9_ Pat a Mat by mohli závidět!

Pracovní činnosti v dílnách:

K velké radosti pana učitele Šafránka se žáci aktivně vrhli do spojení dvou fošen do pravého úhlu. Nelehký úkol všichni zdárně zvládli a byli na sebe právem pyšní.