Školní družina na návštěvě Hasičské zbrojnice Štěchovice

Děti ze školní družiny, které projevily zájem, měly možnost navštívit a podrobně si prohlédnout zdejší hasičskou zbrojnici. 

Dobrovolní hasiči nám věnovali svůj čas a dětem ukázali vše, co by je mohlo zajímat. Také trpělivě odpovídali na jejich všetečné otázky. Ukázali nám, jak probíhá výjezd vozidel, i jak vypadá veškeré vybavení hasiče. Kdo chtěl, mohl si potěžkat na zádech kyslíkovou bombu. 

Děti nadšeně poslouchaly, některé to dokonce motivovalo k tomu, aby se přihlásily do kroužku Mladých hasičů. 

Moc děkujeme všem hasičům, kteří se nám ochotně věnovali! 

Vychovatelky ŠD