8_TEST

Zeměpis 11. 1. 2019

Vodstvo ČR: pojmy povodí, úmoří, hlavní evropské rozvodí ve vazbě na ČR; řeky, jezera, rybníky, přehradní nádrže, podzemní vody v ČR – vznik, původ, příklad, slepá mapa, práce s atlasem