Přihlášení do programu Bakaláři

V posledních dnech nás mnozí uživatelé informovali o obtížích spojených s přihlašováním do systému Bakaláři. Pravděpodobně tento stav souvisí s aktualizací, která v programu Bakaláři probíhala koncem srpna. 
Abychom situaci zjednodušili, vygenerovali jsme dnes žákům 2. stupně nové přihlašovací údaje i hesla. Buď je od třídních učitelek již obdrželi, nebo je dostanou zítra. Doporučujeme, aby si žáci neměnili heslo (vždy si tak mohou vyžádat své údaje od paní učitelky​, která bude mít u sebe uloženou kopii).
V následujících dnech přinesou nové přístupové údaje i žáci 2. – 5. ročníku. 
Pokud s přihlášením bojují rodiče, mohou se obrátit na e-mail: budilova@zs-stechovice.cz.

Děkujeme za spolupráci!​

Klára Budilová