1 – 9 Třídní schůzky

Vážení rodiče,

připomínáme zítřejší třídní schůzky. Začínáme v 17 hodin.

Třídní schůzky využijeme k dalšímu předání výpisů s pohledávkami ze strany školy. Někteří rodiče přes opakované upomínky stále nezaplatili nejen pracovní pomůcky pořízené na začátku školního roku, ale ani kroužky či účast svých dětí na různých akcích. V kanceláři školy bude k dispozici paní hospodářka, aby bylo možné dlužné částky uhradit i v hotovosti.