1-9 Pozvání na adventní setkání u kostela

Setkání spojené s rozsvěcením stromečku se koná 1. 12. od 17 hodin u kostela. Součástí programu je i vystoupení žáků naší školy. Všichni jsou srdečně zváni!
Podrobné informace o zahájení adventu najdete v přiloženém letáčku…