní docentky Milady Švecové, vysokoškolské pedagožky, předsedkyně Klubu ekologické výchovy a chodící praktické encyklopedie jsme prožili tři skvělé dny plné poznání, práce, zábavy, a nakonec i nervů. První projektový den byl věnovaný bádání v literatuře. 7 týmů, 7 světadílů a různé biomy, které se brzy začaly plnit svými typickými obyvateli. Druhý projektový den proběhl v ZOO Praha. Stejný princip, jen zvířata naživo. Třetí den, spojený se zmíněnou nervozitou, jednotlivé týmy seznamovaly ostatní spolužáky, hosty a přítomné rodiče s výsledky svého pozorování. Měly připravené prezentace i názorné ukázky. 

Pro žáky jsou takovéto projekty nesmírně důležité. I tady se naučili získávat, třídit a zpracovávat informace z různých zdrojů, úzce spolupracovat, připravit výstup, za který se nemuseli stydět a v neposlední řadě předstoupit před kritické publikum a stres, nestres, tréma, netréma nás diváky s výsledky seznámit. A všem se to skvěle podařilo. Dokonce dva týmy, které to nejlépe zvládly dostaly od paní docentky pozvání na badatelskou žákovskou konferenci, která se bude konat v září na PřFUK na Albertově.

 

Výlet do Koněprus 2 + 3. třída

Dne 7.6. 2022 jsme za mírného deště vyjeli na celodenní plánovaný výlet do Koněprus.

Cílem naší geologické expedice byla prohlídka krápníkových Koněpruských jeskyní a návštěva naleziště v Houbově lomu přímo pod východem z jeskyně. Je zde možné sbírat zkameněliny - tedy otisky pravěkých organismů zachovaných v kameni. Sběr je povolený jen v suti (ve volně ležících úlomcích vápence). To ale vůbec nevadí, suti je v lomu velké množství a i zkameněliny se zde vyskytují velmi hojně. Stačí se pozorně dívat na zem, případně otáčet úlomky vápence ,ve kterých se zkameněliny nacházejí jsou z období prvohor - konkrétně z období pravěku odborně zvané devon (stáří až 400 milionů let) a ačkoliv to může být někomu divné, jsou to mořské vápence. Vznikaly na dně teplého mělkého moře, které se zde tehdy nacházelo - zdejší vápence i horniny v širším okolí se zkamenělinami mořských živočichů jsou toho důkazem.

Takže - po výstupu z autobusu začal déšť sílit a když jsme došli k jeskyním, tak už pořádně lilo. Všichni dostali úkol - "modlit" se za slunce! Po prohlídce nejen, že déšť neustal, ale naopak ještě zesílil. 
Najedli jsme se pod slunečníky místního občerstvení, zakoupili jsme suvenýry a pomalu jsme si chystali kladívka na naleziště. Paní učitelka ještě stihla od místního vedoucího vyprosit několik krásných klencových krystalů kalcitu do školní sbírky. Na naleziště jsme nakonec šli a bylo plno hezkých nálezů zkamenělin. Výlet jsme si užili!

 

 

Co se v květnu dělo u druháků?

Nedávno jsme dostali další várku dopisů, které si posíláme s kamarády z jazykové základní školy na Kladně. Vždycky netrpělivě čekáme, až dopisy přijdou a my si je přečteme. Pak jim zase na oplátku pošleme naše odpovědi. Snad se s kamarády z Kladna společně potkáme i osobně! V pondělí jsme se také učili skákat "laťku". Moc nás to bavilo. Někteří z nás vymysleli opravdu zajímavou techniku, jak laťku zdolat.

Základní škola Štěchovice, okres Praha-západ, příspěvková organizace