Kroužek Badatelé

Informace pro rodiče

V  pondělí již proběhl první kroužek. Děti dostaly nové přihlášky, prosím o zpětné navrácení. Na prvním setkání jsme se seznámili s náplní kroužku, s pravidly a částečně s vybavením. Prosím rodiče, aby na další pondělí dětem připravili kapesní nůž a lupu do sáčku či krabičky. Pomůcky si uchovají u mě do června a podle potřeby s nimi budeme pracovat. Na kroužek je dobré, mít vhodné oblečení a obuv do přírody - může dojít k zašpinění. 

Děkuji za spolupráci

INFORMACE – OBJEDNÁVKA DĚTSKÝCH KNIH

Informujeme všechny zákonné zástupce žáků, že naše zaměstnankyně Ing. Andrea Vačkářová zajišťuje objednávání a distribuci dětských knih z různých nakladatelství. Vše probíhá na základě zprostředkovatelské smlouvy uzavřené mezi nakladateli a paní učitelkou - škola není smluvní stranou. Platby proto probíhají v hotovosti u paní učitelky a neprocházejí účetnictvím školy. 

Platby

Od školního roku 2018/2019 zavádíme nový systém provádění plateb. Každému žákovi je přidělen variabilní symbol platný po celou dobu docházky na naši základní školu. Dále je dle typu platby nutno uvádět specifický symbol. 

Přehled  specifických symbolů pro tento školní rok:

  • školní družina -  SS 11
  • pracovní pomůcky (sešity, výtvarné potřeby, diáře apod. dle domluvy s vyučujícími) - SS 22
  • kroužek florbal - SS 31
  • kroužek volejbal - SS 32
  • kroužek keramika (K. Obermajerová) - SS 33
  • kroužek keramika (P. Špínová) - SS 34
  • kroužek floristika - SS 35
  • adaptační kurz VI. třída - SS 41

Věnujte, prosím, pozornost správné výši poukazovaných částek.

Děkujeme Vám za spolupráci.