1 – 5 Kroužky Badatelé a Deskové hry

Do kroužků Badatelé (pro všechny žáky ZŠ) a Deskové hry (pro žáky navštěvující školní družinu) můžete své děti hlásit již nyní. Oba jsou hrazeny z projektu - účast na nich je zdarma.

Badatelé - kroužek bude probíhat vždy v pondělí od 14:00 - 15:30 a začíná již 10. 9. 2018. Max. 12 účastníků. Vede Eliška Braumová.

Deskové hry - vždy ve středu od 13:30 - 15:00; zahájení 19. 9. 2018. Max. počet přihlášených je 10. Vede Hana Králíková ml.

Přihláška do kroužku při ZŠ Štěchovice

Přihlášky mohou děti odevzdat svým třídním učitelkám či přímo lektorkám kroužků.

Přihlášení k odběru novinek

V závěru prázdnin došlo na našich webových stránkách k úpravám. Pokud chcete i nadále přijímat emailové upozornění na nově vložené příspěvky, přihlaste se, prosím, opět k odběru novinek.

ŠD – upozornění pro rodiče

Vážení rodiče, provoz ranní a odpolední družiny začne od 4.9. Přihlášky do ŠD bude rozdávat každému žákovi třídní paní učitelka 3.9., rodiče žáků 1.třídy dostanou přihlášku hned ráno a mohou ji vyplnit a odevzdat na místě. Pokud z jakéhokoliv důvodu dítě nedostane přihlášku, prosím kontaktujte školní družinu buď telefonicky nebo emailem. Pro letošní rok platí: přednost u přijetí mají žáci mladší před staršími a přijímají se žáci do naplnění kapacity (85 účastníků). Dítě, které neodevzdá písemnou přihlášku, nemůže být přijato do ŠD (ani na ústní dohodu). Prosíme, sledujte nástěnku ŠD u vchodu do budovy. Organizace viz. níže.

Organizace školní družiny:

Vedoucí vychovatelka: Eliška Braumová

Vychovatelka 1. oddělení: Eliška Braumová ( 1. třída )
Vychovatelka 2. oddělení: Hana Králíková ( 2. třída )

Vychovatelka 3. oddělení: Pavla Trojánková ( 3., 4., a 5. třída)


Maximální počet přijatých dětí: 85

Provozní doba:
od 6:45 hod. – 7:40 hod. (ranní družina)
od 11:35 hod. – 17:00 hod.

Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.

Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na přihlášce.

Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na přihlášce, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně (žák doloží písemnou omluvenku o změně času odchodu s řádným datem a podpisem zákonného zástupce).

Nelze brát ohled na telefonické omluvenky, SMS zprávy, e-mailová omluvenka
je možná pouze po osobní domluvě s vedoucí vychovatelkou a ředitelem školy.

Provoz končí v 17:00 hodin.

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný, postupuje vychovatelka dle vnitřního řádu školní družiny.

Úplata za ŠD se hradí bezhotovostně na účet školy, č. účtu je: 168906332/0300. Do zprávy pro příjemce uvede plátce text: ŠD + variabilní symbol ( číslo žáka ). Úplatu možno hradit září-prosinec, tj. 1.120,- Kč a leden-červen, tj. 1.680,- Kč nebo měsíčně. Při neuhrazení platby se postupuje dle vnitřního řádu školní družiny.

Přihlášení na stravování dětí si rodiče zajišťují sami v jídelně školy.

Tel. Školní jídelna: 242413770

Kontakty ŠD:

Mobilní telefon: 734 445 824

Email: braumova@zs-stechovice.cz

6. třída: Třídní schůzka

Vážení rodiče,

jako nová třídní učitelka Vašich dětí  Vás srdečně zvu do školy ve středu  5. září 2018 v 17 hodin  na krátké seznamovací setkání.

Těším se na Vás :-)

1. třída: Třídní schůzka

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme do školy ve středu  5. září 2018 v 17 hodin  na setkání s  novou třídní učitelkou Vašich dětí - Mgr. Ivou Kotorovou.

Paní učitelka se již na Vás těší.

VÝZVA – vedení kroužků

Vážení rodiče, příznivci školy,

měli byste chuť aktivně se zapojit do práce s dětmi a podílet se na jejich osobním rozvoji formou mimoškolních aktivit v odpoledních hodinách? Jste nadšenci, kteří by chtěli  své  zkušenosti a dovednosti předávat dětem? Pakliže ano, napište své možnosti  na email  zsstechovice@email.cz.

Mohli bychom tak společně rozšířit již stávající nabídku školy.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

  • Zahájení školního roku

V pondělí 3. září se prvňáčci s rodiči sejdou se svojí paní učitelkou v 8 hodin před hlavním vchodem do naší školy. Program prvního školního dne bude končit přibližně v 8:45 - 9:00 hodin. V tento den dostanou děti také přihlášky do družiny a do školní jídelny.

 

  • Informační schůzka rodičů s paní učitelkou proběhne 5. 9. od 17 hodin.

 

  • Nákup pomůcek a vybavení do školy

Svému prvňáčkovi pořiďte aktovku, penál, přezůvky a sportovní obuv vhodnou do tělocvičny (podrážka nezanechávající stopy). Vše ostatní stačí nakupovat až dle potřeby během školního roku, mnohé pomůcky budou totiž poskytnuty školou nebo nakupovány hromadně. Žáci během prvního týdne školní docházky obdrží startovací sadu učebnic a psacích pomůcek (podrobný seznam viz níže) - to vše v pevném boxu, který budou používat na ukládání svých věcí ve škole.

 

  • Případné další informace budou umisťovány na webové stránky školy. Doporučujeme přihlásit se k automatickému odběru zpráv.

 

Školní pomůcky Faber-Castell:

• pastelky JUMBO tříhranné, grafitová tužka GRIP JAMBO B
• lepidlo 20 g
• vodové barvy se štetcem Ø 24 mm, 12 barev
• modelovací hmota, 10 barev
• voskovky, 12 barev
• guma, dvojité ořezávátko se zásobníkem