Den památky obětí komunistického režimu 2019

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz Josef Toufar, který působil v obci Číhošť).
Příběh Josefa Toufar je podrobně popsán v knize Čihošťský zázrak.

V souvislosti s tímto výročím bych ráda zmínila jednu osobu, kterou mnozí z nás poznali, protože zde, na naší škole nějakou dobu působil. Byl to pan Zdeněk Adamec. Zdeněk Adamec byl politický vězeň, vyšetřovanec StB a nepřítel socialistického lidu, jak ho označoval tehdejší státní režim.

Problémový učitel

Zdeněk Adamec se narodil 9. února 1934 v Praze. Do jeho života velmi krutě zasáhla padesátá léta minulého století. Už na Drtinově gymnáziu v Praze zažil, jak komunistický režim dokáže zacházet se svými odpůrci. Jeho spolužačkou a dobrou kamarádkou totiž byla Jana Horáková, dcera popravené Milady Horákové. O sedm let později se sám dostal do spárů komunistické justice. Po maďarských událostech se podílel na sepsání dokumentu odsuzujícího zásah v Maďarsku a podporujícího budoucnost našeho státu bez vedoucí úlohy komunistické strany. Ten měl být doručen do Rádia Svobodná Evropa. V červenci 1957 ho za to Krajský soud v Ústí nad Labem poslal pro velezradu na osm let do vězení. Po odvolání mu trest snížili na čtyři roky. Více než dva a půl roku pak strávil v nápravně pracovním táboře u uranových dolů v Bytízu. V roce 1960 ho propustili na rozsáhlou amnestii prezidenta republiky. Čtyři roky pak pracoval jako kulisák v Národním divadle, než se mu podařilo vrátit do školství. Na základní škole ve Štěchovicích učil více než dvacet let. Kvůli příteli Vilému Hejlovi ho v roce 1977 předvolali na stanici StB v pražské Bartolomějské ulici. Chtěli po něm spolupráci, což rezolutně odmítl. Školský úřad mu pak zakázal vyučovat občanskou výchovu a dějepis. Po pádu komunismu se stal na rok ředitelem štěchovické školy. V druhé polovině života žil v malé vesnici Hamry na Prostějovsku, kde se ve svém ateliéru věnoval malování obrazů navazujících na kubistické a futuristické pojetí figurální kompozice. Zdeněk Adamec zemřel 2. září roku 2017.

Ještě předtím s námi stihl oslavit významné výročí naší školy.

Autorem černobílé fotografie je bývalý žák naší školy pan Mgr.Jiří Soukup,DiS.

Autor fotografie:

Mgr.Jiří Soukup,DiS.

Výsledky přijímacího řízení na SŠ

Naši žáci mají za sebou přijímací řízení na střední školy. Potěšilo nás úspěšné složení přijímacích zkoušek žáky 9. třídy i jejich spolužáky z nižších ročníků, kteří se hlásili na osmiletá a šestiletá gymnázia.

Z celkového počtu 22 žáků 9. třídy bylo přijato:

5 žáků na gymnázia, 2 žáci na ekonomická lycea, 12 žáků na střední průmyslové a zdravotnické školy (všichni po 1. termínu přijímacích zkoušek), 3 žáci na střední odborné školy s ukončením bez maturity (s možností doplnit si studium maturitní zkouškou).

Na osmiletá gymnázia byli přijati 2 žáci a na šestileté gymnázium 1 žákyně.

Tyto výsledky přijímacího řízení svědčí o vysoké kvalitě výuky na naší základní škole i o svědomitém přístupu žáků k individuální přípravě.

Všem gratulujeme a přejeme úspěchy v dalším studiu!

Mgr. Jana Hawryluková - výchovná poradkyně ZŠ Štěchovice

1-9 Poslední školní den – organizace

V pátek 28. 6. 2019 bude žákům během 1. vyučovací hodiny předáno vysvědčení (nezapomeňte na pevné desky). Pak následuje poslední zvonění deváťáků a společné rozloučení a vyznamenání nejúspěšnějších žáků naší školy zástupci obecního úřadu, ke kterému dojde v přízemí školy nebo před budovou (dle počasí...).

Po ukončení ceremoniálu již žáci odcházejí domů. Družinové děti, které jsou k účasti na tento den přihlášené, přecházejí do družiny, jejíž provoz v pátek končí ve 13 hodin.

Budoucí prvňáci – 2. září 2019

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

těším se na Vaše děti, sejdeme se všichni společně 2. září 2019 v 8:00 před budovou školy.

Dětem prozatím nekupujte žádné pomůcky do školy, pro začátek jim bude stačit školní taška, penál a přezůvky. Některé školní potřeby obdrží první den ve škole, o dalších věcech se společně domluvíme na informační schůzce, která se bude konat ve středu 4. září 2019 od 17:00 hod.

 

5. Informace pro budoucí šesťáky

Budoucí šesťáky čeká v termínu od 14. do 16. října adaptační kurz, který se uskuteční v nedalekém Loutí u Nové Rabyně. Bližší informace se dozvíte na první třídní schůzce ve středu 4. září od 17 hodin.

Případné dotazy můžete posílat od 29. 8. na e-mail třídní učitelky budoucí šesté třídy Kláry Cihelkové: cihelkova@zs-stechovice.cz. 

 

Seznam pomůcek pro šestou třídu:

  • Čj - 3x sešit linkovaný A5 (544); 2x tenký pořadač s cca 15 eurofóliemi (A4)
  • Př – 1x sešit nelinkovaný A4 (440)
  • Z – 1x sešit nelinkovaný A4 (440)
  • AJ – 1x sešit linkovaný - 544, PS k učebnici Project 2 (objedná škola, platí rodiče z fondu – žáci je obdrží v září)
  • HV – 1x sešit 544
  • F – 1x sešit 545 (čtverečkovaný) + Zápisníky mladého fyzika (objedná škola)
  • M – 1x sešit nelinkovaný A4 (460), podložka, v penálu: tužka č. 2 a 3 popř. mikrotužka, guma, pastelky nebo fixy v základních barvách (stačí malá sada), vysouvací lepidlo, nůžky. Rýsovací potřeby (vše 2x – do školy i na doma): pravítko 30 cm, trojúhelníkové pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko (kvalitní a funkční).

2. – 9. Omezení výuky

Vzhledem k vysokým teplotám panujícím v budově školy bude od středy 12. června omezena výuka na 1. - 4. vyučovací hodinu. Toto opatření trvá zatím do pátku 14. 6. Případně dojde k jeho prodloužení.

Dětem byla tato informace nahlášena - nezapomeňte ji, prosím, podepsat!

Pokud Vaše dítě dnes nebylo ve škole, zapište, že jste informováni o změně výuky.