Dětské krizové centrum

Na stránkách Dětského krizového centra (http://www.ditekrize.cz/) najdou děti i rodiče mnoho informací o jednotlivých typech rizikového chování. Nejedná se pouze o prevenci, ale také o rady, jak postupovat, pokud se nás již daný problém týká. Na dětské krizové centrum je možné obrátit se o pomoc (telefonicky i osobně). Můžete si zde stáhnout i informační brožurky např. o sebepoškozování (Sebepoškozování) či nebezpečí v kyberprostoru. Toto téma je zde zpracováno i ve formě komiksů.

Kontakty na služby odborníků z oblasti prevence rizikového chování či další zajímavé informace týkající se této problematiky najdete také na našich stránkách v záložce Poradenské pracoviště - Metodik prevence (https://zs-stechovice.cz/category/prevence/). 

Zasedání školské rady

Příští zasedání školské rady se koná ve středu 3. 10. 2018 od 17 hodin v budově školy. Máte-li nějaké připomínky, návrhy či stížnosti, obraťte se na členky rady. Všemi podněty se budeme zabývat a pokusíme se přispět k řešení případných problémů. 

Kroužek keramiky II.

První lekce keramického kroužku proběhne dne 2. 10. 2018. 

Žáci si budou nosit převlečení (volné triko, zástěru, košili), vlastní pomůcky, které však nejsou povinné.
Doporučuji připravit malý zavírací nožík, krajky, děrovátka, raznice, štětce apod...

Pokud by nám někdo z rodičů mohl věnovat vyřazené příborové nožíky, vidličky, hřebeny, krajky, reliéfy, plastové misky, např. od pomaz. másla, Ramy, dále ozdobné malířské válečky, lisy na česnek, cidliny, pletací jehlice, vykrajovátka a malé lahvičky od přesnídávek s víčky, budeme velmi rádi. Děkuji K.O   

Seminář pro rodiče prvňáčků

Ve středu 3. října 2018 se uskuteční od 17 hodin seminář pro rodiče prvňáčků na téma " Matematika prof. Hejného". 

Na setkání s vámi se těší RNDr. Ivana Koutská a Mgr. Jana Beránková

Badatelé již bádají

Na třetím setkání jsme začali prozkoumávat na naší Ekozahradě stále ještě rozkvetlou louku. Děti se seznámily s bylinami, kterých je na školní zahradě nemálo. Sledovali jsme život kompostu a na závěr jsme si připravili lisování květin, které nás budou těšit v zimě.

Kroužek Badatelé

Informace pro rodiče

V  pondělí již proběhl první kroužek. Děti dostaly nové přihlášky, prosím o zpětné navrácení. Na prvním setkání jsme se seznámili s náplní kroužku, s pravidly a částečně s vybavením. Prosím rodiče, aby na další pondělí dětem připravili kapesní nůž a lupu do sáčku či krabičky. Pomůcky si uchovají u mě do června a podle potřeby s nimi budeme pracovat. Na kroužek je dobré, mít vhodné oblečení a obuv do přírody - může dojít k zašpinění. 

Děkuji za spolupráci

INFORMACE – OBJEDNÁVKA DĚTSKÝCH KNIH

Informujeme všechny zákonné zástupce žáků, že naše zaměstnankyně Ing. Andrea Vačkářová zajišťuje objednávání a distribuci dětských knih z různých nakladatelství. Vše probíhá na základě zprostředkovatelské smlouvy uzavřené mezi nakladateli a paní učitelkou - škola není smluvní stranou. Platby proto probíhají v hotovosti u paní učitelky a neprocházejí účetnictvím školy.