9_Exkurze do Terezína

Téměř na den přesně po 101 letech od konce 1. světové války jsme navštívili celu, kde byl vězněn a kde také zemřel muž, jehož čin v Sarajevu rozpoutal peklo na počátku minulého století. Ostatní část naší exkurze se týkala pekla, které zažívaly různé skupiny obyvatel Evropy a Protektorátu během 2. světové války. Navštívili jsme Terezín, kde nás přivítalo sychravé počasí, mlha a chlad.

Během dvoudenní exkurze ve městě, které jakoby vypadlo z éry 80. let, jsme prošli historií dávnou i nedávnou a současností, která je připomínkou všech událostí spojených s tímto městem. S odborným výkladem jsme prošli Hlavní i Malou pevností, jejichž význam se za války výrazně lišil, během workshopu jsme si osvětlili role, ve kterých se můžeme nacházet, jsme-li účastníkem nějakého konfliktu – zdali jsme pachatel, oběť, přihlížející či zachránce. Po setmění jsme se doslova vnořili do historie pevnosti, kdy jsme dostali kahan se svíčkou a se zapáleným průvodcem jsme se vydali do útrob opevnění. V bludišti úzkých chodeb jsme se dozvěděli mnoho o dokonalé konstrukci opevnění, které bylo tak velkým strašákem, že nebylo nikdy dobýváno. Pár odvážlivců si mohlo vyzkoušet projít chodbami v úplné tmě, jiní si mohli projít doslova bludištěm chodbiček a najít správnou cestu. Téměř zázrakem jsme se všichni zase sešli na povrchu a mohli se vydat vstříc narozeninovým oslavám s bábovkou a šampaňským – samozřejmě dětským. Vše nejlepší Májo, Vojto, Davide!

Zlatým hřebem exkurze bylo setkání s pamětnicí terezínského ghetta paní Havránkovou.  Když do místnosti vešla drobná šedovlasá paní, rázně a s úsměvem přišla ke svému místu a pevným hlasem začala vyprávět svůj příběh, nikdo by ani náhodou neřekl, že oslavila 93. narozeniny. Všichni jsme se zájmem a tichou pokorou poslouchali a často se i smáli humoru, který do svých vzpomínek s radostí vkládala. Měli jsme velké štěstí, že jsme toto setkání ještě mohli zažít.

Návštěva se stala finančně dostupnou díky projektu OP VVV „Učíme a bádáme společně a zábavně“ (číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009342) – podpora účasti odborníka z praxe a financování dopravy. Celý program jsme připravili s panem Jiřím Stanislavem, nadšeným historikem.