ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Naší škole byl propůjčen titul "ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 1. STUPNĚ", a to na období 2019 - 2021.

Školy jsou kategorizovány do třech stupňů: 1. stupeň (nejvyšší)

Škola s dlouhodobými zkušenostmi s komplexní realizací EV, kdy jsou zapojeni téměř všichni pedagogové. Na škole působí koordinátor EV (nejlépe absolvent specializačního studia), který se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie a ŽP. Je zpracován dlouhodobý i krátkodobý (na jeden školní rok) školní program EV. Škole realizuje programy k EV v průběhu školního roku a zapojuje do svých aktivit i veřejnost. Postupně se stává centrem vzdělávání pro UR v rámci regionu, kdy spolupracuje se školami v okolí a podílí se na dalším vzdělávání pedagogů z okolních škol. 

2. stupeň (střední)

Škola s dlouhodobějšími zkušenostmi s EV, zapojeno alespoň 50% pedagogů do aktivit EV, je ustanovený koordinátor, který však nemusí být absolventem specializačního studia. Občas se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie a ŽP. Je vypracován krátkodobý školní program EV, realizace EV probíhá pouze v rámci některých vyučovacích předmětů. Jsou realizovány programy k EV v průběhu školního roku, škola spolupracuje s okolními školami. 

3. stupeň (začínající školy)

Škola s krátkodobými zkušenostmi s EV, zapojeno alespoň 20 % pedagogů nebo i jednotlivec (ve výjimečných případech), ustanovený koordinátor, který nemusí být absolventem specializačního studia, vypracován přehled aktivit k EV, realizace EV pouze v rámci několika málo vyučovacích předmětů, realizace dílčích programů k EV v průběhu školního roku, škola doposud nemá navázanou spolupráci s okolními školami či jinými institucemi v oblasti EVVO. 
 

Oceněno bylo celkem 46 mateřských, základních a středních škol Středočeského kraje. Prvního stupně dosáhlo celkem 7 základních škol.

Velké poděkování patři Elišce Braumové, Lence Cabalové, Martinu Davidovi a všem rodičům i pedagogům, kteří naše žáky vedou v tomto duchu.

 

SUR_19_21

 

Celostátní akce Ukliďme Česko

Blíží se nám 6.dubna, kdy celé Česko bude uklízet, abychom v té naší krásné zemi měli zase trochu více čistěji. Žáci 5.třídy se vydají v pondělí na úklid okolí Štěchovic. A školní družina uspořádá úklid v místní přírodě ve čtvrtek. Pojďte s námi do toho a přidejte se k této celostátní akci. Více na:

https://www.uklidmecesko.cz/ 

 

Projekt Krokus – další fáze – pietní akce

Dnes, třetí vyučovací hodinu, jsme vstoupili do další fáze Projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. 
V ideálních podmínkách mají cibulky žlutých krokusů vykvést na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Naše podmínky asi nebyly tak ideální, protože krokusy nám vykvetly tento týden.
Čas tu však nehraje žádnou významnou roli.
Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu.
My jsme toto téma mírně rozšířili a uctili jsme dnes památku nejenom dětských obětí, ale všech štěchovických Židů, kteří byli zavražděni v koncentračních táborech Osvětim, Treblinka a Malý Trostinec. Na pietní akci se sešli učitelé a žáci 4. a 8. třídy, vedení školy, personál školy i zástupce Úřadu městyse Štěchovice. 
Žáci přečetli jména všech obětí a za každou zapálili svíčku.
Byla také odhalena nová pamětní deska s aktualizovanými údaji, kterou nechala vyrobit  Mgr. Hana Králíková a Martin David.
Původní deska zůstane na svém místě, protože je součástí historie.
Naše škola bude i nadále v tomto projektu pokračovat a pracovat tak v souladu s multiperspektivním výkladem soudobých dějin.

f(1) f(2) f main.min

 

ŠD – Autobusový výlet do Regionálního muzea v Jílovém u Prahy

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 25.4.2019 nás, celou školní družinu, čeká výlet do jílovského muzea ( http://www.muzeumjilove.cz/ ). Odjezd bude v 13:30 a předpokládaný příjezd bude mezi 16:30 až 16:45 (dle dopravní situace). V muzeu bude zajištěna pro děti prohlídka expozic a následně zajímavý vzdělávací program Ora et Labora. Bude zajištěna doprava od školy tam a zpět panem Černým a vstup bude uhrazen. Kapacita autobusu je 45 míst a je nutné závazně přihlásit zájemce vychovatelkám. 

Prosíme, již se přihlašujte.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Ekokom a naše škola

Vážení rodiče, 

rádi bychom vás informovali o tom, že jsme se zapojili do vzdělávacího projektu Tonda Obal na cestách od společnosti Ekokom.

Žáci se během jedné vyučovací hodiny učí třídit odpady a dozvědí se o jejich dalším využití.

Cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.

Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK. Tonda Obal nás navštíví 30.5.2019. Je to den, kdy celosvětově začíná Týden udržitelného rozvoje a kdy se u nás ve škole budeme následující dny věnovat i mimo jiné problematice odpadu. 

Program, který děti čeká je níže uveden:

 

1. úroveň

1-3.tř. ZŠ

Rozeznání základních druhů odpadu, ujasnit si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích. Seznámení s několika recyklovanými výrobky.2. úroveň

4-6.tř. ZŠ

Seznámení se sběrným dvorem, skládkou, spalovnou. Třídění všech druhů odpadu. Video ukázky ze zpracování odpadů, výrobky z recyklovaných materiálů.3. úroveň

7-9.tř. ZŠ

Vysvětlení systému nakládání s komunálním odpadem v ČR. Ověření schopnosti vše správně vytřídit, předání informací pro získání jistoty v problematice.

 

Tonda Obal nás již nyní provází problematikou odpadů na chodbách školy a to díky materiálům, které jsme od společnosti v rámci projektu dostali. Můžete se ve škole potkat s označenými koši na tříděný odpad a s přehlednými nástěnkami. 

Pro bližší informace můžete kliknout na odkazy níže uvedené. 

https://www.tonda-obal.cz/

https://www.rodice.tonda-obal.cz/cz/informace-o-trideni-odpadu

https://www.ucitele.tonda-obal.cz/vzdelavaci-cile/

 

Badatelský klub již jejich stránky opakovaně využil a opravdu jsou moc hezky zpracované.

 

1-9 Připomenutí – Beseda Výchova sourozenců

Připomínáme zítřejší setkání s paní Kouckou - tentokrát na téma Výchova sourozenců.

Program proběhne formou přednášky kombinované s diskusí od 17:00 do 18:30 v přízemí naší školy. Vstup je zdarma. Těšíme se na Vás!

 

Anotace programu Výchova sourozenců

Sourozenci spolu mohou mít láskyplný vztah, ale mohou se i nenávidět. Mohou si být po celý život velmi blízcí, anebo se i přestat stýkat, jakmile opustí rodné hnízdo. Jsme to zejména my, rodiče, na kom záleží, jaký vztah mezi sebou budou naše děti mít. Co můžeme dělat pro to, aby spolu dobře vycházely?