Pedagogický seminář III. stupně – Jak vyučovat o holocaustu

Ve dnech 4. 10. - 7. 10. 2018 se dvě zástupkyně školy -  PhDr. Kateřina Obermajerová a Mgr. Lenka Cabalová zúčastnily výběrového zahraničního semináře v Německu V Berlíně - v domě konference ve Wansee a v KT Ravensbrück. 
Seminář je plně dotován Památníkem Terezín, německým památníkem Ravensbrück,  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a mezinárodní organizací INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE.

Stejně jako v minulých seminářích se pedagogové seznamovali s metodami práce, které se používají při výuce holokaustu v zahraničí, a to jak v renomovaných muzeích či památnících, tak ve školách. Odbornou část semináře již po několik let zajišťují lektoři z Polska, Německa, Slovenska, Izraele, Nizozemí, USA, České republiky a dalších zemí.


Poznatky, znalosti, metody i materiály, které pedagožky získaly na tomto semináři jsou a budou využívány při školních projektech, zaměřených na témata jako jsou rasismus, antisemitismus, xenofobie a šikana. 

 

Památník Ravensbrück a Dům konference ve Wannsee - Berlín

 

  • Exkurze  a seminář je plánována vždy pro cca 40 pedagogů, kteří v minulosti absolvovali předchozí dva stupně vzdělávacích seminářů („Jak vyučovat o holokaustu“ a „Holokaust ve vzdělávání“). Účastníci III. stupně semináře prohloubí své znalosti nejen v tématu rasového, ale i politického pronásledování československých občanů nacistickým režimem během druhé světové války.
  • Program sestává mj. z prohlídek areálů bývalých KT v místě konání semináře, setkání s tamními pamětníky, ukázek workshopů a činnosti pedagogických center památníku Osvětim či památníku příslušného německého KT, historických přednášek, představení archivních dokumentů s ohledem na protektorátní vězně atd. Část programu je vyčleněna také prezentacím vlastních výukových metod a projektů, na nichž účastníci semináře se svými žáky ve školách pracují. Vzniká tak prostor pro diskuzi, výměnu zkušeností a předání mnoha podnětů a inspirace pro ostatní.

 

 

 

 

 

Dopravní výchova na 1. stupni

1.10. 2018 v naší škole proběhl výukový program „Mobilní dopravní hřiště“, který byl určený žákům 1. – 5. ročníku. Děti si zábavnou formou procvičily základní pravidla silničního provozu, prakticky si vyzkoušely roli chodce, řidiče a policisty. Z fotografií je patrné, že se na akci nikdo nenudil.

KROUŽEK – FLORISTIKA

Zítra 17. 10. 2018 od 14:00 do 15:00 zahajuje v naší dílně svou činnost kroužek FLORISTIKA pod vedením A. Davidové. Sraz účastníků je před vchodem do šatny, družinové děti si slečna Davidová vyzvedne. Případní další zájemci  o účast v tomto kroužku se mohou stále přihlašovat. 

Kroužek deskových her a zábavné logiky

Jelikož proběhla již tři setkání kroužku deskových her a zábavné logiky, ráda bych ukázala něco málo z naší práce.
Společně jsme se naučili hrát několik deskových a karetních her a pronikli jsme do tajů sudoku. Trénovali jsme paměť, postřeh, logické myšlení a především týmovou spolupráci.

Podívejte se na několik obrázků z našeho posledního setkání.

Hana Králíková ml.

Volby do školské rady

Ředitelka Základní školy Štěchovice Mgr. Hana Králíková vyhlašuje na základě zákona 561/2004 Sb. doplňovací volby do školské rady na post zástupce rodičovské veřejnosti (zákonných zástupců žáků).

Volby se uskuteční ve spojení s třídními schůzkami ve středu 21. 11. 2018 v přízemí budovy školy.

Zájemci o členství v radě se představí voličům - rodičům prostřednictvím medailonku, který bude zveřejněn na webových stránkách školy od 1. 11. 2018. Pro bližší informace k náležitostem kandidatury kontaktujte, prosím, kancelář školy. Kandidátní listina bude uzavřena k 30.10.2018.

Informace ze semináře pro rodiče (3. 10. 2018)

Ve středu 3. října proběhl seminář pro rodiče žáků 1. třídy na téma "Matematika prof. Hejného". Děkujeme zúčastněným rodičům za vytvoření příjemné atmosféry a vciťování se do dětských duší při řešení úloh.

Přejeme vám hezké chvilky s matematikou.

RNDr. Ivana Koutská a Mgr. Jana Beránková

Slíbené odkazy:

www.h-mat.cz

http://www.bomerova.cz/pisemne-odcitani-0

http://www.matika.in

https://www.fraus.cz/ - Škola s nadhledem