1 – 9 Třídní schůzky

Vážení rodiče,

připomínáme zítřejší třídní schůzky. Začínáme v 17 hodin.

Třídní schůzky využijeme k dalšímu předání výpisů s pohledávkami ze strany školy. Někteří rodiče přes opakované upomínky stále nezaplatili nejen pracovní pomůcky pořízené na začátku školního roku, ale ani kroužky či účast svých dětí na různých akcích. V kanceláři školy bude k dispozici paní hospodářka, aby bylo možné dlužné částky uhradit i v hotovosti.

 

Nejen o křídlech motýlích

Se sedmou třídou jsme navštívili výstavu motýlů ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě v Troji a můžu s jistotou říct, že nás celý den provázelo štěstí. Nejdříve jsme krásně projeli Prahou a ke skleníku jsme dorazili s předstihem. Občerstvili jsme se, rozdělili do dvou skupin a s průvodcem jsme jako první vstoupili do tropického lesa. Během výkladu jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí nejen o motýlech, ale i o rostlinách, rybách, klimatických podmínkách a práci, které je ve skleníku pořád dost. Viděli jsme rozkvetlou vzácnou liánu smaragdovou,

líhnutí největšího motýla Attacuse Atlase a asi nejvzácnějšího motýla ve skleníku Gretu Oto,

díky Aničce, odbornici na všemožnou havěť, jsme si mohli vzít na ruku strašilku, kterou ve skleníku našla,

 

viděli jsme zajímavé ryby v akváriu,

dostali jsme se do záběru ČT (to byl opravdu silný zážitek),

a nakonec na sluníčku pod rozkvetlými stromy vypracovali zadané úkoly.

A taky jsme potkali pěkně ukřičeného páva.

Tady je na místě moc pochválit všechny zúčastněné děti. Krásně pracovaly, zajímaly se, ptaly se a dokonce vypadaly, že je to baví. Skvělý výlet!

Návštěva se stala finančně dostupnou díky podpoře školy - zakoupení permanentky a projektu OP VVV "Učíme a bádáme společně a zábavně" (číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009342) - podpora účasti odborníka z praxe a financování dopravy. Celý program jsme připravili s Ing. Jiřím Vedralem, nadšeným přírodovědcem a sběratelem a jeho dcerou Aničkou.

Kroužek keramiky odpadá

Vážení rodiče, zítřejší kroužek keramiky odpadá.

Náhrada (2 hod.) bude uskutečněna po dohodě s žáky. Informace upřesním. Děkuji za pochopení. Kateřina Obermajerová 

Hledáme vyučujícího tělesné výchovy a praktických činností

Základní škola Štěchovice přijme kvalifikovaného vyučujícího na 2. stupeň ZŠ pro výuku tělesné výchovy a praktických činností (do plného úvazku se přibírají i hodiny jiných předmětů). Nástup od 26. srpna 2019. Očekáváme samostatnost, spolehlivost, kreativitu a kolektivního ducha. Nabízíme vstřícnost, přátelské prostředí a možnost ubytování v obecním bytě. Mzdové ohodnocení dle platných platových předpisů. Kontakt: 731612812, e-mail: zsstechovice@email.cz.

8 + 9 Přednášková beseda o životě v Protektorátu Čechy a Morava

Žáci 8. a 9. ročníku absolvovali v pátek dvouhodinovou přednáškovou besedu o období po roce 1939. Obě třídy prokázaly vysokou úroveň znalostí, chvílemi byl zaskočen i lektor - pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Tomáš Zouzal. Beseda byla zaměřena na život v letech 1939 - 1945 v naší lokalitě, byla tedy řeč o vystěhovávání na Benešovsku, o koncentračním táboře na Hradištku nebo o Augustinu Přeučilovi, místním informátorovi gestapa (narodil se v Třebsíně, na Hradištku absolvoval obecnou školu), který stihl za svůj život napáchat mnoho škod. O jeho působení byla napsána i kniha - Prototyp zrady.

Měli jsme možnost zhlédnout mnoho filmových i fotografických materiálů, což žáci velmi oceňovali. Mnozí jen litovali, že program netrvá ještě déle.