9_Expedice za trilobity

Trilobit elipsáček, modrák, pigidium, prachovcová břidlice, kambrium, pozitiv, negativ. Jen pár slov, nových pojmů, za kterými se skrývá velké dobrodružství a nadšení z bádání, objevování a nálezů. Tak lze shrnout naši krátkou expedici do Jinců, jejímž cílem bylo, aby každý našel svého trilobita. Ťukání kladívek a občasný euforický výkřik se několik hodin rozléhal loukami (což si alergici celkem "užili") a ani velké vedro a pečící slunce nám nezabránilo dál a dál hledat. A nakonec každý skutečně našel.

Návštěva se stala finančně dostupnou díky projektu OP VVV „Učíme a bádáme společně a zábavně“ (číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009342) – podpora účasti odborníka z praxe a financování dopravy. Celý program jsme připravili s Ing. Jiřím Vedralem, nadšeným přírodovědcem a sběratelem, pro kterého jsou trilobiti celoživotní vášní.

 

 

 

Upozornění – Školní družina

Vážení rodiče, 

dne 28. června (den vysvědčení) bude provoz školní družiny od 9:00 do 13:00. Pokud máte zájem, aby vaše dítě tento den využilo k pobytu v ŠD, je nutné dítě přihlásit a objednat mu oběd v jídelně. Následně je nutné zajistit vyzvednutí do 13. hodiny. 

Děkujeme za pochopení

ETUR 2019 – „Společně a zodpovědně“

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do celoevropského projektu o udržitelném rozvoji. Akce pod názvem "Společně a udržitelně" probíhaly v termínu 30. 5. - 5. 6. napříč celou školou.

Žáci 7. třídy se zaměřili na problematiku energií, pitné vody a odpadů.

Žáci 8. třídy se už zaměřili na složitější problematiku a snažili se najít zajímavá řešení. Zpracovávali témata jako vesmírný odpad, antibiotika, alternativní stavební materiály nebo palmový olej.

Nakonec všichni své téma zpracovali ve formě plakátu, který představili ostatním spolužákům.

 

UKAŽ, CO DOKÁŽEŠ – PŘEHLÍDKA PROJEKTŮ

Dnes na naší škole proběhla přehlídka nejúspěšnějších projektů z jednotlivých tříd prvního stupně. Žáci se spolu se svými třídními učitelkami věnovali různým tématům - prvňáci zvířatům Afriky, druháci lidskému tělu, třeťáci pluli za dobrodružstvím z ostrova na ostrov, čtvrťáci historií a páťáci kraji České republiky. Ze získaných informací vytvořili výtvarné prezentace a někteří je i doprovodili dramatizací. Nejobtížnější ale bylo předstoupit před všechny žáky a učitelky I. stupně a svou práci prezentovat. Najednou se ukázalo, že není vůbec jednoduché mluvit dostatečně nahlas, srozumitelně a navíc zajímavě. Všichni se moc snažili, většina překonala sama sebe. Zítra nás čeká vyhlášení těch nejlepších.

Žákům a učitelům patří velké poděkování. 

Zde malá ukázka:

 

 

Eko-kom s Tondou Obalem zavítal do naší školy

Ve čtvrtek 30.5. odstartoval Evropský týden udržitelného rozvoje na naší škole. A jak jinak odstartovat než se vzdělávacím programem od společnosti Eko-kom. V průběhu celého dne se zapojily všechny děti naší školy. Program Tonda Obal na cestách se zaměřuje na zvyšování povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získat a osvojit si již od útlého věku. 

Děkujeme za velmi hezké vědomostmi překypující dopoledne.

1-8 POZOR! VELICE DŮLEŽITÉ! Školní online pokladna

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků 1. - 8. ročníku, 

Základní škola Štěchovice bude od 01. 06. 2019 používat systém Školní program - konkrétně Modul ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA (http://www.skolniprogram.cz), který zvýší kvalitu komunikace mezi školou, žákem a rodiči.

Modul ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA  /ŠOP/ slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, lyžařský, plavecký kurz, exkurze, fotografie, platby za potřeby na Vv, pracovní vyučování, jazykové a zahraniční kurzy, školy v přírodě, kroužky atd., družina výhledově). Škola tedy již NEBUDE přijímat platby v hotovosti (nutnost transparentnosti v oblasti financí vyplývá ze zákona).

K zaslání zálohy do ŠOP není nutné elektronické bankovnictví. Pokud nemáte bankovní účet, je možné zálohovou částku poslat i  složenkou nebo složit v bance. Platební údaje k bezhotovostní platbě - číslo účtu, specifický symbol a variabilní symbol - uvidíte vždy po přihlášení do Školního programu v záložce Pokladna - Platba. Vše vygeneruje systém při Vaší registraci. 

Rodič má on-line náhled do Školní pokladny /podobný elektronickému bankovnictví/ a získá absolutní přehled o pohybu svých peněz. Pro plnohodnotné fungování pokladny je třeba sledovat zůstatek v pokladně (v případě poklesu zůstatku pod limit 500 Kč  budete spolu s třídním učitelem na tuto skutečnost e-mailem upozorněni).             

Vážení rodiče, registrace do systému proveďte, prosím, do úterý 28. 05. 2019 (následně bude dokončena třídními učiteli žáků). První platbu ve výši 700 Kč/na jedno dítě poukazujte od středy 29. 05. 2019 do pátku 31. 05. 2019, aby bylo možné z ŠOP hradit pracovní sešity a výtvarné pomůcky pro následující školní rok (objednávky musíme provádět již nyní). Touto formou se budou hradit i školní akce, pořádané jednotlivými třídami během měsíce června (pokyny sdělí třídní učitelé). Pokud si s registrací nebudete vědět rady, přijďte ve středu 29. 05. 2019 v době od 15:00 do 17:30 hodin do školy a my Vám s registrací rádi pomůžeme (u šaten zvoňte na hospodářku školy). 

Kontaktní osobou pro Školní online pokladnu v ZŠ Štěchovice je správce ŠOP Alena Davidová (davidova@zs-stechovice.cz).

ID školy pro registraci je IČ školy: 70844747

Dále Vás chceme informovat, že Základní škola Štěchovice začne od září 2019 využívat elektronický zápis známek (tzv. elektronickou žákovskou) a docházky (elektronická třídní kniha). Tuto evidenci povedeme v systému Bakaláři a bude propojená právě i se Školním programem - Školní online pokladnou.

Prosíme o pochopení v případě případných obtíží při zavádění systému do praxe.

Děkujeme Vám za spolupráci!

Reportáž z Polska

Je časné nedělní ráno a my vyrážíme na dalekou cestu. Na rozdíl od lidí, po jejichž cestě se vydáváme, jedeme pohodlným autobusem, s pravidelnými zastávkami a velkými očekáváními, co vše zažijeme. (To jediné je možná stejné.) A jelikož k nám byla dálnice D1 milosrdná, kolem 15. hodiny už stoupáme na krakovský Královský hrad Wawel. Máme za sebou vyčerpávající přednášku z historie Polska, a tak už jen prohlížíme náhrobky knížat, králů a dalších významných osobností Polska. Projdeme (nebo přesněji proběhneme) na Hlavní náměstí, celé zastavěné stánky, takže jeho impozantnost není tak vidět a s prvním zahřměním a kapkami deště dáváme dětem vymodlený rozchod.

 

Protože bydlíme téměř v centru, hned po snídani jdeme pěšky do krakovské čtvrti Kaziměř, kde se po staletí prolínaly významné kultury křesťanů a Židů. Odpoledne nás čeká návštěva koncentračních táborů Auschwitz - Birkenau, známé jako Osvětim. Téměř čtyřhodinová prohlídka, během které všichni s pokorou procházíme tábory, posloucháme otevřená slova průvodce a zjevně si po špetkách uvědomujeme, čeho všeho může být člověk účasten, čeho všeho se může dopustit a co vše může přežít. Když jsme potom večer dětem rozdávali pamětní medaile a povídali si o tom, co jsme viděli, bylo zřejmé, že je to zasáhlo více, než očekávaly.

Poslední den nás čeká cesta do podzemí. V solných dolech z 13. století ve Věličce sestoupíme až do hloubky 130 metrů, abychom mohli obdivovat toto historické důlní dílo, ohromné sály s výzdobou ze soli. O tom, že je to skutečně sůl se mnozí přesvědčili na vlastní jazyk.

Co dodat na závěr? Tři dny, tři památky UNESCO, spousta poznání, a skvělé, SKVĚLÉ děti. Tady je na místě je pochválit za všechny momenty, které jsme společně prožívali. Za to, že se zajímaly, že se ptaly průvodců, když něčemu nerozuměly, že dodržely vše, co jsme si domluvili, byly slušné a pokorné tam, kde to bylo na místě. Děkuji za skvělý zážitek!

A na závěr malý kvíz. Jak je toto možné?

 

 

Proběhl 6. Anglický týden

Ve dnech 6. - 10. 5. 2019 proběhl další, v pořadí už 6. Anglický týden. Konverzačních kurzů s rodilými mluvčími, lektory English Focus, se zúčastnilo 65 žáků 2. stupně a 32 žáků 5. třídy. Plná cena kurzu byla 480,- Kč nebo 960,- Kč ( 3 hodiny denně nebo 6 hodin denně). Rodiče platili jen 300,- Kč nebo 600,- Kč. Rozdíl v ceně uhradila škola z rezervního fondu a příspěvku městyse Štěchovice. Děkujeme! 

V době, kdy nebyli s anglicky mluvícími lektory, se  žáci  věnovali více či méně zábavnému procvičování a docvičovaní dosud probrané látky jednotlivých předmětů.  

Ačkoliv Anglický týden na naší škole není už horká novinka, byl opět až na výjimky přijat pozitivně. Máme v úmyslu, s malými úpravami, v tradici  pokračovat.