EVVO: Duben-měsíc očisty přírody

Vážení žáci a přátelé školy,

přestože v poslední době trávíme většinu času doma a s počítačem, není třeba zanedbávat další náplně vzdělávání spojené spíše s pobytem venku. I v letošním roce se naše škola zapojí do akce “Ukliďme Česko”, ale protože není možné se společně sejít, naplánovala jsem akci na celý následující měsíc. Vyzbrojte se pytli na odpadky, rukavicemi a vyrazte do přírody. Jistě tam objevíte soustu věcí, které tam nemají co dělat. V rámci svých možností odpad vysbírejte a zlikvidujte nejlépe v kontejnerech na tříděný odpad. Své úsilí zdokumentujte a fotografii zašlete do Bakalářů Mgr. Lence Cabalové. Na konci měsíce bude každý odměněn.

 

odkazy:

mapa: https://www.uklidmecesko.cz/map/

o akci: https://www.uklidmecesko.cz/

pozvánka: https://www.youtube.com/watch?v=kuOwJr_lR4w&t=6s

 

Těším se na vaše zprávy,

Mgr. Lenka Cabalová