ŠD – platby na druhé pololetí

Vážení rodiče, platby na druhé pololetí se hradí již od ledna na období leden - červen ( 6 x 280,- = 1680,-). Úplata za ŠD se hradí bezhotovostně na účet školy, č. účtu je: 168906332/0300. Do zprávy pro příjemce uvede plátce text: ŠD + variabilní symbol ( číslo žáka ) +  SS ŠD 11 . Pokud máte zřízen trvalý měsíční příkaz, je možné takto při platbách pokračovat. Při neuhrazení platby se postupuje dle vnitřního řádu školní družiny. Děkujeme za pochopení.

1. – 5. Nabídka dalšího kroužku keramiky – od 2. pololetí

Díky velkému zájmu o keramický kroužek jsme schopni otevřít v 2. pololetí nový, v pořadí už třetí, termín. Kroužek keramiky III. se bude konat vždy v pátek od 13:00 do 14:00 s paní Špínovou.

Kroužek je určen pro děti od 1. do 5. třídy. Kapacita kroužku je 10 dětí a cena 1100 Kč.

Přihlášky na kroužek posílejte na email: spinova@zs-stechovice.cz

Zasedání školské rady

Příští zasedání školské rady se koná ve středu 16. 1. 2019 od 17 hodin v budově školy. Máte-li nějaké připomínky, návrhy či stížnosti, obraťte se na členky rady. Všemi podněty se budeme zabývat a pokusíme se přispět k řešení případných problémů. 

OPAKOVANÁ VÝZVA – volné místo – asistent pedagoga

Naše škola hledá asistenta pedagoga s úvazkem 0,75 - pracovní poměr na dobu určitou od 1. 3. do 30. 6. 2019. Kvalifikační předpoklady podle ustanovení  § 20 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.   

Pro bližší informace nás kontaktujte písemně (zsstechovice@email.cz) či telefonicky (731 612 812).

 

Pf 2019

Milí žáci, vážení rodiče, zaměstnanci a příznivci školy,

přeji Vám, aby byl rok 2019 přesně takový, jaký byste ho chtěli mít. Život ať Vám přinese pevné zdraví, jen samé hezké zážitky, splněné sny a příjemná překvapení. 

 

 

 

Volné místo – asistent pedagoga

Naše škola hledá asistenta pedagoga s úvazkem 0,75 - pracovní poměr na dobu určitou od 1. 3. do 30. 6. 2019. Kvalifikační předpoklady podle ustanovení  § 20 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.   

Pro bližší informace nás kontaktujte písemně (zsstechovice@email.cz) či telefonicky (731 612 812).