9_Návštěva Úřadu práce

V pondělí 21.10. pojedeme na přednášku a konzultace ohledně volby budoucího povolání. Informace o organizaci akce najdete na přiloženém letáku (děti dostanou), který vyplněný a podepsaný odevzdáte do pátku.

Inforodiče_akce – úřad práce