Kroužky keramiky

Kroužky keramiky až do odvolání nebudou. Důvodem je nevhodná teplota, která je v dílně. S dotazy ohledně vytápění se prosím obracejte na zřizovatele školy. Děkujeme za pochopení

 Lektorky kroužků K. Obermajerová a  P. Špínová.

Omezení dodávek tepla do budovy ZŠ

Kvůli omezení dodávek tepla bude vytápěna pouze hlavní budova školy (jak se v pondělí ukázalo – kromě tří tříd). Přilehlé prostory školy (dílna, tělocvična, jedna učebna Aj, kuchyňka) vytápěny nebudou. Zejména v tělocvičně je teplota tak nízká, že zde není možné provádět výuku ani v teplákových soupravách. Ve třídách s nižší teplotou se budeme snažit zvýšit ji použitím přímotopů. Omlouváme se za komplikace, jejichž řešení však zákonnými prostředky nemůžeme ovlivnit - vytápění nám zajišťuje obecní úřad.

Jen pro informaci: Nedosáhne-li ve třech po sobě jdoucích dnech teplota ve třídách alespoň 18°C, škola musí být uzavřena. V případě, že teplota klesne pod 16 °C, musí být uzavřena okamžitě. Doufejme, že k něčemu takovému nedojde.

Podle zpráv z obecního úřadu se dnes podařilo zajistit techniku na opravu vrtů. Zatím netušíme, jak dlouho zásah potrvá.

Děkujeme za pochopení.

Jak se u nás zakládala republika

Ve středu 14. listopadu proběhla v třídách 5. - 9. ročníku přednáška PhDr. Tomáše Zouzala (historika z Ústavu pro studium totalitních režimů) „Jak se u nás zakládala republika“. Během svého vystoupení načrtl žákům předválečnou realitu Rakouska-Uherska, průběh světové války a vznik republiky. Celé toto období také vztáhl k oblasti Štěchovic a Hradištka, což bylo pro žáky i učitele atraktivní. Na základě zápisů ze školní kroniky, kterou nafotil v dobřichovickém archivu, jsme si přiblížili místní dění před sto lety. Velmi zajímavá byla informace, že vznik Českosloveska fakticky jako první vyhlásil na Václavském náměstí v Praze poslanec Říšské rady, správce hradištského statku a pozdější ministr železnic - Dr. Isidor Zahradník. Nejpoutavější částí přednášky byly pro většinu účastníků autentické ukázky z deníkových záznamů vojáka z Hradištka, který byl během první světové války nasazený na italské frontě v blízkosti řeky Soči.

 

 

 

Přednáška Pavly Koucké

Úterní přednáška paní Koucké vzbudila mezi účastníky velký ohlas. Již během samotného programu na téma "Rodič není sluha" jsme živě diskutovaly, což pokračovalo i po jeho skončení a následující den. Většina návštěvnic přispěla zážitky ze života, otevřeně jsme sdílely radosti i trápení ohledně výchovy dětí. Odnesly jsme si mnohé tipy, jak motivovat děti k osamostatňování se, zodpovědnosti a práci. Uvědomily jsme si, co všechno a proč máme tendenci dělat za své děti. Setkání bylo tedy povedené a těšíme se na jarní pokračování...

KANDIDÁTKA DO ŠKOLSKÉ RADY

Na uvolněné místo členky školské rady z řad zákonných zástupců se nám přihlásila jedna uchazečka - paní Mgr. Jana Košatová. 

Zde se Vám dovoluje  představit. 

 

Jmenuji  se Jana Košatová. Ke školství mám blízko. Mám doma 3 děti. Jejich vzdělání a výchova jsou mojí prioritou. Vystudovala jsem Pedf UK (obor historie – základy společenských věd)  a metodiku prevence.

Učím na ZŠ Vladislava Vančury na Zbraslavi. Základní školu ve Štěchovicích jsem před lety sama navštěvovala. Budu se snažit rodiče řádně reprezentovat.