8_TEST

Zeměpis 18. 3. 2019

Obyvatelstvo, sídla: historický vývoj obyvatelstva, sídel; národ, národnosti, hustota zalidnění, věkové skupiny obyvatel; město, vesnice – znaky; velkoměsta; pojmy rasismus, urbanizace, …, práce s grafem – věková pyramida