Ukliďme Česko 2020

Pro města a obce je zapojení do akce Ukliďme Česko výhodné... - EnviWeb.cz

I přes kovidovou situaci, která posunula celostátní akci Ukliďme Česko 2020 až na podzimní měsíce se žáci družiny zúčastnili úklidu odpadků v naší obci. V rukavicích a s pytli s logem akce vyrazili do blízkého lesa, kde se jim rychle podařilo pytle naplnit. Tato rychlost by nás měla vést k zamyšlení, jestli je skutečně nutné odpadky házet do lesa, když v obci skvěle funguje sběrný dvůr. Doufejme, že zúčastnění žáci si rozmyslí odpadky házet jinam, než kam patří.