8_TEST

Občanská výchova 14. 6. 2019

Ústava ČR: co je ústava; dělění státní moci, moc výkonná, zákonodárná, soudní – jednotlivé skožky (prezident, vláda, senát, parlament, soud) a jejich povinnosti, schvalování zákonů; vyplněné PL, významy zadaných pojmů